• PREGLEDI

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod lekara opšte prakse 4 500
  Kontrolni pregled kod lekara opšte prakse 3 500
  Pregled kod lekara opšte prakse – noću 6 500
  Pregled kod lekara specijaliste 6 000
  Pregled kod lekara profesora 6 400
  Kontrolni pregled kod specijaliste 5 400
  Kontrolni pregled kod lekara profesora 6 000
  Pregled kod specijaliste – noću 8 400
  Pregled pred vakcinaciju protiv gripa zajedno sa vakcinom 1 700 Pregled lekara opšte prakse. Cena važi samo za vakcinaciju protiv gripa.
  Pregled pred vakcinaciju i davanje vakcine 3 500 Pregled lekara opšte prakse. Vakcina se naplaćuje posebno.
  Ekspertsko mišljenje prof. dr Popovića 12 800
 • KUĆNE POSETE

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Kućna poseta lekara opšte prakse – centar 12 000
  Kućna poseta lekara opšte prakse – periferija 14 000
  Kućna poseta lekara specijaliste – centar 14 000
  Kućna poseta lekara specijaliste – periferija 16 000
  Kućna poseta lekara noću 18 000
  Pregled pred vakcinaciju protiv gripa u kućnoj poseti 3 000 Pregled lekara opšte prakse. Dodatno se naplaćuje vakcina.
  EKG na terenu 2 000
  EKG na terenu – u produžetku kućne posete 1 000
  Ultrazvuk na terenu – centar 16 000
  Ultrazvuk na terenu – periferija 18 000
  Kolor-dopler krvnih sudova – centar 18 000
  Kolor-dopler krvnih sudova – periferija 20 000
  Rendgen na terenu – centar 10 000 + 1 600 Prvi pravac rendgenskog snimka, a svaki naredni 1 600 rsd, sa očitavanjem.
  Rendgen na terenu – periferija 14 000 + 1 600 Prvi pravac rendgenskog snimka, a svaki naredni 1 600 rsd, sa očitavanjem.
  Intramuskularna injekcija – centar 3 000 Aplikacija leka intramuskularno, na osnovu izveštaja lekara. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intramuskularna injekcija – periferija 4 000 Aplikacija leka intramuskularno, na osnovu  izveštaja lekara. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intramuskularna injekcija u produžetku kućne posete 1 500 Intramuskularno aplikovanje leka u toku iste kućne posete. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija – centar 5 000 Davanje infuzije i infuzioni rastvor u toku iste kućne posete. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija – periferija 6 000 Davanje infuzije i infuzioni rastvor u toku iste kućne posete. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija u produžetku kućne posete 3 500 Davanje infuzije i infuzioni rastvor u toku iste kućne posete. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Plasiranje urinarnog katetera (urolog) – centar 16 000 Plasiranje urinarnog katetera i pregled lekara. Cena katetera se naplaćuje posebno.
  Plasiranje urinarnog katetera (urolog) – periferija 18 000 Plasiranje urinarnog katetera i pregled lekara. Cena katetera se naplaćuje posebno.
  Zamena urinarnog katetera ili ispiranje (tehničar) – centar 5 000 Zamena katetera koju radi tehničar u kućnim uslovima.
  Zamena urinarnog katetera ili ispiranje (tehničar) – periferija 7 000 Zamena katetera koju radi tehničar u kućnim uslovima.
  Klizma u kućnoj poseti (tehničar) 5 500 Izvođenje klizme bez prisustva lekara, na osnovu prethodnog izveštaja lekara.
  Klizma u kućnoj poseti (lekar) – centar 19 000 Izvođenje klizme u kućnoj poseti u prisustvu hirurga, sa pregledom.
  Klizma u kućnoj poseti (lekar) – periferija 21 000 Izvođenje klizme u kućnoj poseti u prisustvu hirurga, sa pregledom.
  Fizikalna terapija kod kuće 5 600
  Transfuzija u kućnim uslovima u prisustvu lekara 25 000 Cena derivata krvi se naplaćuje posebno.
  Kupanje pacijenta u kućnoj poseti 4 000
  Elektromioneurografija (EMNG) na terenu 24 000
  Previjanje u kućnoj poseti (tehničar) 5 000
  Pregled vida ortorejterom – na terenu 550
 • KARDIOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod kardiologa 6 000
  Pregled kod kardiologa profesora 6 400
  EKG (Elektrokardiogram) 1 000
  Ultrazvuk srca (Ehokardografija) 6 800
  24-satni holter krvnog pritiska 7 500
  24-satni holter monitoring EKG-a 8 500
  Ergometrija 10 000
  Stres ehokardiografija 17 000
  Punkcija perikarda 19 900
 • PULMOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod pulmologa 6 000
  Pregled kod pulmologa profesora 6 400
  Pregled kod alergologa 6 000
  Pregled kod alergologa profesora 6 400
  Pleuralna punkcija 14 000 Izvođenje pleuralne punkcije. Laboratorijska analiza sadržaja dobijenog punkcijom se naplaćuje posebno. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku – 6 400 rsd.
  Torakalna drenaža 70 000 Izvođenje torakalne drenaže. Laboratorijska analiza sadržaja dobijenog punkcijom se naplaćuje posebno. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku – 6 400 rsd.
  Pleurodeza 24 000 Izvođenje pleurodeze. Laboratorijska analiza sadržaja dobijenog punkcijom se naplaćuje posebno. Boravak u bolnici se određuje individualno, u konsultaciji sa lekarom. Pregled lekara i bolnički dani se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  PPD proba 5 500 Izvođenje PPD probe i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku – 6 000 rsd.
  Biopsija pleure 25 000 Izvođenje biopsije pleure. Laboratorijska analiza sadržaja dobijenog biopsijom se naplaćuje posebno. Boravak u bolnici se određuje individualno, u konsultaciji sa lekarom. Pregled lekara i bolnički dani se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Spirometrija 1 000
 • GASTROENTEROLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod gastroenterologa 6 000
  Pregled kod gastroenterologa profesora 6 400
  Ultrazvuk abdomena 5 800
  Ultrazvuk abdomena kod lekara profesora 6 400
  Gastroskopija (EGDS) 15 000 Izvođenje gastroskopije u lokalnoj anesteziji. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Gastroskopija u analgosedaciji 27 000 Izvođenje gastroskopije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Kolonoskopija 20 000 Izvođenje kolonoskopije. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Kolonoskopija u analgosedaciji 32 000 Izvođenje kolonoskopije u analgosedaciji. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Anoskopija sa proktološkim pregledom 8 000 Proktološki pregled, anoskopija i mišljenje lekara.
  Rektoskopija 15 000
  Sigmoidoskopija 15 000 Izvođenje sigmoidoskopije. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Sigmoidoskopija u analgosedaciji 27 000 Izvođenje sigmoidoskopije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Period oporavka je u dnevnoj bolnici. Cena histopatološke analize ukoliko se radi, i izdavanje rezultata, naplaćuju se posebno.
  Biopsija jetre, perkutano pod ultrazvukom 52 000 Izvođenje intervencije. Boravak u bolnici se određuje individualno, na osnovu konsultacije sa lekarom. Pregled lekara i laboratorijske analize se naplaćuju posebno.
  Punkcija ascita (paracenteza) 13 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Boravak u bolnici se određuje individualno, na osnovu konsultacije sa lekarom. Pregled lekara, bolnički dani i laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Polipektomija u toku gastroskopije u analgosedaciji 34 000
  Polipektomija u toku kolonoskopije 39 000
 • REUMATOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod reumatologa 6 000
  Pregled kod reumatologa profesora 6 400
  Ultrazvuk zgloba 5 800
  Ultrazvuk zgloba kod lekara profesora 6 400
  DEXA (periferna) merenje koštane gustine 4 500
  Test salivacije 3 000
  Širmerov test 2000
 • ENDOKRINOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod endokrinologa 6 000
  Pregled kod endokrinologa profesora 6 400
  Ultrazvučni pregled štitne žlezde 5 800
  Ultrazvučni pregled štitne žlezde kod lekara profesora 6 400
