grudni i endokrini hirurg

Dr Dejan Ilinčić završio je Medicinski fakultet Univeziteta u Novom Sadu 2000. godine.

Specijalista je grudne hirurgije i subspecijalista endokrine hirurgije.

Usavršavao se u Brazilu, Nemačkoj i Italiji.

Radio je na na Klinici za grudnu hirurgiju pri Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njegov posao obuhvata:

  • Hirurške preglede
  • Ambulantne hirurške intervencije
  • Minimalno invazivne operacije štitaste žlezde kao i paraštitastih žlezda.

Dr Ilinčić je autor i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, kao i više poglavlja u udžbenicima. Član je domaćih i svetskih stručnih udruženja uključujući Evropsko Udruženje grudnih hirurga. Učesnik je brojnih skupova u zemlji i inostranstvu kao i koistraživač u dve međunarodne onkološke studije.

Dr Ilinčić tečno govori engleski jezik.

Nazad