dečiji pulmolog i alergolog

Profesor Nestorović je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1977. godine.
Specijalista je pedijatrije sa supspecijalizacijom iz pulmologije i alergologije.

Njegovo dugogodišnje iskustvo obuhvata rad na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, kao i rad na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj, gde je načelnik Odeljenja za alergologiju i pulmologiju. Bio je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • alergološke kožne probe
  • spirometriju

U užu sferu njegovih interesovanja spadaju: astma, atopijski dermatitis, alergijski rinitis i infekcije disajnih puteva.

Profesor Nestorović je stekao zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2002. godine.

Autor je i koautor brojnih naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima, kao i udžbenika „Voda i elektroliti u pedijatriji”, „Ishrana u pedijatriji”, „Pedijatrijska alergologija”, „Pedijatrijska pulmologija”, „Pedijatrijska propedevtika”, knjiga za roditelje: „Dečija astma”.

Dobitnik je Povelje Srpskog lekarskog društva i osnivač Udruženja dečijih pulmologa i fonda YUFEDA.

Nazad