lekar opšte prakse

Dr Radovanović završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Trenutno je specijalizant ginekologije i akušerstva.

Tokom studija volontirala je u Kliničkom Centru Srbije, a godinu dana radila je u privatnoj praksi.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njen posao obuhvata:

  • sve vrste pregleda iz opšte medicine
  • preglede kliničkog lekara
  • praćenje hospitalnih pacijenata uz vođenje medicinske dokumentacije
  • obezbeđivanje sportskih i kulturnih događaja
  • transport pacijenta
  • pregled lekara u kućnim posetama
  • kožne alergo probe
  • tumačenje laboratorijskih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku

Član je Lekarske komore Srbije.

U slobodno vreme rekreativno se bavi sportom i voli da putuje.

Dr Radovanović obavlja preglede na engleskom jeziku.

Govori još nemački i italijanski (osnovni nivo).

Nazad