• ZA DAME

  Poslovni – menadžerski paket CENA
  ZA DAME: 17 000
  Laboratorijske analize: KKS sa Le formulom, sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, bilirubin, trigliceridi, holestrol, HDL, LDL, vitamin D, Na, K, Cl, Mg, pregled urina.
  fT4, TSH
  EKG
  Spirometrija
  Ultrazvuk abdomena
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Kardiološki pregled
  Ultrazvuk srca sa kolor-doplerom
  Ginekološki paket (ginekološki pregled, ginekološki UZ, kolposkopija, PAPA test i VS)
  Ultrazvuk dojki
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
 • ZA MUŠKARCE

  Poslovni – menadžerski paket CENA
  ZA MUŠKARCE: 12 000
  Laboratorijske analize: KKS sa Le formulom, sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, gama GT, bilirubin, trigliceridi, holestrol, HDL, LDL, Na, K, Cl, Mg, pregled urina.
  PSA
  Test na okultno krvarenje (na indikaciju lekara)
  EKG
  Spirometrija
  Ultrazvuk abdomena
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Kardiološki pregled
  Ultrazvuk srca sa kolor-doplerom
  Pregled urologa
  Ultrazvuk bešike i prostate
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem

 • ZA DECU

  PAKET USLUGA ZA DECU CENA
  ZA DECU: 2 500
  Fizikalni pregled pedijatra po sistemima
  Laboratorijske analize: KKS sa Le formulom, pregled urina
  Antropometrijska merenja
  Ocena vakcinalnog statusa i savet

 • ZA DAME

  PAKET USLUGA ZA OSOBE DO 40 GODINA CENA
  ZA DAME: 9 800
  Laboratorijske analize: KKS sa Le formulom, sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, bilirubin, trigliceridi, holesterol, HDL, LDL, pregled urina.
  EKG
  Spirometrija
  Ultrazvuk adbomena
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Ginekološki paket (ginekološki pregled, ginekološki UZ, kolposkopija, PAPA, VS)
  Ultrazvuk dojki
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
 • ZA MUŠKARCE

  PAKET USLUGA ZA OSOBE DO 40 GODINA CENA
  ZA MUŠKARCE: 6 200
  Laboratorijske analize: KKS sa Le formulom, sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, bilirubin, trigliceridi, holesterol, HDL, LDL, pregled urina.
  EKG
  Spirometrija
  Ultrazvuk abdomena
  Ultrazvuk bešike i prostate
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem

 • ZA DAME

  Paket usluga za osobe preko 40 godina CENA
  ZA DAME: 16 000
  Laboratorijske analize: KKS sa Le formulom, sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, trigliceridi, holesterol, HDL, LDL, mokraćna kiselina, vitamin D, pregled urina.
  fT4, TSH
  Test na okultno krvarenje (na indikaciju lekara)
  EKG
  Spirometrija
  Ultrazvuk abdomena
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Ginekološki paket (ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, kolposkopija, PAPA, VS)
  Ultrazvuk dojki
  Ultrazvuk srca
  Pregled kardiologa
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
 • ZA MUŠKARCE

  Paket usluga za osobe preko 40 godina CENA
  ZA MUŠKARCE: 13 000
  Laboratorijske analize: KKS sa Le formulom, sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, gama GT, bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, trigliceridi, holesterol, HDL, LDL, vitamin D, mokraćna kiselina, pregled urina.
  PSA, free PSA, index PSA
  Test na okultno krvarenje (na indikaciju lekara)
  EKG
  Spirometrija
  Ultrazvuk abdomena
  Ultrazvuk bešike i prostate
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Pregled kardiologa
  Ultrazvuk srca sa kolor doplerom
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
  Opciono pregled hirurga (proktološki pregled)