  Iglena biopsija štitne žlezde (FNAB) 12 500 Izvođenje biopsije štitne žlezde pod kontrolom ultrazvuka. Laboratorijske analize se naplaćuju posebno.
  Pregled sa ultrazvukom štitne žlezde – prof. dr Trbojević 7 400
  Kontrolni pregled – prof. dr Trbojević 5 000
  Pregled za trudnice ili u sklopu pripreme za IVF – prof. dr Trbojević 3 000
  Pregled sa ultrazvukom štitne žlezde za trudnice ili u sklopu pripreme za IVF – prof. dr Trbojević 4 000
  Punkcija i HP – prof. dr Trbojević 7 100
  Pregled – prof. dr Živaljevića 6 400
  Pregled sa ultrazvukom štitne žlezde – prof. dr Živaljević 10 000
  Pregled sa ultrazvukom štitne žlezde – dr Živić 10 000
  Ultrazvuk štitne žlezde u nastavku pregleda – dr Mirjana Stojković 1 000
 • HEMATOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod hematologa 6 000
  Pregled kod hematologa profesora 6 400
  Biopsija koštane srži 35 000 Izvođenje punkcije koštane srži. Pregled lekara i laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Biopsija koštane srži u analgosedaciji 48 000 Izvođenje biopsije koštane srži u analgosedaciji. Pregled lekara i laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Transfuzija derivata krvi u ordinaciji 16 000 Interreakcija i aplikovanje krvi ili krvnih derivata, uz prisustvo anesteziologa. Krvni derivati se naplaćuju posebno.
  Sternalna punkcija ili punkcija koštane srži 34 000
 • NEFROLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod nefrologa 6 000
  Pregled kod nefrologa profesora 6 400
  Ultrazvuk urinarnog sistema 5 800 Ultrazvučni pregled bubrega i urinarnih puteva, kao i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk urinarnog sistema kod lekara profesora 6 400 Ultrazvučni pregled bubrega i urinarnih puteva, kao i mišljenje lekara.
 • RADIOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Ultrazvučna dijagnostika 5 800
  Ultrazvučna dijagnostika mekih tkiva 5 800
  Ultrazvučna dijagnostika kod lekara profesora 6 400
  Rendgen dijagnostika 2 500 + 1 500 Rendgenski snimak u jednom pravcu je 2 500 rsd, svaki naredni pravac je 1 500 rsd.
  Rendgen dijagnostika portabilnim aparatom u našoj ustanovi 4 000 + 3 000 Rendgenski snimak u jednom pravcu je 4 000 rsd, svaki naredni pravac je 3 000 rsd.
  Opis donetog snimka 2 000
  Konzilijarni onkološki RTG 15 000 Usluga obuhvata 11 radioloških snimaka.
  Mamografija 6 500
  Kolor-dopler krvnih sudova 6 400
  Kolor-dopler renalnih arterija sa UZ abdomena 6 400
  Transkranijalni kolor-dopler sa kolor-doplerom krvnih sudova vrata 12 000
  Opis donetog CT (skener) snimka (drugo mišljenje) 12 800
 • UROLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod urologa 6 000
  Pregled kod urologa profesora 6 400
  Ekspertsko mišljenje profesora Džamića 12 800
  Ultrazvuk abdomena 5 800 Ultrazvučni pregled bubrega i urinarnih puteva, kao i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk abdomena kod lekara profesora 6 400 Ultrazvučni pregled bubrega i urinarnih puteva, kao i mišljenje lekara.
  Plasiranje urinarnog katetera – tehničar 3 000
  Zamena urinarnog katetera – tehničar 2 500
  Plasiranje urinarnog katetera u nastavku urološkog pregleda 2 000
  Parafimoza – manuelna repozicija 4 500
  Uzimanje uroloških briseva 500
 • GINEKOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Uzimanje ginekoloških briseva 500
  Određivanje grupe vaginalnog sekreta 500
  Pregled kod ginekologa 3 000
  Ginekološki ultrazvuk 6 400
  Ultrazvučni pregled trudnice 6 400
  Nitrazinski test 3 000 Pregled nitrazinskim tračicama i mišljenje lekara. Pregled lekara se naplaćuje po postojećem cenovniku.
  Folikulometrija 12 000 Tri standardna ultrazvučna merenja folikula i mišljenje lekara.
  4D Ultrazvuk 12 000
  Ekspertni – anatomski UZ 12 000
  Fetalna dopler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda) – jednoplodna trudnoća 12 000
  Fetalna doppler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda) – blizanačka trudnoća 18 000
  Palpatorni pregled dojki 6 000 Palpatorni pregled dojki i konsultacija.
  Ultrazvuk dojki 5 800
  Ultrazvuk dojki kod lekara profesora 6 400
  Kolposkopija 4 500
  Papanicolaou test – PAPA test 2 000
  Kardiotokografija (CTG) 3 600
  Stavljanje spirale 6 400 Stavljanje spirale. Spirala se naplaćuje posebno.
  Uklanjanje spirale – do pet godina 6 400
  Uklanjanje spirale – više od pet godina sa kiretažom 54 400
  Uklanjanje kondiloma – radiotalasima ili EKT 12 000 – 22 000 Radiotalasno ili EKT uklanjanje genitalnih kondiloma u lokalnoj anesteziji. Cena se formira u zavisnosti od broja.
  Double test 2 500 + 6 400 Laboratorijske analize i ultrazvučni pregled sa mišljenjem lekara.
  Tripple test 3 500 + 6 400 Laboratorijske analize i ultrazvučni pregled sa mišljenjem lekara.
  Quadriple test 5 000 + 6 400 Laboratorijske analize i ultrazvučni pregled sa mišljenjem lekara.
  Ekspertsko mišljenje – dr Petar Radlović 12 000
 • NEUROLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod neurologa 6 000
  Pregled kod neurologa profesora 6 400
  Elektroencefalografija (EEG) 15 000
  Kolor-dopler krvnih sudova vrata 6 400
  Transkranijalni kolor-dopler sa kolor-doplerom krvnih sudova vrata 12 000
  Lumbalna punkcija 15 000
  Elektromioneurografija (EMNG) ruku 12 000
  Elektromioneurografija (EMNG) nogu 12 000
  Elektromioneurografija (EMNG) ruku i nogu 16 000
 • INFEKTOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod infektologa 6 000
  Pregled kod infektologa profesora 6 400
  Lumbalna punkcija 15 000
 • DERMATOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod dermatologa 6 000
  Pregled kod dermatologa profesora 6 400
  Pregled kod dermatologa sa dermoskopijom 6 400
  Kožne probe 5 000
  Biopsija kože 10 000
  Uklanjanje bradavica – manja regija, radiotalasima ili EKT 8 000
  Uklanjanje bradavica – veća regija, radiotalasima ili EKT 10 000
 • ORTOPEDIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod ortopeda 6 000
  Pregled kod ortopeda profesora 6 400
  Ultrazvuk zgloba 5 800
  Ultrazvuk zgloba kod lekara profesora 6 400
  Punkcija zgloba sa pregledom 8 000
  Intraartikularna injekcija sa pregledom 8 000
  Kontrolni pregled sa intraartikularnim davanjem leka 6 000
  Infiltracija leka sa pregledom 8 000
  Repozicija kosti 14 000 – 24 000 Cena zavisi od obima i mesta povrede
  Pregled sa malim gipsiranjem 10 000
  Pregled sa velikim gipsiranjem 13 000
  Pregled noću sa malim gipsiranjem 14 400
  Pregled noću sa velikim gipsiranjem 18 400
  Fiksacija Kiršner iglom 28 000
  Skidanje gipsa sa pregledom ortopeda 7 000
 • FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod fizijatra 6 000
  Pregled kod fizijatra profesora 6 400
  Punkcija zgloba sa pregledom 8 000
  Intraartikularna injekcija sa pregledom 8 000
  Kontrolni pregled sa intraartikularnim davanjem leka 6 000
  Pregled sa infiltracijom leka 8 000
  Pregled sa infiltracijom leka pod kontrolom ultrazvuka – dr Olivera Ilić Stojanović 10 000
  Pregled sa ultrazvukom zglobova – dr Olivera Ilić Stojanović 8 000
  Kontrolni pregled sa ultrazvukom zglobova – dr Olivera Ilić Stojanović 7 600
  Intraartikularna infiltracija pod kontrolom ultrazvuka – dr Olivera Ilić Stojanović 8 000
  Intraartikularna infiltracija bez kontrole ultrazvukom – dr Olivera Ilić Stojanović 6 000
  Periartikularno davanje leka bez kontrole ultrazvukom – dr Olivera Ilić Stojanović 4 000
  Periverterbralno davanje leka bez kontrole ultrazvukom – dr Olivera Ilić Stojanović 5 000
  Fizikalna terapija 3 500
  Kineziterapija 3 500
  Fizikalna i kineziterapija 5 000
  Guna terapija 4 500
 • OFTALMOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod oftalmologa 6 000
  Pregled kod oftalmologa profesora 6 400
  Širmer test i BUT test 2 000 Usluga obuhvata testove na suvo oko.
 • ORL

