• PREGLEDI

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod lekara opšte prakse 4 500
  Kontrolni pregled kod lekara opšte prakse 3 500
  Pregled kod lekara opšte prakse – noću 6 500
  Pregled kod lekara specijaliste 6 000
  Pregled kod lekara profesora 6 400
  Kontrolni pregled kod specijaliste 5 400
  Kontrolni pregled kod lekara profesora 6 000
  Pregled kod specijaliste – noću 8 400
  Pregled pred vakcinaciju protiv gripa zajedno sa vakcinom 1 700 Pregled lekara opšte prakse. Cena važi samo za vakcinaciju protiv gripa.
  Pregled pred vakcinaciju i davanje vakcine 3 500 Pregled lekara opšte prakse. Vakcina se naplaćuje posebno.
  Ekspertsko mišljenje prof. dr Popovića 12 800
 • KUĆNE POSETE

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Kućna poseta lekara opšte prakse – centar 12 000
  Kućna poseta lekara opšte prakse – periferija 14 000
  Kućna poseta lekara specijaliste – centar 14 000
  Kućna poseta lekara specijaliste – periferija 16 000
  Kućna poseta lekara noću 18 000
  Pregled pred vakcinaciju protiv gripa u kućnoj poseti 3 000 Pregled lekara opšte prakse. Dodatno se naplaćuje vakcina.
  EKG na terenu 2 000
  EKG na terenu – u produžetku kućne posete 1 000
  Ultrazvuk na terenu – centar 16 000
  Ultrazvuk na terenu – periferija 18 000
  Kolor-dopler krvnih sudova – centar 18 000
  Kolor-dopler krvnih sudova – periferija 20 000
  Rendgen na terenu – centar 10 000 + 1 600 Prvi pravac rendgenskog snimka, a svaki naredni 1 600 rsd, sa očitavanjem.
  Rendgen na terenu – periferija 14 000 + 1 600 Prvi pravac rendgenskog snimka, a svaki naredni 1 600 rsd, sa očitavanjem.
  Intramuskularna injekcija – centar 3 000 Aplikacija leka intramuskularno, na osnovu izveštaja lekara. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intramuskularna injekcija – periferija 4 000 Aplikacija leka intramuskularno, na osnovu  izveštaja lekara. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intramuskularna injekcija u produžetku kućne posete 1 500 Intramuskularno aplikovanje leka u toku iste kućne posete. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija – centar 5 000 Davanje infuzije i infuzioni rastvor u toku iste kućne posete. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija – periferija 6 000 Davanje infuzije i infuzioni rastvor u toku iste kućne posete. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija u produžetku kućne posete 3 500 Davanje infuzije i infuzioni rastvor u toku iste kućne posete. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Plasiranje urinarnog katetera (urolog) – centar 16 000 Plasiranje urinarnog katetera i pregled lekara. Cena katetera se naplaćuje posebno.
  Plasiranje urinarnog katetera (urolog) – periferija 18 000 Plasiranje urinarnog katetera i pregled lekara. Cena katetera se naplaćuje posebno.
  Zamena urinarnog katetera ili ispiranje (tehničar) – centar 5 000 Zamena katetera koju radi tehničar u kućnim uslovima.
  Zamena urinarnog katetera ili ispiranje (tehničar) – periferija 7 000 Zamena katetera koju radi tehničar u kućnim uslovima.
  Klizma u kućnoj poseti (tehničar) 5 500 Izvođenje klizme bez prisustva lekara, na osnovu prethodnog izveštaja lekara.
  Klizma u kućnoj poseti (lekar) – centar 19 000 Izvođenje klizme u kućnoj poseti u prisustvu hirurga, sa pregledom.
  Klizma u kućnoj poseti (lekar) – periferija 21 000 Izvođenje klizme u kućnoj poseti u prisustvu hirurga, sa pregledom.
  Fizikalna terapija kod kuće 5 600
  Transfuzija u kućnim uslovima u prisustvu lekara 25 000 Cena derivata krvi se naplaćuje posebno.
  Kupanje pacijenta u kućnoj poseti 4 000
  Elektromioneurografija (EMNG) na terenu 24 000
  Previjanje u kućnoj poseti (tehničar) 5 000
 • KARDIOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod kardiologa 6 000
  Pregled kod kardiologa profesora 6 400
  EKG (Elektrokardiogram) 1 000
  Ultrazvuk srca (Ehokardografija) 6 800
  24-satni holter krvnog pritiska 7 500
  24-satni holter monitoring EKG-a 8 500
  Ergometrija 10 000
  Stres ehokardiografija 17 000
  Punkcija perikarda 19 900
 • PULMOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod pulmologa 6 000
  Pregled kod pulmologa profesora 6 400
  Pregled kod alergologa 6 000
  Pregled kod alergologa profesora 6 400
  Pleuralna punkcija 14 000 Izvođenje pleuralne punkcije. Laboratorijska analiza sadržaja dobijenog punkcijom se naplaćuje posebno. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku – 6 400 rsd.
  Torakalna drenaža 70 000 Izvođenje torakalne drenaže. Laboratorijska analiza sadržaja dobijenog punkcijom se naplaćuje posebno. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku – 6 400 rsd.
  Pleurodeza 24 000 Izvođenje pleurodeze. Laboratorijska analiza sadržaja dobijenog punkcijom se naplaćuje posebno. Boravak u bolnici se određuje individualno, u konsultaciji sa lekarom. Pregled lekara i bolnički dani se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  PPD proba 5 500 Izvođenje PPD probe i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku – 6 000 rsd.
  Biopsija pleure 25 000 Izvođenje biopsije pleure. Laboratorijska analiza sadržaja dobijenog biopsijom se naplaćuje posebno. Boravak u bolnici se određuje individualno, u konsultaciji sa lekarom. Pregled lekara i bolnički dani se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Spirometrija 1 000
 • GASTROENTEROLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod gastroenterologa 6 000
  Pregled kod gastroenterologa profesora 6 400
  Ultrazvuk abdomena 5 800
  Ultrazvuk abdomena kod lekara profesora 6 400
  Gastroskopija (EGDS) 15 000 Izvođenje gastroskopije u lokalnoj anesteziji. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Gastroskopija u analgosedaciji 27 000 Izvođenje gastroskopije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Kolonoskopija 20 000 Izvođenje kolonoskopije. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Kolonoskopija u analgosedaciji 32 000 Izvođenje kolonoskopije u analgosedaciji. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Anoskopija sa proktološkim pregledom 8 000 Proktološki pregled, anoskopija i mišljenje lekara.
  Rektoskopija 15 000
  Sigmoidoskopija 15 000 Izvođenje sigmoidoskopije. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Sigmoidoskopija u analgosedaciji 27 000 Izvođenje sigmoidoskopije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Biopsija jetre, perkutano pod ultrazvukom 52 000 Izvođenje intervencije. Boravak u bolnici se određuje individualno, na osnovu konsultacije sa lekarom. Pregled lekara i laboratorijske analize se naplaćuju posebno.
  Punkcija ascita (paracenteza) 13 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Boravak u bolnici se određuje individualno, na osnovu konsultacije sa lekarom. Pregled lekara, bolnički dani i laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Polipektomija u toku gastroskopije u analgosedaciji 34 000
  Polipektomija u toku kolonoskopije 39 000
 • REUMATOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod reumatologa 6 000
  Pregled kod reumatologa profesora 6 400
  Ultrazvuk zgloba 5 800
  Ultrazvuk zgloba kod lekara profesora 6 400
  DEXA (periferna) merenje koštane gustine 4 500
  Test salivacije 3 000
  Širmerov test 2000
 • ENDOKRINOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod endokrinologa 6 000
  Pregled kod endokrinologa profesora 6 400
  Ultrazvučni pregled štitne žlezde 5 800
  Ultrazvučni pregled štitne žlezde kod lekara profesora 6 400
  Iglena biopsija štitne žlezde (FNAB) 12 500 Izvođenje biopsije štitne žlezde pod kontrolom ultrazvuka. Laboratorijske analize se naplaćuju posebno.
  Pregled sa ultrazvukom štitne žlezde – prof. dr Trbojević 7 400
  Kontrolni pregled – prof. dr Trbojević 5 000
  Pregled za trudnice ili u sklopu pripreme za IVF – prof. dr Trbojević 3 000
  Pregled sa ultrazvukom štitne žlezde za trudnice ili u sklopu pripreme za IVF – prof. dr Trbojević 4 000
  Punkcija i HP – prof. dr Trbojević 7 100
  Pregled – prof. dr Živaljevića 6 400
  Pregled sa ultrazvukom štitne žlezde – prof. dr Živaljević 10 000
  Ultrazvuk štitne žlezde u nastavku pregleda – dr Mirjana Stojković 1 000
 • HEMATOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod hematologa 6 000
  Pregled kod hematologa profesora 6 400
  Biopsija koštane srži 35 000 Izvođenje punkcije koštane srži. Pregled lekara i laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Biopsija koštane srži u analgosedaciji 48 000 Izvođenje biopsije koštane srži u analgosedaciji. Pregled lekara i laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Transfuzija derivata krvi u ordinaciji 16 000 Interreakcija i aplikovanje krvi ili krvnih derivata, uz prisustvo anesteziologa. Krvni derivati se naplaćuju posebno.
  Sternalna punkcija ili punkcija koštane srži 34 000
 • UROLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod urologa 6 000
  Pregled kod urologa profesora 6 400
  Ekspertsko mišljenje profesora Džamića 12 800
  Ultrazvuk abdomena 5 800 Ultrazvučni pregled bubrega i urinarnih puteva, kao i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk abdomena kod lekara profesora 6 400 Ultrazvučni pregled bubrega i urinarnih puteva, kao i mišljenje lekara.
  Plasiranje urinarnog katetera – tehničar 3 000
  Zamena urinarnog katetera – tehničar 2 500
  Plasiranje urinarnog katetera u nastavku urološkog pregleda 2 000
  Parafimoza – manuelna repozicija 4 500
  Uzimanje uroloških briseva 500
 • NEFROLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod nefrologa 6 000
  Pregled kod nefrologa profesora 6 400
  Ultrazvuk urinarnog sistema 5 800 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled bubrega i urinarnih puteva, kao i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk urinarnog sistema kod lekara profesora 6 400 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled bubrega i urinarnih puteva, kao i mišljenje lekara.
 • RADIOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Ultrazvučna dijagnostika 5 800
  Ultrazvučna dijagnostika mekih tkiva 5 800
  Ultrazvučna dijagnostika kod lekara profesora 6 400
  Rendgen dijagnostika 2 500 + 1 500 Rendgenski snimak u jednom pravcu je 2 500 rsd, svaki naredni pravac je 1 500 rsd.
  Rendgen dijagnostika portabilnim aparatom u našoj ustanovi 4 000 + 3 000 Rendgenski snimak u jednom pravcu je 4 000 rsd, svaki naredni pravac je 3 000 rsd.
  Opis donetog snimka 2 000
  Konzilijarni onkološki RTG 15 000 Usluga obuhvata 11 radioloških snimaka.
  Mamografija 6 500
  Kolor-dopler krvnih sudova 6 400
  Kolor-dopler renalnih arterija sa UZ abdomena 6 400
  Transkranijalni kolor-dopler sa kolor-doplerom krvnih sudova vrata 12 000
  Opis donetog CT (skener) snimka (drugo mišljenje) 12 800
 • GINEKOLOGIJA

