Izaberite oblast ili unesite naziv usluge u pretragu:

 • Gastroenterologija
 • Pregled kod gastroenterologa

  6.000,00

 • Pregled kod gastroenterologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod gastroenterologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod gastroenterologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • Punkcija ascitesa (paracenteza)

  13.000,00

 • Biopsija jetre pod ultrazvukom

  52.000,00

 • Kardiologija
 • Pregled kod kardiologa

  sa EKG-om

  6.000,00

 • Pregled kod kardiologa, profesor

  sa EKG-om

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod kardiologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod kardiologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • EKG (Elektrokardiogram)

  1.000,00

 • 24-satni holter krvnog pritiska

  7.500,00

 • 24-satni holter monitoring EKG-a

  8.500,00

 • 6.800,00

 • 4.800,00

 • Ergometrija

  10.000,00

 • Stres ehokardiografija

  17.000,00

 • Punkcija perikarda

  19.900,00

 • Pulmologija
 • Pregled kod pulmologa

  6.000,00

 • Pregled kod pulmologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod pulmologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod pulmologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • PPD proba

  5.500,00

 • Spirometrija

  1.000,00

 • Bronhoskopija u opštoj IV anesteziji (sa/bez kontrole RTG) - bez uzoraka

  50.000,00

 • Bronhoskopija u opštoj IV anesteziji (sa/bez kontrole RTG) - sa uzorcima

  70.000,00

 • Bronhoskopija u lokalnoj anesteziji

  30.000,00

 • Bronhoskopija u opštoj anesteziji

  40.000,00

 • Bronhoskopija u kratkotrajnoj IV anesteziji pod kontrolom radioskopije

  60.000,00

 • Pleuralna punkcija

  14.000,00

 • Pleurodeza

  24.000,00

 • Biopsija pleure

  25.000,00

 • Bronhoaspiracija

  30.000,00

 • Bronhoaspiracija

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Torakalna drenaža

  70.000,00

 • Alergologija
 • Pregled kod alergologa

  6.000,00

 • Pregled kod alergologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod alergologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod alergologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • Endokrinologija
 • Pregled kod endokrinologa

  6.000,00

 • Pregled kod endokrinologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod endokrinologa

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod endokrinologa, profesor

  6.000,00

 • Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) sa pregledom

  12.500,00

 • Nefrologija
 • Pregled kod nefrologa

  6.000,00

 • Pregled kod nefrologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod nefrologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod nefrologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • Hematologija
 • Pregled kod hematologa

  6.000,00

 • Pregled kod hematologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod hematologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod hematologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • Biopsija kostane srži

  35.000,00

 • Biopsija kostane srzi

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Sternalna punkcija

  35.000,00

 • Sternalna punkcija

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Transfuzija derivata krvi u ordinaciji

  16.000,00

 • Reumatologija
 • Pregled kod reumatologa

  6.000,00

 • Pregled kod reumatologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod reumatologa

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod reumatologa, profesor

  6.000,00

 • Test salivacije

  3.000,00

 • Širmerov test

  2.000,00

 • Dermatologija
 • Pregled kod dermatologa

  6.000,00

 • Pregled kod dermatologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod dermatologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod dermatologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • Dermoskopija

  uključuje i pregled dermatologa

  6.400,00

 • Kožne probe

  5.000,00

 • Biopsija kože

  10.000,00

 • Uklanjanje bradavica - EKT / radiotalasni nož

  manja regija

  8.000,00

 • Uklanjanje bradavica - EKT / radiotalasni nož

  veća regija

  10.000,00

 • Infektologija
 • Pregled kod infektologa

  6.000,00

 • Pregled kod infektologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod infektologa

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod infektologa, profesor

  6.000,00

 • Uklanjanje krpelja uz pregled

  4.000,00

 • Mikroskopija živog krpelja

  1.500,00

 • PCR analiza krpelja (na zaraženost)

  4.000,00

 • Lumbalna punkcija

  15.000,00

 • Pedijatrija
 • Pregled kod pedijatra / neonatologa

  6.000,00

 • Pregled kod pedijatra / neonatologa, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod pedijatra / neonatologa

  do 15 dana

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod pedijatra / neonatologa, profesor

