Centar je specijalizovan za dijagnostiku, intervencije, konzervativni tretman i minimalno-invazivnu i klasičnu urološku hirurgiju.

Eksperti Centra za urologiju i urološku hirurgiju

Ass. Univ. Dr sci. med. dr Boris Kajmaković

Ass. Univ. Dr sci. med. dr

Boris Kajmaković

Specijalista urologije

Prof. Univ. Dr sci. med. dr Zoran Džamić

Prof. Univ. Dr sci. med. dr

Zoran Džamić

Specijalista urologije