Pravila za uzorkovanje krvi, urina i stolice za analizu

Analiza krvi - Dan pre pregleda potrebno je da uzimate lakšu hranu i da poslednji obrok bude 12 h pre davanja krvi za analizu. Izbegavajte cigarete. Dozvoljena je samo voda u periodu do uzorkovanja krvi. Pre davanja krvi, 48 h treba da izbegavate tešku fizičku aktivnost i alkohol. Ukoliko ste na redovnoj terapiji medikamentima, jutarnju dozu lekova uzmite odmah nakon vađenja krvi ili se konsultujte sa Vašim lekarom. Ukoliko dovodite dete u laboratoriju, pripremite ga psihički rečima prilagođenim njegovom uzrastu, šta može očekivati u laboratoriji. Rezultati se čekaju u zavisnosti od vrste analize.

Analiza urina - a uzorak urina koristi se namenska sterilisana bočica koja se kupuje u apoteci. Nakon adekvatne higijene, u bočicu treba „uhvatiti” prvu jutarnju mokraću, takozvani srednji mlaz (nekoliko trenutaka pošto ste počeli mokriti). Urin se dostavlja u laboratoriju najkasnije 2 h posle uzorkovanja. Do tada ga treba čuvati na hladnom mestu. Kod malih beba i dece uzorak se uzima na isti način u posebne kesice koje možete nabaviti u apotekama. Urinokulturu bi trebalo raditi pre antibiotske terapije ili korišćenja uroseptika. Ukoliko ste ipak započeli pomenutu terapiju, potrebno je da to naglasite laboratorijskom tehničaru. Rezultati se čekaju u zavisnosti od vrste analize.

Analiza stolice - Uzorak stolice se uzima u posebnu posudu koju možete nabaviti u apotekama. Potrebno je u posudu staviti uzorak veličine zrna graška, zajedno sa sluzavim i/ili krvavim delom stolice, ukoliko postoje. Da bi se potvrdilo ili isključilo prisustvo patogenih bakterija, obično je potrebno analizirati 3 uzastopna uzorka stolice, u konsultaciji sa lekarom.

Cenovnik usluga

 • Opšte usluge
 • Uslužno vađenje krvi deci i odraslima

  200,00

 • Uslužno vađenje krvi deci i odraslima

  uzorak se nosi u drugu ustanovu

  500,00

 • Usluga vađenja krvi na terenu

  centar

  1.000,00

 • Usluga vađenja krvi na terenu

  periferija

  2.000,00

 • Hematologija
 • Krvna slika sa leukocitarnom formulom

  400,00

 • Sedimentacija eritrocita

  150,00

 • Retikulociti

  200,00

 • Eozinofili

  600,00

 • Krvna grupa + Rh faktor

  2.000,00

 • Vreme krvarenja

  150,00

 • Vreme koagulacije

  150,00

 • Protrombinsko vreme

  350,00

 • aPTT (INR)

  350,00

 • Fibrinogen

  250,00

 • D-Dimer

  2.000,00

 • Antitela transfuziologija

  2.000,00

 • Interreakcija

  1.500,00

 • Coombs test

  2.000,00

 • Trombofilija

  10.700,00

 • NK ćelije iz krvi

  5.400,00

 • NK ćelije iz bioptata

  7.600,00

 • Eozinofili u nosu

  550,00

 • Anemija
 • Gvožđe

  250,00

 • TIBC

  250,00

 • UIBC

  250,00

 • Feritin

  1.000,00

 • Transferin

  1.000,00

 • Haptoglobin

  1.000,00

 • Methemoglobin

  1.200,00

 • Elektroliti
 • Natrijum

  250,00

 • Kalijum

  250,00

 • Kalcijum

  250,00

 • Kalcijum jonizovani

  450,00

 • Neorganski fosfat

  250,00

 • Magnezijum

  250,00

 • Hloridi

  250,00

 • Bikarbonati

  300,00

 • Litijum

  500,00

 • Cink

  1.000,00

 • Bakar

  700,00

 • Olovo

  2.500,00

 • Amonijak

  1.400,00

 • Selen

  2.600,00

 • Dijabetes
 • Glukoza

  250,00

 • Glukoza iz prsta

  250,00

 • OGTT (0', 60', 120')

  sa insulinima

  4.500,00

 • OGTT (0', 60', 120')

