Centar je specijalizovan za dijagnostiku, intervencije, konzervativni tretman i minimalno-invazivnu i klasičnu ginekološku hirurgiju.

  Minimalno-invazivne operacije
 • Celioskopija

  dijagnostička laparoskopija

  116.000,00

 • Laparoskopska cistektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje ciste jajnika

  212.000,00

 • Laparoskopska unilateralna adneksektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje jednog jajnika

  380.000,00

 • Laparoskopska bilateralna adneksektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje oba jajnika

  400.000,00

 • Laparoskopska operacija endometrioze

  minimalno-invazivno uklanjanje ektopičnog tkiva endometrijuma

  285.000,00

 • Laparoskopska operacija ektopične trudnoće

  minimalno-invazivno uklanjanje vanmaterične trudnoće

  285.000,00

 • Laparoskopska miomektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje mioma materice

  252.000,00

 • Laparoskopska histerektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje materice

  362.000,00

 • Laparoskopska totalna histerektomija sa obostranom akneksektomijom

  minimalno-invazivno uklanjanje materice i oba jajnika

  400.000,00

 • Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom i disekcijom pelvičnih limfnih čvorova

  minimalno-invazivno uklanjanje materice, oba jajnika i limfnih čvorova karlice

  590.000,00

  Operacije vaginalnim putem
 • Histereskopska adhezioliza

  uklanjanje adhezija materice vaginalnim putem

  1.589.634,00

 • Histereskopska resekcija septuma

  uklanjanje septuma materice vaginalnim putem

  1.589.634,00

 • Histeroskopska laserska miomektomija

  Spec. Dr med. Luka Anđelić

  150.000,00

 • Histeroskopska miomektomija

  uklanjanje mioma materice vaginalnim putem

  1.589.634,00

 • Vaginalna histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom vagine

  uklanjanje materice vaginalnim putem sa prednjom i zadnjom plastikom vagine

  1.589.634,00

 • Vaginalna histerektomija sa ili bez adneksektomije

  uklanjanje materice vaginalnim putem sa ili bez uklanjanja jajnika

  1.589.634,00

 • Prednja i zadnja plastika vagine

  rešavanje spada prednjeg i zadnje zida vagine – cistokela, rektokela, enterokela

  1.589.634,00

  Klasične operacije
 • Otvorena operacija endometriotze

  klasično uklanjanje ektopičnog tkiva endometrijuma

  300.000,00

 • Otvorena operacija ektopične trudnoće

  klasično uklanjanje vanmaterične trudnoće

  300.000,00

 • Otvorena histerektomija

  klasično uklanjanje materice

  300.000,00

 • Otvorena histerektomija sa jednostranom adneksektomijom

  klasično uklanjanje materice i jednog jajnika

  300.000,00

 • Otvorena histerektomija sa obostranom adneksektomijom

  klasično uklanjanje materice i oba jajnika

  300.000,00

 • Otvorena histerektomija sa obostranom adneksektomijom i selektivnom limfadenektomijom

  klasično uklanjanje materice, oba jajnika i limfnih čvorova

  300.000,00

 • Histerektomija po Wertheim–Meigs-u

  radikalna operacija uklanjanja materice

  300.000,00

  Procedure na grliću materice
 • Dilatacija grlića materice sa evakuacijom sadržaja

  25.000,00

 • Polipektomija grlića materice

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Polipektomija grlića materice

  analgosedacija

  40.000,00

 • Polipektomija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala

  analgosedacija

  48.000,00

 • LOOP ekscizija promena grlića materice

  67.000,00

 • Biopsija grlića materice

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Biopsija grlića materice

  analgosedacija

  40.000,00

 • Biopsija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala

  analgosedacija

  48.000,00

 • Konizacija

  100.000,00

  Druge operacije i intervencije
 • Eksplorativna kiretaža

  analgosedacija

  48.000,00

 • Aplikacija spirale

  30.000,00

 • Uklanjanje spirale

  30.000,00

 • Serklaž

  45.000,00

 • Uklanjanje kondiloma

  lokalna anestezija

  22.000,00

 • Uklanjanje kondiloma

  analgosedacija

  40.000,00

 • Incizija Bartolinijeve ciste

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Incizija Bartolinijeve ciste

  analgosedacija

  40.000,00

 • Marsupijelizacija Bartolinijeve ciste

  analgosedacija

  48.000,00

 • Ekstirpacija Bartolinijeve ciste

  analgosedacija

  48.000,00

  Prekid trudnoće
 • Evakuaciona kiretaža do 10. nedelje trudnoće

  "missed abortion"

  400.000,00

 • Revizija materice nakon spontanog pobačaja između 10. - 20. nedelje trudnoće

  400.000,00

 • Nameran prekid trudnoće do 10. nedelje trudnoće

  instrumentalno

  400.000,00

 • Nameran prekid trudnoće do 10. nedelje trudnoće

  farmakološki

  380.000,00

 • Nameran prekid trudnoće do 10. - 20. nedelje trudnoće

  zbog medicinskih indikacija (na osnovu odluke komisije)

  400.000,00

  Ultrazvuk
 • Ginekološki ultrazvuk

  1.589.634,00

 • Ultrazvučni pregled trudnice

  1.589.634,00

 • 4D ultrazvuk

  1.589.634,00

 • Ekspertski - anatomski ultrazvuk

  1.589.634,00

 • Fetalna dopler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda)

  jednoplodna trudnoća

  1.589.634,00

 • Fetalna dopler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda)

  blizanačka trudnoća

  1.589.634,00

 • Ultrazvuk dojki

  1.589.634,00

 • Ultrazvuk dojki

  profesor

  1.589.634,00

  Dijagnostičke procedure
 • Histerosalpingografija - HSG

  30.000,00

 • Histerosalpingografija - HSG

  analgosedacija

  40.000,00

 • Histerosalpingo kontrastna sonografija - HyCoSy

  20.000,00

 • Histerosalpingo kontrastna sonografija - HyCoSy

  analgosedacija

  40.000,00

 • Biopsija horionskih čupica

  50.000,00

 • Amniocenteza

  30.000,00

 • Kordocenteza

  40.000,00

 • Aspiraciona biopsija endometrijuma

  13.000,00

Eksperti Centra za ginekologiju i ginekološku hirurgiju

Ass. Univ. Mr sci. med. dr Rastko Maglić

Ass. Univ. Mr sci. med. dr

Rastko Maglić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Spec Dr med. Luka Anđelić

Spec. Dr med.

Luka Anđelić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Prim. Spec. Dr sci. med. dr Igor Plješa

Prim. Spec. Dr sci. med. dr

Igor Plješa

Specijalista ginekologije i akušerstva

Prof. Univ. Dr sci. med. dr Vladimir Pažin

Prof. Univ. Dr sci. med. dr

Vladimir Pažin

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ass. Univ. Dr sci. med. dr Radomir Aničić

Ass. Univ. Dr sci. med. dr

Radomir Aničić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Prim. Spec. Dr sci. med. dr Ivan Bojović

Prim. Spec. Dr sci. med. dr

Ivan Bojović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Spec. Dr med. Jasmina Mašović

Spec. Dr med.

Jasmina Mašović

Specijalista ginekologije i akušerstva