  do 15 dana

  6.000,00

 • EKG

  1.000,00

 • Pregled pedijatra kardiologa sa ultrazvučnim pregledom srca

  12.800,00

 • Gastroskopija u analgosedaciji

  za decu preko dve godine starosti

  30.000,00

 • Kolonoskopija u analgosedaciji

  za decu preko dve godine starosti

  40.000,00

 • Gastroskopija i kolonoskopija u analgosedaciji

  za decu preko dve godine starosti

  55.000,00

 • Gastroskopija u analgosedaciji

  za decu preko dve godine starosti

  30.000,00

 • Kolonoskopija u analgosedaciji

  za decu preko dve godine starosti

  40.000,00

 • Gastroskopija i kolonoskopija u analgosedaciji

  za decu preko dve godine starosti

  55.000,00

 • Gastroskopija u analgosedaciji

  za decu preko dve godine starosti

  30.000,00

 • Kolonoskopija u analgosedaciji

  za decu preko dve godine starosti

  40.000,00

 • Gastroskopija i kolonoskopija u analgosedaciji

  za decu preko dve godine starosti

  55.000,00

 • Ultrazvuk kukova bebe

  5.800,00

 • Ultrazvuk kukova bebe, profesor

  6.400,00

 • 2.000,00

 • Pregled specijaliste

  Doc. dr Ivan Baljošević

  5.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste, do 15 dana

  Doc. dr Ivan Baljošević

  5.000,00

 • 3.500,00

 • Audiometrija

  3.500,00

 • Timpanometrija

  3.000,00

 • Pregled specijaliste sa ispiranjem ušiju

  7.000,00

 • Pregled specijaliste sa vestibulometrijom

  8.000,00

 • Pregled specijaliste sa timpanometrijom

  Doc. dr Ivan Baljošević

  5.000,00

 • Septolastika

  operacija devijacije nosne pregrade

  108.000,00

 • Septolastika sa FESS i tonzilektomija

  operacija devijacije nosne pregrade uz uklanjanje krajnika

  235.000,00

 • Polipektomija nosnih hodnika

  Endonazalna polipektomija

  108.000,00

 • Repozicija nosa, u intravenskoj anesteziji

  76.500,00

 • Operacija krajnika (tonzilektomija)

  dva ili sva tri

  90.000,00

 • Operacija trećeg krajnika (adenoidektomija)

  66.000,00

 • Operacija sva tri krajnika sa ugradnjom aeracionih cevčica

  95.000,00

 • Operacija trećeg krajnika sa ugradnjom aeracionih cevčica

  78.000,00

 • Ugradnja aeracionih cevčica

  78.000,00

 • Vađenje aeracionih cevčica, u intravenskoj anesteziji

  60.000,00

 • Timpanoplastika

  117.500,00

 • Otoplastika - jednostrano

  korekcija otapostaze ("klempavih" ušiju)

  72.000,00

 • Otoplastika - obostrano

  korekcija otapostaze ("klempavih" ušiju)

  114.000,00

 • Uklanjanje tumorske promene ždrela

  Ekcizija tumorske promene farinksa

  106.000,00

 • Epifaringoskopija i ekstirpacija ciste farinksa

  uključuje i histopatologiju

  141.000,00

 • Mukotomija sa ACT

  88.250,00

 • Ekscizija tumora ušnog kanala

  88.125,00

 • Fizikalna medicina
 • Pregled kod fizijatra

  6.000,00

 • Pregled kod fizijatra, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod fizijatra

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod fizijatra, profesor

  6.000,00

 • Fizikalna terapija

  3.500,00

 • Punkcija zgloba sa pregledom

  8.000,00

 • Pregled sa davanjem intraartikularne injekcije

  8.000,00

 • Kontrolni pregled sa intraartikularnim davanjem leka

  6.000,00

 • Kućne posete
 • Kućna poseta lekara opšte prakse, centar

  12.000,00

 • Kućna poseta lekara opšte prakse, periferija

  14.000,00

 • Kućna poseta specijaliste, centar

  14.000,00

 • Kućna poseta specijaliste, periferija

  16.000,00

 • Kućna poseta lekara, noću

  18.000,00

 • Kontrolni pregled u kućnoj poseti lekara opšte prakse, centar

  do 15 dana

  10.800,00

 • Kontrolni pregled u kućnoj poseti lekara opšte prakse, periferija

  do 15 dana

  12.600,00

 • Kontrolni pregled specijaliste u kućnoj poseti, centar

  do 15 dana

  12.600,00

 • Kontrolni pregled specijaliste u kućnoj poseti, periferija

  do 15 dana

  14.400,00

 • Kućna poseta pedijatra, centar

  14.000,00

 • Kućna poseta pedijatra, periferija

  16.000,00

 • Kućna poseta pedijatra, noću

  18.000,00

 • EKG na terenu

  2.000,00

 • EKG na terenu, u nastavku pregleda

  1.000,00

 • Ultrazvuk na terenu, centar

  16.000,00

 • Ultrazvuk na terenu, periferija

  18.000,00

 • Color-doppler krvnih sudova na terenu, centar

  18.000,00

 • Color-doppler krvnih sudova na terenu, periferija

  20.000,00

 • Rentgen na terenu, centar

  11.600,00

 • Rentgen na terenu, periferija

  15.600,00

 • Elektromioneurografija (EMNG) na terenu

  24.000,00

 • Davanje intramuskularne injekcije, centar

  3.000,00

 • Davanje intramuskularne injekcije, periferija

  4.000,00

 • Davanje intramuskularne injekcije, u produžetku kućne posete

  1.500,00

 • Davanje infuzije, centar

  5.000,00

 • Davanje infuzije, periferija

  6.000,00

 • Davanje infuzije, u produžetku kućne posete

  3.500,00

 • Transfuzija u kućnim uslovima u prisustvu lekara

  cena derivata krvi nije uračunata

  25.000,00

 • Kućna poseta urologa i plasiranje urinarnog katetera, centar

  16.000,00

 • Kućna poseta urologa i plasiranje urinarnog katetera, periferija

  18.000,00

 • Zamena urinarnog katetera ili ispiranje od strane tehničara, centar

  5.000,00

 • Zamena urinarnog katetera ili ispiranje od strane tehničara, periferija

  7.000,00

 • Pregled lekara u kućnoj poseti sa davanjem klizme, centar

  19.000,00

 • Pregled lekara u kućnoj poseti sa davanjem klizme, periferija

  21.000,00

 • Davanje klizme u kućnim uslovima od strane tehničara

  5.500,00

 • Previjanje u kućnoj poseti

  5.000,00

 • Kupanje pacijenta u kućnoj poseti

  5.000,00