  1.000,00

 • Insulin

  1.200,00

 • C-peptid

  1.200,00

 • HbA1c

  1.200,00

 • Anti insulinska At

  1.500,00

 • GAD antitela

  2.000,00

 • Insulinska rezistencija

  1.200,00

 • Lipidini status
 • Holesterol

  250,00

 • HDL-holesterol

  250,00

 • LDL-holesterol

  250,00

 • Trigliceridi

  250,00

 • Faktor rizika

  100,00

 • Index ateroskleroze

  100,00

 • APO A1

  600,00

 • APO B

  600,00

 • Lipoprotein a

  1.200,00

 • Biohemija
 • CRP

  800,00

 • Urea

  250,00

 • Kreatinin

  250,00

 • Bilirubin ukupan

  250,00

 • Bilirubin direktan

  250,00

 • Bilirubin indirektan

  250,00

 • Mokraćna kiselina

  250,00

 • Proteini ukupni

  250,00

 • Protein C

  2.700,00

 • Protein S

  2.700,00

 • Albumin

  250,00

 • Elektroforeza proteina

  1.500,00

 • Elektroforeza hemoglobina

  3.000,00

 • Kalprotektin

  3.900,00

 • Antitrombin

  2.000,00

 • Antitrombin III

  2.000,00

 • Mioglobin

  1.600,00

 • Anti XA aktivnost (heparin)

  2.000,00

 • Osmolalitet

  720,00

 • Enzimi
 • AST

  250,00

 • ALT

  250,00

 • Gama GT

  250,00

 • Alkalna fosfataza

  250,00

 • LDH

  250,00

 • Kisela fosfataza

  250,00

 • Prostatična kisela fosfataza

  350,00

 • Pankreasna amilaza

  500,00

 • Alfa amilaza

  500,00

 • Lipaza

  500,00

 • Holinesteraza

  500,00

 • CK

  400,00

 • CK-MB

  400,00

 • CK-MB - hitan nalaz

  2.000,00

 • Troponin I

  1.300,00

 • Troponin I - hitan nalaz

  2.000,00

 • Troponin T

  1.300,00

 • BNP

  3.200,00

 • PRO-BNP

  3.600,00

 • CK-NAC

  300,00

 • Vitamini
 • Vitamin B12

  1.000,00

 • Folna kiselina

  1.000,00

 • Vitamin D total

  2.000,00

 • Hormoni
 • T3

  700,00

 • T4

  700,00

 • TSH

  700,00

 • FT3

  1.000,00

 • FT4

  1.000,00

 • Tireoglobulin

  1.200,00

 • Anti TG – At

  1.200,00

 • Anti TPO – At

  1.200,00

 • Antimilerov hormon

  2.000,00

 • Auto At na TSH na receptore

  2.400,00

 • PTH

  1.200,00

 • Estradiol

  900,00

 • LH

  900,00

 • FSH

  900,00

 • Prolaktin

  900,00

 • Progesteron

  900,00

 • SHBG

  1.200,00

 • DHEA – S

  1.200,00

 • Beta HCG

  1.000,00

 • free Beta HCG

  1.500,00

 • PAPPA

  1.500,00

 • Estriol free

  1.200,00

 • Double test

  2.500,00

 • Triple test

  3.500,00

 • Qvadriple test

  5.000,00

 • Kortizol

  1.200,00

 • Kalcitonin

  1.400,00

 • Prokalcitonin

  2.500,00

 • ACTH

  1.200,00

 • Aldosteron

  1.500,00

 • Adrenalin

  1.500,00

 • Noradrenalin

  1.500,00

 • Dopamin

  1.500,00

 • Metanefrin

  4.000,00

 • Normetanefrin

  4.000,00

 • Serotonin

  4.500,00

 • Hormon rasta (hGH)

  1.200,00

 • Beta CRoss laps

  1.500,00

 • Osteocalcin

  1.500,00

 • Homocystein

  2.500,00

 • Gastrin

  2.500,00

 • ACTH test (Sinaktenski test)

