anesteziolog


Dr Nikšić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini 1991. godine.
Specijalista je anesteziologije sa reanimatologijom.

Radno iskustvo sticala je u Opštoj bolnici u Novom Pazaru i na Poliklinici Kliničkog centra Srbije. Bila je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • proceduralne sedacije za endoskopske intervencije:
    • kolonoskopije
    • histeroskopije
    • gastroskopije
    • cistoskopije
  • sve postupke vezane za kardiopulmonalnu reanimaciju
Nazad