  HPV tipizacija15 000Usluga obuhvata uzimanje uzorka, slanje na analizu i izdavanje rezultata.

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Uzimanje ginekoloških briseva 500
  Određivanje grupe vaginalnog sekreta 500
  Pregled kod ginekologa 3 000
  Ginekološki ultrazvuk 6 400
  Ultrazvučni pregled trudnice 6 400
  Nitrazinski test 3 000 Pregled nitrazinskim tračicama i mišljenje lekara. Pregled lekara se naplaćuje po postojećem cenovniku.
  Folikulometrija 12 000 Tri standardna ultrazvučna merenja folikula i mišljenje lekara.
  4D Ultrazvuk 12 000
  Ekspertni – anatomski UZ 12 000
  Fetalna dopler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda) – jednoplodna trudnoća 12 000
  Fetalna doppler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda) – blizanačka trudnoća 18 000
  Palpatorni pregled dojki 6 000 Palpatorni pregled dojki i konsultacija.
  Ultrazvuk dojki 5 800
  Ultrazvuk dojki kod lekara profesora 6 400
  Kolposkopija 4 500
  Papanicolaou test – PAPA test 2 000
  Kardiotokografija (CTG) 3 600
  Stavljanje spirale 6 400 Stavljanje spirale. Spirala se naplaćuje posebno.
  Uklanjanje spirale – do pet godina 6 400
  Uklanjanje spirale – više od pet godina sa kiretažom 54 400
  Uklanjanje kondiloma – radiotalasima ili EKT 12 000 – 22 000 Radiotalasno ili EKT uklanjanje genitalnih kondiloma u lokalnoj anesteziji. Cena se formira u zavisnosti od broja.
  Double test 2 500 + 6 400 Laboratorijske analize i ultrazvučni pregled sa mišljenjem lekara.
  Tripple test 3 500 + 6 400 Laboratorijske analize i ultrazvučni pregled sa mišljenjem lekara.
  Quadriple test 5 000 + 6 400 Laboratorijske analize i ultrazvučni pregled sa mišljenjem lekara.
  Ekspertsko mišljenje – dr Petar Radlović 12 000
  Ekspertsko mišljenje – prof. dr Branka Nikolić 12 000
  Neinvazivna intervencija i tretman u ginekologiji – prof. dr Branka Nikolić 6 000
  Inseminacija – prof. dr Branka Nikolić 28 000
  Inseminacija sa SWIM UP – prof. dr Branka Nikolić 50 000 + 8 000 Inseminacija sa SWIM UP koji se dodatno plaća 8 000 rsd
 • FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod fizijatra 6 000
  Pregled kod fizijatra profesora 6 400
  Punkcija zgloba sa pregledom 8 000
  Intraartikularna injekcija sa pregledom 8 000
  Kontrolni pregled sa intraartikularnim davanjem leka 6 000
  Pregled sa infiltracijom leka 8 000
  Pregled sa infiltracijom leka pod kontrolom ultrazvuka – dr Olivera Ilić Stojanović 10 000
  Pregled sa ultrazvukom zglobova – dr Olivera Ilić Stojanović 8 000
  Kontrolni pregled sa ultrazvukom zglobova – dr Olivera Ilić Stojanović 7 600
  Intraartikularna infiltracija pod kontrolom ultrazvuka – dr Olivera Ilić Stojanović 8 000
  Intraartikularna infiltracija bez kontrole ultrazvukom – dr Olivera Ilić Stojanović 6 000
  Periartikularno davanje leka bez kontrole ultrazvukom – dr Olivera Ilić Stojanović 4 000
  Periverterbralno davanje leka bez kontrole ultrazvukom – dr Olivera Ilić Stojanović 5 000
  Fizikalna terapija 3 500
  Kineziterapija 3 500
  Fizikalna i kineziterapija 5 000
  Guna terapija 4 500
 • INFEKTOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod infektologa 6 000
  Pregled kod infektologa profesora 6 400
  Lumbalna punkcija 15 000
 • NEUROLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod neurologa 6 000
  Pregled kod neurologa profesora 6 400
  Elektroencefalografija (EEG) 15 000
  Kolor-dopler krvnih sudova vrata 6 400
  Transkranijalni kolor-dopler sa kolor-doplerom krvnih sudova vrata 12 000
  Lumbalna punkcija 15 000
  Elektromioneurografija (EMNG) ruku 12 000
  Elektromioneurografija (EMNG) nogu 12 000
  Elektromioneurografija (EMNG) ruku i nogu 16 000
 • DERMATOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod dermatologa 6 000
  Pregled kod dermatologa profesora 6 400
  Pregled kod dermatologa sa dermoskopijom 6 400
  Kožne probe 5 000
  Biopsija kože 10 000
  Uklanjanje bradavica – manja regija, radiotalasima ili EKT 8 000
  Uklanjanje bradavica – veća regija, radiotalasima ili EKT 10 000
 • PEDIJATRIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Opšti pedijatrijski pregled 6 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Opšti pedijatrijski pregled kod lekara profesora 6 400 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Kućna poseta pedijatra – centar 14 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Kućna poseta pedijatra – periferija 16 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Kućna poseta pedijatra – noću 18 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  EKG 1 000 Usluga obuhvata pravljenje EKG zapisa.
  Alergološke kožne probe 5 000 Usluga obuhvata izvođenje alergoloških kožnih proba i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku.
  Pregled kod neonatologa 6 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod neonatologa profesora 6 400 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled pedijatra kardiologa sa ultrazvučnim pregledom srca 12 800 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Fetalni ultrazvuk srca – jednoplodna trudnoća 12 000 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled srca ploda i mišljenje lekara.
  Fetalni ultrazvuk srca – blizanačka trudnoća 18 000 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled srca ploda i mišljenje lekara.
  Pregled kod pedijatra pulmologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod pedijatra pulmologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  PPD proba 5 500 Usluga obuhvata izvođenje testa i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku.
  Pregled kod dečjeg endokrinologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg endokrinologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Ultrazvuk štitne žlezde 5 800 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled štitne žlezde i i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk štitne žlezde kod lekara profesora 6 400 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled štitne žlezde i i mišljenje lekara.
  Pregled kod dečjeg gastroenterologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg gastroenterologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Ultrazvuk abdomena 5 800 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled abdomena i i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk abdomena kod lekara profesora 6 400 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled abdomena i i mišljenje lekara.
  Gastroskopija u analgosedaciji za decu preko dve godine 30 000 Eventualne laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Kolonoskopija u analgosedaciji za decu preko dve godine 40 000 Eventualne laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Gastroskopija i kolonoskopija u analgosedaciji za decu preko dve godine 55 000 Eventualne laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Pregled kod dečjeg imunologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg imunologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg nefrologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg nefrologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod ORL specijaliste – Rinoskopija, Otoskipija, Laringoskopija 6 000 Usluga obuhvata prednju rinoskopiju, otoskopiju, laringoskopiju i mišljenje, savet i preporuku lekara.
  Pregled kod ORL specijaliste profesora 6 400 Usluga obuhvata prednju rinoskopiju, otoskopiju, laringoskopiju i mišljenje, savet i preporuku lekara.
  Audiometrija 3 500 Usluga obuhvata izvođenje audiometrije i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku.
  Pregled kod dečjeg oftalmologa 6 000 Usluga obuhvata određivanje vidne oštrine, dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna, ispitivanje kolornog i stereo vida i mišljenje lekara.
  Pregled kod dečjeg oftalmologa profesora 6 400 Usluga obuhvata određivanje vidne oštrine, dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna, ispitivanje kolornog i stereo vida i mišljenje lekara.
  Širmerov test 2 000 Usluga obuhvata izvođenje testa i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku – 6 000 rsd.
  Dermatološki pregled sa dermoskopijom 6 400 Usluga obuhvata dermatološki pregled sa dermoskopijom, konsultaciju lekara, savet i preporuku o daljoj dijagnostici i/ili terapiji.
  Dermatološki pregled 6 000 Usluga obuhvata dermatološki pregled, konsultaciju lekara, savet i preporuku o daljoj dijagnostici i/ili terapiji.
  Dermatološki pregled kod profesora 6 400 Usluga obuhvata dermatološki pregled, konsultaciju lekara, savet i preporuku o daljoj dijagnostici i/ili terapiji.
  Pregled kod dečijeg ortopeda 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečijeg ortopeda profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Ultrazvuk kukova kod beba 5 800 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk kukova kod beba – profesor 6 400 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled i mišljenje lekara.
  Pregled kod dečijeg neurologa 6 000 Usluga obuhvata neurološki pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečijeg neurologa profesora 6 400 Usluga obuhvata neurološki pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
 • TERAPIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Davanje intramuskularne injekcije 1 500 Usluga obuhvata davanje intramuskularne injekcije. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Davanje intramuskularno Penicilina ili Longaceph-a 2 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infiltracija leka sa pregledom 8 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intraartikularna injekcija sa pregledom 8 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Kontrolni pregled sa intraartikularnom injekcijom 6 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Davanje intravenske injekcije 2 500 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intravensko davanje Longacepha 3 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija u ordinaciji 3 500 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija bebe do 4h 6 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija bebe 4 – 8h 10 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija bebe 8 – 12h 14 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija Metilprednizolonom 4 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija preparata gvožđa 4 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija zomete 4 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intralipidna infuzija 6 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Citostatska infuzija u bolnici 18 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Inhalacija 1 500 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Transfuzija 16 000 Derivati krvi se naplaćuju posebno.
  Flebotomija 6 400
  Izmazanje dojki 2 000
  Klizma 4 000
  Klizma noću 6 000
  Previjanje rane – medicinska sestra/tehničar 2 500
  Plasiranje urinarnog katetera – tehničar 3 000 Kateter se naplaćuje posebno.
  Zamena urinarnog katetera – tehničar 2 500 Kateter se naplaćuje posebno.
  Oksigenoterapija 1 500
 • TRANSPORT

