Centar je specijalizovan za minimalno-invazivno hirurško lečenje preterane gojaznosti, kao i za dijetologiju.

Eksperti Centra za hirurško lečenje preterane gojaznosti

Prof. Dr sci. med. dr Miroslav Ilić

Prof. Dr sci. med. dr

Miroslav Ilić

Specijalista opšte hirurgije

Ass. Univ. Dr sci. med. dr Ognjan Skrobić

Ass. Univ. Dr sci. med. dr

Ognjan Skrobić

Specijalista opšte hirurgije