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod ORL specijaliste 6 000
  Pregled kod ORL specijaliste profesora 6 400
  Pregled ORL specijaliste sa ispiranjem ušiju 7 000
  Pregled sa vestibulometrijom 8 000
  Audiometrija 3 500
  ORL pregled – dr Baljošević 5 000
  ORL pregled sa timpanometrijom – dr Baljošević 5 000
  Kontrolni ORL pregled – dr Baljošević 4 000
  Audiometrija – dr Baljošević 1 500
 • PSIHIJATRIJA I PSIHOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Onkološko savetovanje 8 000
 • HIGIJENA ISHRANE I DIJETOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod lekara specijaliste higijene ishrane 6 000
 • PEDIJATRIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Opšti pedijatrijski pregled 6 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Opšti pedijatrijski pregled kod lekara profesora 6 400 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Kućna poseta pedijatra – centar 14 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Kućna poseta pedijatra – periferija 16 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Kućna poseta pedijatra – noću 18 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  EKG 1 000 Usluga obuhvata pravljenje EKG zapisa.
  Alergološke kožne probe 5 000 Usluga obuhvata izvođenje alergoloških kožnih proba i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku.
  Pregled kod neonatologa 6 000 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod neonatologa profesora 6 400 Usluga obuhvata pregled deteta, antropometrijska merenja, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled pedijatra kardiologa sa ultrazvučnim pregledom srca 12 800 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Fetalni ultrazvuk srca – jednoplodna trudnoća 12 000 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled srca ploda i mišljenje lekara.
  Fetalni ultrazvuk srca – blizanačka trudnoća 18 000 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled srca ploda i mišljenje lekara.
  Pregled kod pedijatra pulmologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod pedijatra pulmologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  PPD proba 5 500 Usluga obuhvata izvođenje testa i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku.
  Pregled kod dečjeg endokrinologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg endokrinologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Ultrazvuk štitne žlezde 5 800 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled štitne žlezde i i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk štitne žlezde kod lekara profesora 6 400 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled štitne žlezde i i mišljenje lekara.
  Pregled kod dečjeg gastroenterologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg gastroenterologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Ultrazvuk abdomena 5 800 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled abdomena i i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk abdomena kod lekara profesora 6 400 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled abdomena i i mišljenje lekara.
  Gastroskopija u analgosedaciji za decu preko dve godine 30 000 Eventualne laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Kolonoskopija u analgosedaciji za decu preko dve godine 40 000 Eventualne laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Gastroskopija i kolonoskopija u analgosedaciji za decu preko dve godine 55 000 Eventualne laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Pregled kod dečjeg imunologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg imunologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg nefrologa 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečjeg nefrologa profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod ORL specijaliste – Rinoskopija, Otoskipija, Laringoskopija 6 000 Usluga obuhvata prednju rinoskopiju, otoskopiju, laringoskopiju i mišljenje, savet i preporuku lekara.
  Pregled kod ORL specijaliste profesora 6 400 Usluga obuhvata prednju rinoskopiju, otoskopiju, laringoskopiju i mišljenje, savet i preporuku lekara.
  Audiometrija 3 500 Usluga obuhvata izvođenje audiometrije i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku.
  Pregled kod dečjeg oftalmologa 6 000 Usluga obuhvata određivanje vidne oštrine, dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna, ispitivanje kolornog i stereo vida i mišljenje lekara.
  Pregled kod dečjeg oftalmologa profesora 6 400 Usluga obuhvata određivanje vidne oštrine, dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna, ispitivanje kolornog i stereo vida i mišljenje lekara.
  Širmerov test 2 000 Usluga obuhvata izvođenje testa i izdavanje rezultata. Pregled lekara se naplaćuje po cenovniku – 6 000 rsd.
  Dermatološki pregled sa dermoskopijom 6 400 Usluga obuhvata dermatološki pregled sa dermoskopijom, konsultaciju lekara, savet i preporuku o daljoj dijagnostici i/ili terapiji.
  Dermatološki pregled 6 000 Usluga obuhvata dermatološki pregled, konsultaciju lekara, savet i preporuku o daljoj dijagnostici i/ili terapiji.
  Dermatološki pregled kod profesora 6 400 Usluga obuhvata dermatološki pregled, konsultaciju lekara, savet i preporuku o daljoj dijagnostici i/ili terapiji.
  Pregled kod dečijeg ortopeda 6 000 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečijeg ortopeda profesora 6 400 Usluga obuhvata fizikalni pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Ultrazvuk kukova kod beba 5 800 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled i mišljenje lekara.
  Ultrazvuk kukova kod beba – profesor 6 400 Usluga obuhvata ultrazvučni pregled i mišljenje lekara.
  Pregled kod dečijeg neurologa 6 000 Usluga obuhvata neurološki pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
  Pregled kod dečijeg neurologa profesora 6 400 Usluga obuhvata neurološki pregled deteta, savet i preporuku o daljem postupku.
 • ONKOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled kod onkologa 8 000
  Onkološki konzilijum 28 000
  Onkološko savetovanje 8 000
  Hemioterapija 18 000
 • TERAPIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Davanje intramuskularne injekcije 1 500 Usluga obuhvata davanje intramuskularne injekcije. Cena leka se naplaćuje posebno.
  Davanje intramuskularno Penicilina ili Longaceph-a 2 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infiltracija leka sa pregledom 8 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intraartikularna injekcija sa pregledom 8 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Kontrolni pregled sa intraartikularnom injekcijom 6 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Davanje intravenske injekcije 2 500 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intravensko davanje Longacepha 3 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija u ordinaciji 3 500 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija bebe do 4h 6 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija bebe 4 – 8h 10 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija bebe 8 – 12h 14 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija Metilprednizolonom 4 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija preparata gvožđa 4 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Infuzija zomete 4 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Intralipidna infuzija 6 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Citostatska infuzija u bolnici 18 000 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Inhalacija 1 500 Cena leka se naplaćuje posebno.
  Transfuzija 16 000 Derivati krvi se naplaćuju posebno.
  Flebotomija 6 400
  Izmazanje dojki 2 000
  Klizma 4 000
  Klizma noću 6 000
  Previjanje rane – medicinska sestra/tehničar 2 500
  Plasiranje urinarnog katetera – tehničar 3 000 Kateter se naplaćuje posebno.
  Zamena urinarnog katetera – tehničar 2 500 Kateter se naplaćuje posebno.
  Oksigenoterapija 1 500
 • TRANSPORT