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Čekanje po satu 1 500
  Transport u dva pravca u gradu sa čekanjem do 1h – centar 15 000
  Transport u jednom pravcu u gradu bez lekara – centar 10 000
  Transport u jednom pravcu u gradu sa lekarom – centar 13 000
  Transport u dva pravca u gradu sa čekanjem do 1h – periferija zavisi od broja km
  Transport u jednom pravcu u gradu bez lekara – periferija zavisi od broja km <
  Transport u jednom pravcu u gradu sa lekarom – periferija zavisi od broja km
  Transport od aerodroma bez lekara 18 000
  Transport od aerodroma sa lekarom 20 000
  • ANESTEZIOLOGIJA

   USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
   Pregled anesteziologa 6 000
   Pregled anesteziologa profesora 6 400
   Pregled anesteziologa sa intubacijom 10 000
   Plasiranje centralnog venskog katetera (CVK) 10 000
   Centralni venski kateter (CVK) 3 500
  • OPŠTA I ABDOMINALNA HIRURGIJA

   USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
   Klasična operacija ingvinalne kile u lokalnoj anesteziji 170 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija ingvinalne kile u opštoj anesteziji 190 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija hitne inkarcerirane ingvinalne kile 230 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija hitne ingvinalne kile sa resekcijom creva 500 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija recidivantne ingvinalne kile 300 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija obostrane ingvinalne kile u opštoj anesteziji 285 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija femoralne kile 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija umbilikalne kile u opštoj anesteziji 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija ventralne kile u opštoj anesteziji 250 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparaskopska operacija ventralne kile u anesteziji 300 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija postincizione kile, per magna 450 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija recidivantne ventralne kile, per magna 600 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Apendektomija (operacija slepog creva) – klasična 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparaskopska apendektomija sa ograničenim peritonitom 300 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Apendektomija (operacija slepog creva)-laparaskopska 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hitna apendektomija 260 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Akutni abdomen 500 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparaskopska eksploracija 150 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Desna hemikolektomija sa anastomozom 400 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Leva hemikolektomija sa anastomozom 560 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Leva hemikolektomija sa anastomozom i protektivnom ileostomom 590 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Resekcija debelog creva sa kolostomom – Hartmann 470 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Subtotalna kolektomija sa ileokolonoanastomozom 610 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Resekcija tankog creva sa anastomozom 320 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Resekcija debelog creva sa anastomozom 380 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Prednje gornja resekcija sa kolorektoanastomozom 560 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Prednje niska resekcija rektuma sa staplerskom 870 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Amputacija rektuma po Miles-u 700 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Izvođenje kolostome 275 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Izvođenje bipolarne ileostome 250 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Izvođenje nutritivne gastrostome po Stamm -Cader-u 300 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Okluzija ileostome 275 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Okluzija kolostome sa anastomozom 400 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Parcijalna resekcija želuca sa anastomozom 470 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Totalna gastrektomija sa anastamozom 700 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Gastroenteroanastomoza 450 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hepatikojejunoanastomoza 500 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Splenektomija 350 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hitna splenektomija 550 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska biopsija jetre 160 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i eventualni prvi kontrolni pregled. Laboratorijske analize uzorka se naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Laparoskopsko uklanjanje žučne kese 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Klasična operacija žučne kese 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hitna operacija žučne kese 260 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Holecistektomija sa holedohotomijom i T drenažom 350 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hirurško lečenje analne fisure u anesteziji 100 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hirurško lečenje analne fisure u lokalnoj anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hirurško lečenje perianalne fistule bez setona 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hirurško lečenje perianalne fistule sa setonom 180 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija perianalne fistule laserom 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Incizija tromboziranog hemoroida 14 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Lečenje intraanalnih kondiloma u anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Lečenje perianalnih kondiloma 60 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   LHP 140 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija hemoroida – THD 140 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Klasična operacije hemoroida po Miligan -Morganu 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Sklerozacija hemoroida 3 x 12 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled.
   Incizija perianalnog apscesa sa drenažom, sa prethodnim pregledom 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa, lokalna anestezija 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa, opšta anesetzija 60 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Komplikovani pilonidalni sinus 100 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Laserska operacija pilonidalnog sinusa, opšta anestezija 120 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Laserska operacija perianalne fistule 200 000 Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Laserska operacija vena jedne noge 154 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Laserska operacija vena obe noge 220 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Laserska operacija (ablacija) vena 160 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   VATS (video asistirana torakoskopska) simpatektomija 150 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Kontrolni pregled hirurga 4 500
   Anoskopija sa proktološkim pregledom 8 000
   Rektoskopija sa polipektomijom – dr Ivan Milovanović 40 000 Histopatološka analiza se naplaćuje po postojećem cenovniku.
   Šivenje rane:
   Laka rana 8 000
   Srednje teška rana 14 000
   Ozbiljna rana 20 000
   Komplikovana rana 25 000
   Šivenje rane posle 21h:
   Laka rana 12 000
   Srednje teška rana 18 000
   Ozbiljna rana 24 000
   Komplikovana rana 29 000
   Operacija nokta u lokalnoj anesteziji 25 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Operacija nokta u opštoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Ekstrakcija lipoma na telu u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Ekstrakcija lipoma na licu u lokalnoj anesteziji 28 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Ekstrakcija velikog lipoma u lokalnoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Ekstrakcija velikog lipoma u opštoj anesteziji 55 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Ekstrakcija komplikovanog lipoma 60 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
