endokrinolog

Prof. dr sci. med. Božo Trbojević
endokrinolog

Prof. Trbojević završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom endokrinologije.

Tokom dugogodišnje karijere bio je načelnik Centra za štitnu žlezdu Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
Bio je konsultant u Domu Zdravlja „Clinicanova“ u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

• endokrinološke preglede
• tumačenje laboratorijskih analiza i dijagnostičkih procedura
• postavljanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
• savete i preporuku za dalju terapiju
• ultrazvuk štitne žlezde
• punkciju štitne žlezde pod ultrazvučnom kontrolom

Autor je velikog broja naučnih radova objavljenih u priznatim domaćim i stranim časopisima. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih i domaćih kongresa.

Slobodno vreme Prof. Trbojević voli da provodi na zanimljivim domaćim i svetskim destinacijama.

Nazad