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Čekanje po satu 1 500
  Transport u dva pravca u gradu sa čekanjem do 1h – centar 15 000
  Transport u jednom pravcu u gradu bez lekara – centar 10 000
  Transport u jednom pravcu u gradu sa lekarom – centar 13 000
  Transport u dva pravca u gradu sa čekanjem do 1h – periferija zavisi od broja km
  Transport u jednom pravcu u gradu bez lekara – periferija zavisi od broja km <
  Transport u jednom pravcu u gradu sa lekarom – periferija zavisi od broja km
  Transport od aerodroma bez lekara 18 000
  Transport od aerodroma sa lekarom 20 000
 • ANESTEZIOLOGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Pregled anesteziologa 6 000
  Pregled anesteziologa profesora 6 400
  Pregled anesteziologa sa intubacijom 10 000
  Plasiranje centralnog venskog katetera (CVK) 10 000
  Centralni venski kateter (CVK) 3 500
 • OPŠTA I ABDOMINALNA HIRURGIJA

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Klasična operacija ingvinalne kile u lokalnoj anesteziji 170 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija ingvinalne kile u opštoj anesteziji 190 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija hitne inkarcerirane ingvinalne kile 230 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija hitne ingvinalne kile sa resekcijom creva 500 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija recidivantne ingvinalne kile 300 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija obostrane ingvinalne kile u opštoj anesteziji 285 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija femoralne kile 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija umbilikalne kile u opštoj anesteziji 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija ventralne kile u opštoj anesteziji 250 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparaskopska operacija ventralne kile u anesteziji 300 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija postincizione kile, per magna 450 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija recidivantne ventralne kile, per magna 600 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Apendektomija (operacija slepog creva) – klasična 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparaskopska apendektomija sa ograničenim peritonitom 300 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Apendektomija (operacija slepog creva)-laparaskopska 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hitna apendektomija 260 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Akutni abdomen 500 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparaskopska eksploracija 150 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Desna hemikolektomija sa anastomozom 400 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Leva hemikolektomija sa anastomozom 560 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Leva hemikolektomija sa anastomozom i protektivnom ileostomom 590 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Resekcija debelog creva sa kolostomom – Hartmann 470 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Subtotalna kolektomija sa ileokolonoanastomozom 610 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Resekcija tankog creva sa anastomozom 320 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Resekcija debelog creva sa anastomozom 380 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Prednje gornja resekcija sa kolorektoanastomozom 560 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Prednje niska resekcija rektuma sa staplerskom 870 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Amputacija rektuma po Miles-u 700 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Izvođenje kolostome 275 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Izvođenje bipolarne ileostome 250 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Izvođenje nutritivne gastrostome po Stamm -Cader-u 300 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Okluzija ileostome 275 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Okluzija kolostome sa anastomozom 400 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Parcijalna resekcija želuca sa anastomozom 470 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Totalna gastrektomija sa anastamozom 700 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Gastroenteroanastomoza 450 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hepatikojejunoanastomoza 500 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Splenektomija 350 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hitna splenektomija 550 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska biopsija jetre 160 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i eventualni prvi kontrolni pregled. Laboratorijske analize uzorka se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Laparoskopsko uklanjanje žučne kese 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Klasična operacija žučne kese 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hitna operacija žučne kese 260 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Holecistektomija sa holedohotomijom i T drenažom 350 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hirurško lečenje analne fisure u anesteziji 100 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hirurško lečenje analne fisure u lokalnoj anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hirurško lečenje perianalne fistule bez setona 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hirurško lečenje perianalne fistule sa setonom 180 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija perianalne fistule laserom 220 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Incizija tromboziranog hemoroida 14 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Lečenje intraanalnih kondiloma u anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Lečenje perianalnih kondiloma 60 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  LHP 140 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija hemoroida – THD 140 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Klasična operacije hemoroida po Miligan -Morganu 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Sklerozacija hemoroida 3 x 12 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled.
  Incizija perianalnog apscesa sa drenažom, sa prethodnim pregledom 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa, lokalna anestezija 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa, opšta anesetzija 60 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Komplikovani pilonidalni sinus 100 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Laserska operacija pilonidalnog sinusa, opšta anestezija 120 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Laserska operacija perianalne fistule 200 000 Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Laserska operacija vena jedne noge 154 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Laserska operacija vena obe noge 220 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Laserska operacija (ablacija) vena 160 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  VATS (video asistirana torakoskopska) simpatektomija 150 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Kontrolni pregled hirurga 4 500
  Anoskopija sa proktološkim pregledom 8 000
  Rektoskopija sa polipektomijom – dr Ivan Milovanović 40 000 Histopatološka analiza se naplaćuje po postojećem cenovniku.
  Šivenje rane:
  Laka rana 8 000
  Srednje teška rana 14 000
  Ozbiljna rana 20 000
  Komplikovana rana 25 000
  Šivenje rane posle 21h:
  Laka rana 12 000
  Srednje teška rana 18 000
  Ozbiljna rana 24 000
  Komplikovana rana 29 000
  Operacija nokta u lokalnoj anesteziji 25 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Operacija nokta u opštoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Ekstrakcija lipoma na telu u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Ekstrakcija lipoma na licu u lokalnoj anesteziji 28 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Ekstrakcija velikog lipoma u lokalnoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Ekstrakcija velikog lipoma u opštoj anesteziji 55 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Ekstrakcija komplikovanog lipoma 60 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