   Ekstrakcija velikog ateroma u lokalnoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Ekstrakcija ateroma na licu u lokalnoj anesteziji 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Ekstrakcija ateroma na telu u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Uklanjanje promena na koži radiotalasima Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Mali broj do 5 promena 5 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Srednji broj od 5 do 50 promena 10 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Veliki broj preko 50 promena 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Postavljanje fistule za hemodijalizu sa protezom 140 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Hirurško uklanjanje mladeža na telu 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Hirurško uklanjanje mladeža na licu 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Incizija apscesa u anesteziji, sa pregledom 14 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije, prethodni i prvi kontrolni pregled/previjanje.
   Obrada malih opekotina 8 000
   Obrada velikih opekotina 20 000
   Previjanje rane 3 000
   Srednje previjanje 4 000
   Veliko previjanje 6 000
   Vađenje krpelja, sa pregledom 4 000
   Vađenje krpelja, sa pregledom, noću 9 000
   Manuelna dezimpakcija sa pregledom 10 000
   Klizma u ordinaciji 4 000
   Prva kontrola nakon manjih hirurških intervencija gratis
   Ekscizija hidroadenitisa 20 000 + HP
   Ekscizija melanoma sa sentinel biopsijom limfnih nodusa 120 000
   Disekcija limfnih žlezda vrata (vrata, pazušne jame, ingvinuma, peritoneuma) 250 000
   Bronhoaspiracija 30 000
   Bronhoaspiracija u analgosedaciji 45 000
   Vađenje stranog tela iz mekog tkiva u LA sa pregledom – jednostavno 18 000
   Vađenje stranog tela iz mekog tkiva u LA sa pregledom – srednje 24 000
   Vađenje stranog tela iz mekog tkiva u LA sa pregledom – komplikovano 30 000
   Operacija kurjeg oka (clavusa) 14 000
   Hirurško uklanjanje polipoidne promene na glavi 25 000
   Hirurško uklanjanje polipoidne promene na telu 20 000
  • GINEKOLOŠKE OPERACIJE

   USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
   Eksplorativna kiretaža 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
   Eksplorativna kiretaža 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
   Kiretaža 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
   Incizija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i prvi kontrolni pregled.
   Incizija Bartolinijeve žlezde u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i prvi kontrolni pregled.
   Marsupijelizacija Bartolinijeve žlezde u analgosedaciji 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i prvi kontrolni pregled.
   Dijagnostička laparaskopija 150 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
   Laparaskopska ginekološka operacija 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopka miomektomija 250 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija ektopične trudnoće (extrauterina) 190 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Konizacija u anesteziji 100 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i prvi kontrolni pregled.
   Serklaž 45 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji.
   Aplikacija spirale (IUD) u opštoj anesteziji 30 000 Usluga obuhvata postavljanje spirale u anesteziji. Cena spirale se naplaćuje posebno.
   LOOP 67 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
   Polipektomija u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
   Polipektomija u opštoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
   Polipektomija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala u anesteziji 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
   Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji 22 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji.
   Uklanjanje kondiloma u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u analgosedaciji.
   Histeroskopija dijagnostička 80 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesetziji i mišljenje lekara. Pregled pre intervencije i laboratorijske analize nakon intervencije se naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Histeroskopija operativna 130 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Histeroskopska miomektomija 150 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Laparaskopska histerektomija 300 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Histeroskopska laserska miomektomija – dr Luka Anđelić 150 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Histeroskopska miomektomija – dr Luka Anđelić 120 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Histeroskopska operativa – dr Luka Anđelić 110 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Laserska endometrioza – dr Luka Anđelić 250 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Laparaskopsko uklanjanje jajovoda (Salpingectomia) – dr Luka Anđelić 200 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Operacija tuboovarijalnog apscesa – dr Luka Anđelić 250 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Totalna laparaskopska supracervikalna histerektomija – dr Luka Anđelić 280 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   HSG pod kontrolom RTG aparata u analgosedaciji – dr Luka Anđelić 50 000
   Operacija cistocele 100 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji. Laboratorijska analiza materijala dobijenog biopsijom se naplaćuje po postojećem cenovniku.
   Biopsija grlića u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Laboratorijska analiza materijala dobijenog biopsijom se naplaćuje po postojećem cenovniku.
   Biopsija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kiretažu cervikalnog kanala. Laboratorijska analiza dobijenog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.
   Histerosalpingografija (HSG) 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i mišljenje lekara.
   Histerosalpingografija (HSG) u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji i mišljenje lekara.
   HyCoSy 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i mišljenje lekara.
   HyCoSy u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji i mišljenje lekara.
   Biopsija horionskih resica 50 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Laboratorijska analiza se naplaćuje posebno.
   Amniocenteza 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Laboratorijska analiza se naplaćuje posebno.
   Kordocenteza 60 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Laboratorijska analiza se naplaćuje posebno.
   Punkcija dojke 8 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Laboratorijska analiza se naplaćuje posebno.
   Resekcija tumora dojke 135 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Kvadrantektomija dojke 200 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Kvadrantektomija i sentinel biopsija limfnih nodusa 220 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Mastektomija simplex 250 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Radikalna mastektomija 300 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno i sentinel biopsijom limfnih nodusa 450 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno i sentinel biopsijom limfnih nodusa i disekcijom limfnih žlezda pazušne jame 450 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
   Eksplorativna kiretaža – dr Jasmina Mašović 32 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
   Polipektomija u lokalnoj anesteziji – dr Jasmina Mašović 12 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
   Uklanjanje kondiloma (mali broj) u lokalnoj anesteziji – dr Jasmina Mašović 7 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji.
   Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji – dr Jasmina Mašović 12 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
   Dilatacija grlića materice sa evakuacijom sadržaja 25 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
  • UROLOŠKE OPERACIJE

   USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
   TRUS vođena biopsija prostate 30 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Biopsija testisa u lokalnoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Biopsija testisa u opštoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Biopsija kože skrotuma i penisa 15 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Biopsija glansa penisa 25 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Biopsija tkiva sluznice mokraćne bešike 15 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Plasiranje cistofiks cistostome u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Zamena cistofiks cistostome 10 000 Usluga obuhvata zamenu cistofiks cistostome u lokalnoj anesteziji.
   Plasiranje perkutanog nefrostomskog katetera u lokalnoj anesteziji 60 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Zamena nefrostomskog katetera 30 000 Usluga obuhvata zamenu nefrostomskog katetera u lokalnoj anesteziji..
   Drenaža apscesa genitalne regije 15 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Perkutana drenaža apscesa bubrega ili drenaža perirenalnog apscesa 60 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Instilacija BCG vakcine u mokraćnu bešiku 5 000 Usluga obuhvata instilacij BCG vakcine u mokraćnu bešiku. Lekovi se naplaćuju posebno, po cenovniku
   Cistoskopija bez anesetzije 12 000 Usluga obuhvata proces izvođenja cistoskopije.
   Cistoskopija sa anesetzijom 20 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Uretrocistoskopija 13 000
   Cistoskopija sa probom na stress 15 000
   Cistoskopija sa probom na stress sa anestezijom 20 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Plasman ureteralne sonde 16 000
   Plasiranje J-J stenta cistoskopom u analgosedaciji (zavisi da li je jedna ili dve sonde) 60 000 – 40 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Odstranjivanje J-J stenta 20 000
   Cistolitotripsija (endoskopsko razbijanje kamena mokraćne bešike) do 2cm 100 000
   Endoskopska dezopstrukcija kamena u ureteru u opštoj anesteziji 70 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Endolitotripsija kamena pijelonu u opštoj anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Endolitotripsija kamena u uretri 50 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Uretrotomija interna u analgosedaciji 70 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   TUR prostate do 50 g u opštoj anesteziji 130 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   TUR prostate veće od 50 g u opštoj anesteziji 140 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   TUR tumora bešike do 2cm u opštoj anesteziji 70 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   TUR tumora (dva, ili jednog većeg) u opštoj anesteziji 130 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   TUR vrata mokraćne bešike 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Uretrocistografija sa kontrastom 15 000
   Retrogradna pijelografija po Ševasiju 20 000
   Antegradna pijeloureterografija 40 000
   Nefrostomografija (Pyeloureterographia) 17 000
   Uklanjanje ateroma urogenitalne regije 13 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nožem – manja regija 12 000
   Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nožem – srednja regija 17 000
   Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nožem – velika regija 25 000
   Frenulotomija EKT 16 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca
   Frenulotomija uz korekciju šavom 18 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca
   Frenulotomija radiotalasnim nožem 16 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje.
   Frenulotomija kod dece u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Cirkumcizija (fimoza) u lokalnoj anesteziji 25 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Cirkumcizija radiotalasnim nožem 30 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje.
   Cirkumcizija u opštoj anesteziji 60 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Parafimoza sa circumcizijom 70 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Mala hipospadia 170 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Srednja hipospadia 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Velika hipospadia 260 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Vazektomija 80 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Orhidopeksija 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija ciste epididima u opštoj anesteziji 65 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Epididimektomija u opštoj anesteziji 60 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija hidrocele kod dece u opštoj anesteziji 160 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija varikocele u lokalnoj anesteziji Mar-Mar 50 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Operacija varikocele u opštoj anesteziji Mar-Mar 100 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska operacija jednostrane varikocele u opštoj anesteziji 110 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska operacija obostrane varikocele u opštoj anesteziji 125 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija torzije testisa u opštoj anesteziji 65 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Orchiektomia obostrana u lokalnoj anesteziji 75 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
   Orchiektomia obostrana u opštoj anesteziji 85 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Ugradnja proteze posle orchiektomie 30 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Rekonstrukcija uretre bez bukalne sluznice u opštoj anesteziji 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Rekonstrukcija uretre sa bukalnom sluznicom u opštoj anesteziji 230 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hirurško lečenje prijapizma penisa – punkcija kavernoznih tela 90 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Hirurško lečenje prijapizma penisa – Vinterov šant 130 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Transvezikalna prostatektomija (PTV) u opštoj anesteziji 225 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Radikalna prostatektomija – klasična 380 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska radikalna prostatektomija 450 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Cistolitotomija – klasična 210 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska cistolitotomija 250 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija cistocele u opštoj anesteziji 85 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija spada mokraćne bešike 216 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija cisto i rektocele u opštoj anesteziji 115 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Stres inkontinencija – suburetralne tračice TOT/TVT/SLING u opštoj anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Operacija zbog inkontinencija posle prostatektomije – mrežica u opštoj anesteziji 150 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Uretrocistoneostomija u opštoj anesteziji – bilateralna 150 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Uretrocistoneostomija u opštoj anesteziji – jednostrana 110 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Nefrektomija-vađenje afunkcionalnog bubrega u opštoj anesteziji 170 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska nefrektomija afunkcionalnog bubrega u opštoj anestziji 280 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Radikalna klasična nefrektomija u opštoj anesteziji 290 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska radikalna nefrektomija u opštoj anesteziji 370 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Nefrourektomija u opštoj anesteziji (dva reza) 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Nefroureterektomija u opštoj anesteziji (jedan rez) 230 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska nefroureterektomija u opštoj anesteziji 400 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Plastika UP segmenta u opštoj anesteziji 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska plastika UP segmenta u opštoj anesteziji 320 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
   Laparoskopska ureterolithotomia 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  • USLUGA VAĐENJA KRVI

