pedijatar

Dr. Vukićević završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. godine.

Zvanje primarijusa stekla je 2004. godine.

Preko 20 godina radila je u Domu Zdravlja „Savski Venac” gde je bila odgovorni lekar.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • sve vrste predijatrijskih pregleda zdrave i bolesne dece uzrasta od 0 do 18 godina
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • tumačenje klasičnih radiografskih nalaza grudnog koša i abdomena
  • zbrinjavanje pacijenata u hitnim slučajevima

Dr Vukićević je član više profesionalnih udruženja. Na stručnim skupovima prezentovala je više autorskih i koautorskih radova. Ima sertifikat urgentne medicine i kursa ultrazvučne dijagnostike iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj ulici.

U slobodno vreme voli da putuje.

Nazad