  Ekstrakcija velikog ateroma u lokalnoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Ekstrakcija ateroma na licu u lokalnoj anesteziji 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Ekstrakcija ateroma na telu u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Uklanjanje promena na koži radiotalasima Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Mali broj do 5 promena 5 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Srednji broj od 5 do 50 promena 10 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Veliki broj preko 50 promena 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Postavljanje fistule za hemodijalizu sa protezom 140 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Hirurško uklanjanje mladeža na telu 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Hirurško uklanjanje mladeža na licu 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Incizija apscesa u anesteziji, sa pregledom 14 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije, prethodni i prvi kontrolni pregled/previjanje.
  Obrada malih opekotina 8 000
  Obrada velikih opekotina 20 000
  Previjanje rane 3 000
  Srednje previjanje 4 000
  Veliko previjanje 6 000
  Vađenje krpelja, sa pregledom 4 000
  Vađenje krpelja, sa pregledom, noću 9 000
  Manuelna dezimpakcija sa pregledom 10 000
  Klizma u ordinaciji 4 000
  Prva kontrola nakon manjih hirurških intervencija gratis
  Ekscizija hidroadenitisa 20 000 + HP
  Ekscizija melanoma sa sentinel biopsijom limfnih nodusa 120 000
  Disekcija limfnih žlezda vrata (vrata, pazušne jame, ingvinuma, peritoneuma) 250 000
  Biopsija limfne žlezde u lokalnoj anesteziji 64 000
  Biopsija limfne žlezde u opštoj anesteziji 80 000
  Bronhoaspiracija 30 000
  Bronhoaspiracija u analgosedaciji 45 000
  Vađenje stranog tela iz mekog tkiva u LA sa pregledom – jednostavno 18 000
  Vađenje stranog tela iz mekog tkiva u LA sa pregledom – srednje 24 000
  Vađenje stranog tela iz mekog tkiva u LA sa pregledom – komplikovano 30 000
  Operacija kurjeg oka (clavusa) 14 000
  Hirurško uklanjanje polipoidne promene na glavi 25 000
  Hirurško uklanjanje polipoidne promene na telu 20 000
 • GINEKOLOŠKE OPERACIJE

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  Eksplorativna kiretaža 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
  Eksplorativna kiretaža 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
  Kiretaža 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
  Incizija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i prvi kontrolni pregled.
  Incizija Bartolinijeve žlezde u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i prvi kontrolni pregled.
  Marsupijelizacija Bartolinijeve žlezde u analgosedaciji 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i prvi kontrolni pregled.
  Dijagnostička laparaskopija 150 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
  Laparaskopska ginekološka operacija 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopka miomektomija 250 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija ektopične trudnoće (extrauterina) 190 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Konizacija u anesteziji 100 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i prvi kontrolni pregled.
  Serklaž 45 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji.
  Aplikacija spirale (IUD) u opštoj anesteziji 30 000 Usluga obuhvata postavljanje spirale u anesteziji. Cena spirale se naplaćuje posebno.
  LOOP 67 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
  Polipektomija u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
  Polipektomija u opštoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
  Polipektomija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala u anesteziji 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
  Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji 22 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji.
  Uklanjanje kondiloma u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u analgosedaciji.
  Histeroskopija dijagnostička 80 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesetziji i mišljenje lekara. Pregled pre intervencije i laboratorijske analize nakon intervencije se naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Histeroskopija operativna 130 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Histeroskopska miomektomija 150 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Laparaskopska histerektomija 300 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Histeroskopska laserska miomektomija – dr Luka Anđelić 150 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Histeroskopska miomektomija – dr Luka Anđelić 120 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Histeroskopska operativa – dr Luka Anđelić 110 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Laserska endometrioza – dr Luka Anđelić 250 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Laparaskopsko uklanjanje jajovoda (Salpingectomia) – dr Luka Anđelić 200 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Operacija tuboovarijalnog apscesa – dr Luka Anđelić 250 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Totalna laparaskopska supracervikalna histerektomija – dr Luka Anđelić 280 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  HSG pod kontrolom RTG aparata u analgosedaciji – dr Luka Anđelić 50 000
  Operacija cistocele 100 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji. Laboratorijska analiza materijala dobijenog biopsijom se naplaćuje po postojećem cenovniku.
  Biopsija grlića u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Laboratorijska analiza materijala dobijenog biopsijom se naplaćuje po postojećem cenovniku.
  Biopsija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala 48 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kiretažu cervikalnog kanala. Laboratorijska analiza dobijenog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.
  Histerosalpingografija (HSG) 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i mišljenje lekara.
  Histerosalpingografija (HSG) u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji i mišljenje lekara.
  HyCoSy 20 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije i mišljenje lekara.
  HyCoSy u analgosedaciji 40 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji i mišljenje lekara.
  Biopsija horionskih resica 50 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Laboratorijska analiza se naplaćuje posebno.
  Amniocenteza 30 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Laboratorijska analiza se naplaćuje posebno.
  Kordocenteza 60 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Laboratorijska analiza se naplaćuje posebno.
  Punkcija dojke 8 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Laboratorijska analiza se naplaćuje posebno.
  Resekcija tumora dojke 135 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Kvadrantektomija dojke 200 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Kvadrantektomija i sentinel biopsija limfnih nodusa 220 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Mastektomija simplex 250 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Radikalna mastektomija 300 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno i sentinel biopsijom limfnih nodusa 450 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Subtotalna mastektomija sa implantacijom endoproteze subpektoralno i sentinel biopsijom limfnih nodusa i disekcijom limfnih žlezda pazušne jame 450 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i kontrolni pregled. Preoperativna priprema, eventualna terapija i boravak u bolnici se određuju individualno u konsultaciji sa lekarom i naplaćuju po postojećem cenovniku.
  Eksplorativna kiretaža – dr Jasmina Mašović 32 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji i konsultaciju lekara. Pregled lekara pre intrevencije i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.
  Polipektomija u lokalnoj anesteziji – dr Jasmina Mašović 12 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
  Uklanjanje kondiloma (mali broj) u lokalnoj anesteziji – dr Jasmina Mašović 7 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji.
  Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji – dr Jasmina Mašović 12 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u lokalnoj anesteziji i konsultaciju lekara. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
  Dilatacija grlića materice sa evakuacijom sadržaja 25 000 Usluga obuhvata izvođenje intervencije u anesteziji. Priprema pred intervenciju se naplaćuje posebno.
 • UROLOŠKE OPERACIJE

