• ZA DAME

  Premium Health Care Paket CENA
  ZA DAME: 63 500
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
  Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT,AST, bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirun, trigliceridi, holestrol, HDL,LDL, gvožđe u serumu, HbA1c, feritin,ukupni proteini, albumini, LDH, mokraćna kiselina, ALP, vitamin D, Na, K, Cl, Mg, Zn, fT4,TSH, sediment urina.
  EKG i spirometrija
  Ultrazvuk adbomena
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Višestruka polivitaminska terapija (intravensko aplikovanje)
  Pregled hirurga (proktološki pregled)
  Pregled fizijatra
  Dvodnevni smeštaj u luksuznom bolničkom apartmanu
  Relax masaža celog tela dva puta dnevno
  Kardiološki pregled
  Kardiološki ultrazvuk
  Opciono ginekološki paket
 • ZA MUŠKARCE

  Premium Health Care Paket CENA
  ZA MUŠKARCE: 56 500
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
  Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT,AST, gama GT, bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirun, trigliceridi, holestrol, HDL,LDL, gvožđe u serumu, HbA1c, feritin,ukupni proteini, albumini, LDH, mokraćna kiselina, ALP, vitamin D, Na, K, Cl, Mg, Zn, PSA, free PSA, index PSA, sediment urina.
  EKG i spirometrija
  Ultrazvuk adbomena sa osvrtom na prostatu
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Pregled hirurga (proktološki pregled)
  Polivitaminska terapija (intravensko aplikovanje)
  Pregled fizijatra
  Dvodnevni smeštaj u luksuznom bolničkom apartmanu
  Relax masaža celog tela dva puta dnevno
  Kardiološki pregled
  Kardiološki ultrazvuk

Na osnovu izvršenih pregleda i na osnovu indikacije postavljene od strane lekara, postoji mogućnost opcionih pregleda ili intervencija tokom boravka u našoj ustanovi.

 • ZA DAME

  Ginekološki paket kod dr Jasmine Mašović CENA
  9 000
  Ginekološki pregled
  Ginekološki ultrazvuk
  Kolposkopija
  PAPA i VB
  Usluga obuhvata fizikalni pregled i konsultaciju lekara, savet i preporuku o daljoj dijagnostici i / ili terapiji.

Kardiološki paket kod naših internista CENA
dr Lidija Jevđić 9 000 50% popusta
Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT,AST, bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, trigliceridi, holestrol, HDL,LDL, mokraćna kiselina, sediment urina.
EKG
Pregled kod specijaliste kardiologa
Ultrazvučni pregled srca
Savet i preporuka o daljoj dijagnostici i terapiji
Na osnovu eventualne indikacije nakon pregleda, moguće je zakazati holter EKG-a ili holter krvnog pritiska.

 • ZA DAME

  Poslovni – menadžerski paket CENA
  ZA DAME: 20 000
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
  Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT,AST, bilirubin, trigliceridi, holestrol, HDL,LDL, vitamin D, Na, K, Cl, Mg, fT4,TSH, sediment urina.
  EKG i spirometrija
  Ultrazvuk adbomena
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Polivitaminska terapija (intravensko aplikovanje)
  Kardiološki pregled sa UZ srca
  Ginekološki paket(pregled,uz,kolposkopija,PA i VS)
 • ZA MUŠKARCE

  Poslovni – menadžerski paket CENA
  ZA MUŠKARCE: 15 000
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
  Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT,AST,gama GT, bilirubin, trigliceridi, holestrol, HDL,LDL, PSA, test okultnog krvarenja, Na, K, Cl, Mg, sediment urina.
  EKG i spirometrija
  Ultrazvuk adbomena sa osvrtom na prostatu
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Opciono pregled hirurga (proktološki pregled u cilju dijagnostikovanja hemoroida)
  Polivitaminska terapija (intravensko aplikovanje)
  Kardiološki pregled sa UZ srca

 • ZA DECU

  SISTEMATSKI PREGLEDI ZA DECU CENA
  ZA DECU: 1 500
  Fizikalni pregled pedijatra po sistemima
  Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sediment urina
  Antropometrijska merenja
  Ocena vakcinalnog statusa i savet

 • ZA DAME

  SISTEMATSKI PREGLEDI ZA OSOBE DO 40 GODINA CENA
  ZA DAME: 9 800
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
  Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT,AST, bilirubin, trigliceridi, holestrol, HDL,LDL, fT4,TSH, sediment urina.
  EKG i spirometrija
  Ultrazvuk adbomena
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Ginekološki pregled
  Ginekološki ultrazvuk
  Kolposkopija
  Ultrazvuk dojki
  PAPA i VS
 • ZA MUŠKARCE

  SISTEMATSKI PREGLEDI ZA OSOBE DO 40 GODINA CENA
  ZA MUŠKARCE: 6 200
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
  Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT,AST, bilirubin, trigliceridi, holestrol, HDL,LDL, PSA, sedimenet urina.
  EKG i spirometrija
  Ultrazvuk adbomena sa osvrtom na prostatu
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Opciono pregled hirurga (proktološki pregled)

 • ZA DAME

  Sistematski pregled za osobe preko 40 godina CENA
  ZA DAME: 18 000
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
  Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT,AST, bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, trigliceridi, holestrol, HDL,LDL, mokraćna kiselina, vitamin D, Ca ukupni, Na, K, Cl, fT4,TSH, sediment urina.
  EKG i spirometrija
  Ultrazvuk adbomena
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Ginekološki pregled
  Ginekološki ultrazvuk
  Kolposkopija
  Mamografija
  Ultrazvuk dojki
  Ultrazvuk srca
  Periferna osteodenzitometrija (dexa)
  PAPA i VS
 • ZA MUŠKARCE

  Sistematski pregled za osobe preko 40 godina CENA
  ZA MUŠKARCE: 13 300
  Pregled lekara sa završnim mišljenjem
  Laboratorijske analize:KKS sa Le formulom,sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, ALT,AST,gama GT, bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, trigliceridi, holestrol, HDL,LDL, PSA, free PSA, index PSA, vitamin D, test okultnog krvarenja, mokraćna kiselina, sedimenet urina.
  EKG i spirometrija
  Ultrazvuk adbomena sa osvrtom na prostatu
  Ultrazvuk štitne žlezde
  Opciono pregled hirurga (proktološki pregled)
  Pregled kardiologa
  Ultrazvuk srca