   USLUGA CENA
   Usluga vađenja krvi 200
   Uslužno vađenje krvi kod dece i odraslih 500 Ukoliko se uzorak krvi nosi u drugu laboratoriju
   Usluga vađenja krvi na terenu – centar 1 000
   Usluga vađenja krvi na terenu – periferija 2 000
  • HEMATOLOGIJA

   USLUGA CENA
   Krvna slika sa leukocitarnom formulom 400
   Sedimentacija Er 150
   Retikulociti 200
   Eozinofili 600
   Krvna grupa + Rh faktor 2 000
   Koagulacija
   Vreme krvarenja 150
   Vreme koagulacije 150
   Protrombinsko vreme 350
   aPTT (INR) 350
   Fibrinogen 250
   D-Dimer 2 000
   Antitela transfuziologija 2 000
   Coombs test 2 000
  • DIJABETES

   USLUGA CENA
   Glukoza 250
   Glukoza iz prsta 250
   OGTT (0′, 60′, 120′) sa insulinima 4 500
   OGTT (0′, 60′, 120′) 1 000
   Insulin 1 200
   C-peptid 1 200
   HbA1c 1 200
   Anti insulinska At 1 500
  • LIPIDNI STATUS

   USLUGA CENA
   Holesterol 250
   HDL-holesterol 250
   LDL-holesterol 250
   Trigliceridi 250
   Faktor rizika 100
   Index ateroskleroze 100
   APO A1 600
   APO B 600
   Lipoprotein a 1 200
  • BIOHEMIJA

   USLUGA CENA
   Urea 250
   Kreatinin 250
   Bilirubin ukupan 250
   Bilirubin direktan 250
   Bilirubin indirektan 250
   Mokraćna kiselina 250
   Proteini ukupni 250
   Albumin 250
   Elektroforeza proteina 1 500
   Elektroforeza hemoglobina 3 000
   Kalprotektin 3 900
  • ENZIMI

   USLUGA CENA
   AST 250
   ALT 250
   Gama GT 250
   Alkalna fosfataza 250
   LDH 250
   Kisela fosfataza 250
   Prostatična kisela fosfataza 350
   Pankreasna amilaza 500
   Alfa amilaza 500
   Lipaza 500
   Holinesteraza 500
   CK 400
   CK-MB 400
   CK-MB – hitan nalaz (za 15 minuta) 2 000
   Troponin I 1 300
   Troponin I – hitan nalaz 2 000
   Troponin T 1 300
  • GASNE ANALIZE

   USLUGA CENA
   Gasne analize 6000
  • ELEKTROLITI

   USLUGA CENA
   Natrijum 250
   Kalijum 250
   Kalcijum 250
   Kalcijum jonizovani 450
   Neorganski fosfat 250
   Magnezijum 250
   Hloridi 250
   Bikarbonati 300
   Litijum 500
   Cink 1 000
   Bakar 700
   Olovo 2 500
   Kalcijumski test 6 000
  • ANEMIJA

   USLUGA CENA
   Gvožđe 250
   TIBC 250
   UIBC 250
   Feritin 1 000
   Transferin 1 000
   Haptoglobin 1 000
   Methemoglobin 1 200
  • VITAMINI

   USLUGA CENA
   Vitamin B12 1 000
   Folna kiselina 1 000
   Vitamin D total 2 000
  • HORMONI

   USLUGA CENA
   T3 700
   T4 700
   TSH 700
   FT3 1000
   FT4 1000
   Tireoglobulin 1 200
   Anti TG antitela 1 200
   Anti TPO antitela 1 200
   auto antitela na TSH na receptore 2 400
   PTH 1 200
   Estradiol 900
   LH 900
   FSH 900
   Prolaktin 900
   Progesteron 900
   Testosteron 900
   SHBG 1 200
   DHEA – S 1 200
   Beta HCG 1 000
   free Beta HCG 1 500
   PAPPA 1 500
   Estriol free 1 200
   Double test 2 500
   Tripl test 3 500
   Qvadriple test 5 000
   Kortizol 1 200
   Kalcitonin 1 400
   ACTH 1 200
   Aldosteron 1 500
   Adrenalin 1 500
   Noradrenalin 1 500
   Dopamin 1 500
   Metanefrin 4 000
   Normetanefrin 4 000
   Serotonin 4 500
   Hormon rasta (hGH) 1 200
   Beta CRoss laps 1 500
   Osteocalcin 1 500
   Homocystein 2 500
   Gastrin 2 500
   Sinaktenski test 16 000
  • TUMOR MARKERI

   USLUGA CENA
   AFP (jetra, testisi) 1 500
   CEA (opšti) 1 500
   CA 15-3 (dojka) 1 500
   CA 125 (ovarijum) 1 500
   CA 19-9 (kolon) 1 500
   CA 72-4 (želudac) 1 500
   HE 4 (jajnik) 3 000
   PSA (prostata) 1 500
   PSA free 1 500
   NSE (pluća) 1 500
   Cyfra 21-1 (pluća) 1 500
   Hromogranin A (karcinoid) 2 300
   ACE (sarkoidoza) 1 500
   S 100 protein 3 600
   BRCA test) 86 400
  • IMUNOLOGIJA