  USLUGA CENA USLUGA OBUHVATA
  TRUS vođena biopsija prostate 30 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Biopsija testisa u lokalnoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Biopsija testisa u opštoj anesteziji 40 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Biopsija kože skrotuma i penisa 15 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Biopsija glansa penisa 25 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Biopsija tkiva sluznice mokraćne bešike 15 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Plasiranje cistofiks cistostome u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Zamena cistofiks cistostome 10 000 Usluga obuhvata zamenu cistofiks cistostome u lokalnoj anesteziji.
  Plasiranje perkutanog nefrostomskog katetera u lokalnoj anesteziji 60 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Zamena nefrostomskog katetera 30 000 Usluga obuhvata zamenu nefrostomskog katetera u lokalnoj anesteziji..
  Drenaža apscesa genitalne regije 15 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Perkutana drenaža apscesa bubrega ili drenaža perirenalnog apscesa 60 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Instilacija BCG vakcine u mokraćnu bešiku 5 000 Usluga obuhvata instilacij BCG vakcine u mokraćnu bešiku. Lekovi se naplaćuju posebno, po cenovniku
  Cistoskopija bez anesetzije 12 000 Usluga obuhvata proces izvođenja cistoskopije.
  Cistoskopija sa anesetzijom 20 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Uretrocistoskopija 13 000
  Cistoskopija sa probom na stress 15 000
  Cistoskopija sa probom na stress sa anestezijom 20 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Plasman ureteralne sonde 16 000
  Plasiranje J-J stenta cistoskopom u analgosedaciji (zavisi da li je jedna ili dve sonde) 60 000 – 40 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Odstranjivanje J-J stenta 20 000
  Cistolitotripsija (endoskopsko razbijanje kamena mokraćne bešike) do 2cm 100 000
  Endoskopska dezopstrukcija kamena u ureteru u opštoj anesteziji 70 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Endolitotripsija kamena pijelonu u opštoj anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Endolitotripsija kamena u uretri 50 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Uretrotomija interna u analgosedaciji 70 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  TUR prostate do 50 g u opštoj anesteziji 130 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  TUR prostate veće od 50 g u opštoj anesteziji 140 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  TUR tumora bešike do 2cm u opštoj anesteziji 70 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  TUR tumora (dva, ili jednog većeg) u opštoj anesteziji 130 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  TUR vrata mokraćne bešike 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Uretrocistografija sa kontrastom 15 000
  Retrogradna pijelografija po Ševasiju 20 000
  Antegradna pijeloureterografija 40 000
  Nefrostomografija (Pyeloureterographia) 17 000
  Uklanjanje ateroma urogenitalne regije 13 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nožem – manja regija 12 000
  Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nožem – srednja regija 17 000
  Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nožem – velika regija 25 000
  Frenulotomija EKT 16 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca
  Frenulotomija uz korekciju šavom 18 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca
  Frenulotomija radiotalasnim nožem 16 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje.
  Frenulotomija kod dece u lokalnoj anesteziji 20 000 Usluga obuhvata intervenciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Cirkumcizija (fimoza) u lokalnoj anesteziji 25 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Cirkumcizija radiotalasnim nožem 30 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje.
  Cirkumcizija u opštoj anesteziji 60 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Parafimoza sa circumcizijom 70 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Mala hipospadia 170 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Srednja hipospadia 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Velika hipospadia 260 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Vazektomija 80 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Orhidopeksija 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija ciste epididima u opštoj anesteziji 65 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Epididimektomija u opštoj anesteziji 60 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija hidrocele kod dece u opštoj anesteziji 160 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija varikocele u lokalnoj anesteziji Mar-Mar 50 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Operacija varikocele u opštoj anesteziji Mar-Mar 100 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska operacija jednostrane varikocele u opštoj anesteziji 110 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska operacija obostrane varikocele u opštoj anesteziji 125 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija torzije testisa u opštoj anesteziji 65 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Orchiektomia obostrana u lokalnoj anesteziji 75 000 Usluga obuhvata operaciju u lokalnoj anesteziji, previjanje, skidanje konaca.
  Orchiektomia obostrana u opštoj anesteziji 85 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Ugradnja proteze posle orchiektomie 30 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Rekonstrukcija uretre bez bukalne sluznice u opštoj anesteziji 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Rekonstrukcija uretre sa bukalnom sluznicom u opštoj anesteziji 230 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hirurško lečenje prijapizma penisa – punkcija kavernoznih tela 90 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Hirurško lečenje prijapizma penisa – Vinterov šant 130 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji 120 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Transvezikalna prostatektomija (PTV) u opštoj anesteziji 225 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Radikalna prostatektomija – klasična 380 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska radikalna prostatektomija 450 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Cistolitotomija – klasična 210 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska cistolitotomija 250 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija cistocele u opštoj anesteziji 85 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija spada mokraćne bešike 216 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija cisto i rektocele u opštoj anesteziji 115 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Stres inkontinencija – suburetralne tračice TOT/TVT/SLING u opštoj anesteziji 80 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Operacija zbog inkontinencija posle prostatektomije – mrežica u opštoj anesteziji 150 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Uretrocistoneostomija u opštoj anesteziji – bilateralna 150 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Uretrocistoneostomija u opštoj anesteziji – jednostrana 110 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Nefrektomija-vađenje afunkcionalnog bubrega u opštoj anesteziji 170 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska nefrektomija afunkcionalnog bubrega u opštoj anestziji 280 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Radikalna klasična nefrektomija u opštoj anesteziji 290 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska radikalna nefrektomija u opštoj anesteziji 370 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Nefrourektomija u opštoj anesteziji (dva reza) 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Nefroureterektomija u opštoj anesteziji (jedan rez) 230 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska nefroureterektomija u opštoj anesteziji 400 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Plastika UP segmenta u opštoj anesteziji 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska plastika UP segmenta u opštoj anesteziji 320 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
  Laparoskopska ureterolithotomia 200 000 Usluga obuhvata operaciju u anesteziji, previjanje, skidanje konaca. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno. Broj bolničkih dana i terapija u postoperativnom toku se određuju individualno, nakon konsultacije sa lekarom i naplaćuju se po cenovniku.
 • USLUGA VAĐENJA KRVI

