Ginekološki pregled spada u redovne medicinske preglede koje treba obavljati barem 1-2 puta godišnje, i predstavlja jednu od najvažnijih stvari koju možete učiniti za sebe s obzirom na moguće posledice.