   USLUGA CENA
   IgA 1 000
   IgG 1 000
   IgM 1 000
   IgE 1 000
   C3 900
   C4 900
   Ceruloplazmin (Wils.b.) 1 200
   Alfa 1 antitripsin 1 200
   ASTO 800
   HIV 1+2 (Ag/At) 1 500
   Coxackie IgG, IgM 2 x 1 500
   Borrelia burgdoferi IgG, IgM 2 x 1 500
   Chlamydia trachomatis IgM 1 500
   Chlamydia trachomatis IgG 1 500
   Toxoplasma gondii IgM At 1 500
   Toxoplasma gondii IgG At 1 500
   Rubella IgM At 1 500
   Rubella IgG At 1 500
   CMV IgM At 1 500
   CMV IgG At 1 500
   Epstein – Barr IgM, IgG At 2 x 1 500
   Morbilli IgG At 1 500
   Morbilli IgM At 1 500
   CRP 800
   RF 800
   Waaler-Rose 800
   Anti Ccp At 1 500
   Antinuklearna At 1 500
   ANA HEP-2 1 500
   anti ds-DNA At (lupus) 1 500
   anti La 1 700
   anti SSB/La At 1 700
   Anti SSA/Ro At 1 700
   Anti RNP/Sm 1 700
   ANCA-p (anti MPO) 1 500
   Lupusna At 1 500
   ANCA-c (anti PR3) 1 500
   AMA (antimitohondrijska At) 1 500
   ASMA 1 500
   Antikardiolipinska IgM At 1 500
   Antikardiolipinska IgG At 1 500
   Antifosfolipidna IgM At 1 500
   Antifosfolipidna IgG At 1 500
   Lupus antikoagulans 1 500
   Transglutaminska IgA At 1 500
   Transglutaminska IgG At 1 500
   Antiglijadinska IgA At 1 500
   Antiglijadinska IgG At 1 500
   ASCA IgA (Kronova bolest) 1 700
   AGMA 1 500
   ASCA IgG (Kronova boest) 1 700
   Anti HAV IgG 1 500
   Anti HAV IgM 1 500
   HBsAg 1 500
   HBs At 1 500
   HBe Ag 1 500
   HBe At 1 500
   Anti HBc (ukupni) 1 500
   HBc IgM At 1 500
   HCV Western Blot 8 800
   HCV ukupna At 1 500
   HSV 1 IgG, IgM 2 x 1 500
   HSV 2 IgG, IgM 2 x 1 500
   Helicobacter pylori IgG 1 500
   Helicobacter pylori IgA 1 500
   HPV tipizacija 15 000
   PCR na Chlamidiu, Mycoplasmu, Ureaplasmu iz uzorka sperme 7 800
   Nutritivni panel 5 000
   Inhalatorni panel 5 000
   PCR na 6 SPB 12 000
  • LEKOVI U KRVI

   USLUGA CENA
   Karbamazepam 1 200
   Fenobarbiton 1 200
   Panel 5 droga u urinu 2 600
   Panel 10 droga u urinu 3 500
  • URIN

   USLUGA CENA
   Celokupan pregled urina 400
   Proteini u urinu 24h 500
   Mikroalbuminurija 900
   Kalcijum u urinu 24h 400
   Fosfor u urinu 24h 400
   Alfa amilaza u 24h 500
   Pankreasna amilaza 500
   Mokraćna kiselina 200
   Klirens kreatinina u 24h urinu 500
   Klirens uree u 24h urinu 500
   17-OH kortikosteroidi 1 800
   17 ketosteroidi 1 800
   Aldosteron u urinu 1 500
   Kateholamini u urinu 3 500
   Adrenalin u urinu 1 500
   Noradrenalin u urinu 1 500
   Dopamin u urinu 1 500
   VMA 1 500
   Metanefrin u 24h urinu 3 000
   Free metanefrin u urinu 4 500
   Normetanefrin u urinu 4 000
   Serotonin u urinu 4 500
   5-HIAA 1 800
   Fenol 1 000
  • MIKROBIOLOGIJA

   USLUGA CENA
   Bris grla 700
   Bris nosa 700
   Brza dijagostika virusa gripa iz brisa nosa 1440
   Bris uha 700
   Bris oka 700
   Bris rane 700
   Bris jezika 700
   Bris kože 700
   Bris desni 700
   Bris uretre 700
   Bris dojke 700
   Bris vulve 700
   Određivanje grupe vaginalnog sekreta 500 700
   Vaginalni bris 700
   Cervikalni bris 700
   Trichomonas vaginalis 600
   Gonokok 600
   Perianalni bris 700
   Bris glansa 700
   Bris prepucijuma 700
   Chlamydia trachomatis (DIF) 1 500
   Mycoplasma hominis 1 500
   Ureaplasma urealyticum 1 500
   Urinokultura 800
   Koprokultura 800
   Sputum 800
   Stolica na okultno krvarenje 1 000
   Stolica na Helicobacter pylori 1 500
   Izdisajni test na Helicobacter pylori 3 800
   Stolica na parazite 1 500
   Bris cerviksa – HPV tipizacija 10 100
   Bakterijska vaginoza 700
   Analiza punktata na antibiogram 1 000
  • PATOHISTOLOGIJA

   USLUGA CENA
   Papa test 2 000
   Citološki uzorci 2 000
   Kiretmani 5 500
   Operativni materijal (do 5 i do 10 kalupa) 13 500
   Konizati 5 000
   Endoskopske biopsije 5 000
   Ex tempore biopsija 16 500
   HP nalaz 5 500
   Imunohistohemija – 4 At 17 250
   Imunohistohemija 5 – 10 At 23 170
   Imunohistohemija 10 – 20 At 28 320
   PDL 1 12 200
  • Bolničko lečenje

   USLUGA CENA NAPOMENA
   Bolnički dan 42 000 Do kraja promo perioda, cena bolničkog dana će biti umanjena za 40% i iznosiće 25 200 RSD.
   Cena lekova i ostalih dijagnostičkih i terapijskih procedura i jednokratnog potrošnog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.
  • Bolnička nega i lečenje tokom dužeg boravka

   USLUGA CENA NAPOMENA
   Boravak u trajanju od 10 dana 18 000 Cena bolničkog boravka po danu, radi nege i lečenja.
   Cena lekova i ostalih dijagnostičkih i terapijskih procedura i potrošnog jednokratnog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.
   Boravak u trajanju od 10 – 20 dana 15 000 Cena bolničkog boravka po danu, radi nege i lečenja.
   Cena lekova i ostalih dijagnostičkih i terapijskih procedura i potrošnog jednokratnog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.
   Boravak u trajanju od 20 – 30 dana 12 000 Cena bolničkog boravka po danu, radi nege i lečenja.
   Cena lekova i ostalih dijagnostičkih i terapijskih procedura i potrošnog jednokratnog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.