  USLUGA CENA
  Usluga vađenja krvi 200
  Uslužno vađenje krvi kod dece i odraslih 500 Ukoliko se uzorak krvi nosi u drugu laboratoriju
  Usluga vađenja krvi na terenu – centar 1 000
  Usluga vađenja krvi na terenu – periferija 2 000
 • HEMATOLOGIJA

  USLUGA CENA
  Krvna slika sa leukocitarnom formulom 400
  Sedimentacija Er 150
  Retikulociti 200
  Eozinofili 600
  Krvna grupa + Rh faktor 2 000
  Koagulacija
  Vreme krvarenja 150
  Vreme koagulacije 150
  Protrombinsko vreme 350
  aPTT (INR) 350
  Fibrinogen 250
  D-Dimer 2 000
  Antitela transfuziologija 2 000
  Interreakcija 1 500
  Coombs test 2 000
  Trombofilija 10 700
  NK ćelije iz krvi 5 400
  NK ćelije iz bioptata 7 600
 • DIJABETES

  USLUGA CENA
  Glukoza 250
  Glukoza iz prsta 250
  OGTT (0′, 60′, 120′) sa insulinima 4 500
  OGTT (0′, 60′, 120′) 1 000
  Insulin 1 200
  C-peptid 1 200
  HbA1c 1 200
  Anti insulinska At 1 500
  GAD antitela 2 000
 • LIPIDNI STATUS

  USLUGA CENA
  Holesterol 250
  HDL-holesterol 250
  LDL-holesterol 250
  Trigliceridi 250
  Faktor rizika 100
  Index ateroskleroze 100
  APO A1 600
  APO B 600
  Lipoprotein a 1 200
 • BIOHEMIJA

  USLUGA CENA
  Urea 250
  Kreatinin 250
  Bilirubin ukupan 250
  Bilirubin direktan 250
  Bilirubin indirektan 250
  Mokraćna kiselina 250
  Proteini ukupni 250
  Protein C 2 700
  Protein S 2 700
  Albumin 250
  Elektroforeza proteina 1 500
  Elektroforeza hemoglobina 3 000
  Kalprotektin 3 900
  Antitrombin 2 000
  Mioglobin 1 600
 • ENZIMI

  USLUGA CENA
  AST 250
  ALT 250
  Gama GT 250
  Alkalna fosfataza 250
  LDH 250
  Kisela fosfataza 250
  Prostatična kisela fosfataza 350
  Pankreasna amilaza 500
  Alfa amilaza 500
  Lipaza 500
  Holinesteraza 500
  CK 400
  CK-MB 400
  CK-MB – hitan nalaz (za 15 minuta) 2 000
  Troponin I 1 300
  Troponin I – hitan nalaz 2 000
  Troponin T 1 300
 • GASNE ANALIZE

  USLUGA CENA
  Gasne analize 6000
 • ELEKTROLITI

  USLUGA CENA
  Natrijum 250
  Kalijum 250
  Kalcijum 250
  Kalcijum jonizovani 450
  Neorganski fosfat 250
  Magnezijum 250
  Hloridi 250
  Bikarbonati 300
  Litijum 500
  Cink 1 000
  Bakar 700
  Olovo 2 500
  Amonijak 1 200
 • ANEMIJA

  USLUGA CENA
  Gvožđe 250
  TIBC 250
  UIBC 250
  Feritin 1 000
  Transferin 1 000
  Haptoglobin 1 000
  Methemoglobin 1 200
 • VITAMINI

  USLUGA CENA
  Vitamin B12 1 000
  Folna kiselina 1 000
  Vitamin D total 2 000
 • HORMONI

  USLUGA CENA
  T3 700
  T4 700
  TSH 700
  FT3 1000
  FT4 1000
  Tireoglobulin 1 200
  Anti TG antitela 1 200
  Anti TPO antitela 1 200
  Antimilerov hormon 2 000
  Auto antitela na TSH na receptore 2 400
  PTH 1 200
  Estradiol 900
  LH 900
  FSH 900
  Prolaktin 900
  Progesteron 900
  Testosteron 900
  SHBG 1 200
  DHEA – S 1 200
  Beta HCG 1 000
  Free Beta HCG 1 500
  PAPPA 1 500
  Estriol free 1 200
  Double test 2 500
  Tripl test 3 500
  Qvadriple test 5 000
  Kortizol 1 200
  Kalcitonin 1 400
  ACTH 1 200
  Aldosteron 1 500
  Adrenalin 1 500
  Noradrenalin 1 500
  Dopamin 1 500
  Metanefrin 4 000
  Normetanefrin 4 000
  Serotonin 4 500
  Hormon rasta (hGH) 1 200
  Beta Cross laps 1 500
  Osteocalcin 1 500
  Homocystein 2 500
  Gastrin 2 500
  Sinaktenski test 16 000
  Kalcijumski test 6 000
  Histamin 1 800
  Diaminoksidaza (DAO) 1 800
  Inhibin B 1 700
 • TUMOR MARKERI

  USLUGA CENA
  AFP (jetra, testisi) 1 500
  CEA (opšti) 1 500
  CA 15-3 (dojka) 1 500
  CA 125 (ovarijum) 1 500
  CA 19-9 (kolon) 1 500
  CA 72-4 (želudac) 1 500
  HE 4 (jajnik) 3 000
  PSA (prostata) 1 500
  PSA free 1 500
  NSE (pluća) 1 500
  Cyfra 21-1 (pluća) 1 500
  Hromogranin A (karcinoid) 2 300
  ACE (sarkoidoza) 1 500
  S 100 protein 3 600
  BRCA test) 86 400
 • IMUNOLOGIJA

