lekar opšte prakse

photo
Dr Vukićević je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2010. godine.
Trenutno je na specijalističkim studijama iz oblasti radiologije u Kliničkom centru Srbije.
Radno iskustvo sticala je na Vojno-medicinskoj akademiji, a radila je u Domu zdravlja „Clinicanova” od 2015. godine.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • sve vrste pregleda iz opšte medicine
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju

Obavlja preglede na engleskom jeziku.
Služi se francuskim i nemačkim jezikom.
U slobodno vreme voli da čita knjige.

Nazad