  USLUGA CENA
  IgA 1 000
  IgG 1 000
  IgM 1 000
  IgE 1 000
  C3 900
  C4 900
  Ceruloplazmin (Wils.b.) 1 200
  Alfa 1 antitripsin 1 200
  ASTO 800
  HIV 1+2 (Ag/At) 1 500
  Coxackie IgG, IgM 2 x 1 500
  Borrelia burgdoferi IgG, IgM 2 x 1 500
  Chlamydia trachomatis IgM 1 500
  Chlamydia trachomatis IgG 1 500
  Toxoplasma gondii IgM At 1 500
  Toxoplasma gondii IgG At 1 500
  Rubella IgM At 1 500
  Rubella IgG At 1 500
  CMV IgM At 1 500
  CMV IgG At 1 500
  Epstein – Barr IgM, IgG At 2 x 1 500
  Morbilli IgG At 1 500
  Morbilli IgM At 1 500
  CRP 800
  RF 800
  Waaler-Rose 800
  Waaler-Rose latex test 600
  Anti Ccp At 1 500
  Antinuklearna At 1 500
  ANA HEP-2 1 500
  Anti ds-DNA At (lupus) 1 500
  Anti La 1 700
  Anti SSB/La At 1 700
  Anti SSA/Ro At 1 700
  Anti RNP/Sm 1 700
  Anti LKM At 1 700
  ANCA-p (anti MPO) 1 500
  Lupusna At 1 500
  ANCA-c (anti PR3) 1 500
  AMA (antimitohondrijska At) 1 500
  ASMA 1 500
  Antikardiolipinska IgM At 1 500
  Antikardiolipinska IgG At 1 500
  Antifosfolipidna IgM At 1 500
  Antifosfolipidna IgG At 1 500
  Lupus antikoagulans 1 500
  Transglutaminska IgA At 1 500
  Transglutaminska IgG At 1 500
  Antiglijadinska IgA At 1 500
  Antiglijadinska IgG At 1 500
  ASCA IgA (Kronova bolest) 1 700
  AGMA 1 500
  ASCA IgG (Kronova boest) 1 700
  Anti HAV IgG 1 500
  Anti HAV IgM 1 500
  HBsAg 1 500
  HBs At 1 500
  HBe Ag 1 500
  HBe At 1 500
  Anti HBc (ukupni) 1 500
  HBc IgM At 1 500
  HCV Western Blot 8 800
  HCV ukupna At 1 500
  HSV 1 IgG, IgM 2 x 1 500
  HSV 2 IgG, IgM 2 x 1 500
  Helicobacter pylori IgG 1 500
  Helicobacter pylori IgA 1 500
  HPV tipizacija 15 000
  PCR na Chlamidiu, Mycoplasmu, Ureaplasmu iz uzorka sperme 7 800
  Nutritivni panel 5 000
  Inhalatorni panel 5 000
  Imunoelktroferaza 3 200
  MTHFR 3 600
  Faktor V Laiden 3 600
  PCR na 6 SPB (seks. prenosivih bolesti) 12 000
 • LEKOVI U KRVI

  USLUGA CENA
  Karbamazepam 1 200
  Fenobarbiton 1 200
  Panel 5 droga u urinu 2 600
  Panel 10 droga u urinu 3 500
 • URIN

  USLUGA CENA
  Celokupan pregled urina 400
  Proteini u urinu 24h 500
  Mikroalbuminurija 900
  Kalcijum u urinu 24h 400
  Fosfor u urinu 24h 400
  Alfa amilaza u 24h 500
  Pankreasna amilaza 500
  Mokraćna kiselina 200
  Klirens kreatinina u 24h urinu 500
  Klirens uree u 24h urinu 500
  17-OH kortikosteroidi 1 800
  17 ketosteroidi 1 800
  Aldosteron u urinu 1 500
  Kateholamini u urinu 3 500
  Adrenalin u urinu 1 500
  Noradrenalin u urinu 1 500
  Dopamin u urinu 1 500
  VMA 1 500
  Metanefrin u 24h urinu 3 000
  Free metanefrin u urinu 4 500
  Normetanefrin u urinu 4 000
  Serotonin u urinu 4 500
  5-HIAA 1 800
  Fenol 1 000
 • MIKROBIOLOGIJA

  USLUGA CENA
  Bris uha 700
  Bris grla 700
  Bris nosa 700
  Brza dijagostika virusa gripa iz brisa nosa 1440
  Bris oka 700
  Bris rane 700
  Bris jezika 700
  Bris kože 700
  Bris desni 700
  Bris uretre 700
  Bris dojke 700
  Bris vulve 700
  Bris abdomena 700
  Određivanje grupe vaginalnog sekreta 500 700
  Vaginalni bris 700
  Cervikalni bris 700
  Trichomonas vaginalis 600
  Gonokok 600
  Perianalni bris 700
  Bris glansa 700
  Bris prepucijuma 700
  Chlamydia trachomatis (DIF) 1 500
  Mycoplasma hominis 1 500
  Ureaplasma urealyticum 1 500
  Ureaplasma PCR 3 600
  Urinokultura 800
  Koprokultura 800
  Sputum 800
  Stolica na okultno krvarenje 1 000
  Stolica na Helicobacter pylori 1 500
  Izdisajni test na Helicobacter pylori 3 800
  Stolica na parazite 1 500
  Stolica na Clostridum dif. toxin A i B 3 300
  Bris cerviksa – HPV tipizacija 10 100
  HPV tipizacija 15 000
  Bakterijska vaginoza 700
  Analiza punktata na antibiogram 1 000
  Analiza krpelja (PCR) 3 900
  Bakteriologija CVK 1 000
  Feces mikološki 800
  Spermogram 2 000
 • PATOHISTOLOGIJA

  USLUGA CENA
  Papa test 2 000
  Citološki uzorci 2 000
  Kiretmani 5 500
  Operativni materijal (do 5 i do 10 kalupa) 13 500
  Konizati 5 000
  Endoskopske biopsije 5 000
  Ex tempore biopsija 16 500
  HP nalaz 5 500
  Imunohistohemija – 2 At 11 000
  Imunohistohemija – 4 At 17 250
  Imunohistohemija 5 – 10 At 23 170
  Imunohistohemija 10 – 20 At 28 320
  Patohistologija PDL 1 12 200
 • Bolničko lečenje

  USLUGA CENA NAPOMENA
  Bolnički dan 42 000 Do kraja promo perioda i u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta, cena bolničkog dana će biti umanjena za 40% i iznosiće 25 200 RSD.
  Cena lekova i ostalih dijagnostičkih i terapijskih procedura i jednokratnog potrošnog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.
 • Bolnička nega i lečenje tokom dužeg boravka

  USLUGA CENA NAPOMENA
  Boravak u trajanju od 10 dana 18 000 Cena bolničkog boravka po danu, radi nege i lečenja.
  Cena lekova i ostalih dijagnostickih i terapijskih procedura i potrošnog jednokratnog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.
  Boravak u trajanju od 10 – 20 dana 15 000 Cena bolničkog boravka po danu, radi nege i lečenja.
  Cena lekova i ostalih dijagnostickih i terapijskih procedura i potrošnog jednokratnog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.
  Boravak u trajanju od 20 – 30 dana 12 000 Cena bolničkog boravka po danu, radi nege i lečenja.
  Cena lekova i ostalih dijagnostickih i terapijskih procedura i potrošnog jednokratnog materijala se naplaćuje po postojećem cenovniku.