  16.000,00

 • Kalcijumski test

  6.000,00

 • Histamin

  1.800,00

 • Diaminoksidaza (DAO)

  1.800,00

 • Inhibin B

  1.700,00

 • Androstendion

  1.200,00

 • 17-OH progesteron

  1.800,00

 • Vazoaktivni intestinalni peptid

  4.600,00

 • Eritropoetin

  2.000,00

 • Glukagon

  5.500,00

 • Testosteron

  1000,00

 • Dihidrotestosteron

  2.500,00

 • Melatonin

  7.140,00

 • Tumor markeri
 • AFP (jetra, testisi)

  1.500,00

 • CEA (opšti)

  1.500,00

 • CA 15-3 (dojka)

  1.500,00

 • CA 125 (jajnik)

  1.500,00

 • HE 4 (jajnik)

  3.000,00

 • CA 19-9 (debelo crevo)

  1.500,00

 • CA 72-4 (želudac)

  1.500,00

 • PSA (prostata)

  1.500,00

 • PSA free (prostata)

  1.500,00

 • NSE (pluća)

  1.500,00

 • CYFRA 21-1 (pluća)

  1.500,00

 • Hromogranin A (karcinoid)

  2.300,00

 • ACE (sarkoidoza)

  1.500,00

 • S 100 protein

  3.600,00

 • BRCA test

  86.400,00

 • Imunologija
 • IgA

  1.000,00

 • IgG

  1.000,00

 • IgM

  1.000,00

 • IgE

  1.000,00

 • C3

  900,00

 • C4

  900,00

 • Ceruloplazmin (Wils.b.)

  1.200,00

 • Alfa 1 antitripsin

  1.200,00

 • ASTO

  800,00

 • HIV 1+2 (Ag/At)

  1.500,00

 • Coxackie IgG, IgM

  3.000,00

 • Borrelia burgdoferi IgG, IgM

  3.000,00

 • Borrelia Burgdorferi IgM At WB

  5.000,00

 • Chlamydia trachomatis IgM

  1.500,00

 • Chlamydia trachomatis IgG

  1.500,00

 • Toxoplasma gondii IgM At

  1.500,00

 • Toxoplasma gondii IgG At

  1.500,00

 • Rubella IgM At

  1.500,00

 • Rubella IgG At

  1.500,00

 • CMV IgM At

  1.500,00

 • CMV IgG At

  1.500,00

 • Epstein – Barr IgM, IgG At

  3.000,00

 • RF

  800,00

 • Waaler-Rose

  800,00

 • Waaler-Rose latex test

  600,00

 • Anti Ccp At

  1.500,00

 • Antinuklearna At

  1.500,00

 • ANA HEP-2

  1.500,00

 • Anti ds-DNA At (lupus)

  1.500,00

 • Anti La

  1.700,00

 • Anti SSB/La At

  1.700,00

 • Anti SSA/Ro At

  1.700,00

 • Anti RNP/Sm

  1.700,00

 • Anti LKM At

  1.500,00

 • Lupusna At

  1.500,00

 • ANCA-p (anti MPO)

  1.500,00

 • ANCA-c (anti PR3)

  1.500,00

 • AMA (antimitohondrijska At)

  1.500,00

 • ASMA

  1.500,00

 • Antikardiolipinska IgM At

  1.500,00

 • Antikardiolipinska IgG At

  1.500,00

 • Antifosfolipidna IgM At

  1.500,00

 • Antifosfolipidna IgG At

  1.500,00

 • Lupus antikoagulans

  1.500,00

 • Transglutaminska IgA At

  1.500,00

 • Transglutaminska IgG At

  1.500,00

 • Antiglijadinska IgA At

  1.500,00

 • Antiglijadinska IgG At

  1.500,00

 • ASCA IgA (Kronova bolest)

  1.700,00

 • AGMA

  1.500,00

 • ASCA IgG (Kronova boest)

  1.700,00

 • Anti HAV IgG

  1.500,00

 • Anti HAV IgM

  1.500,00

 • HBsAg

  1.500,00

 • HBs At

  1.500,00

 • HBe Ag

  1.500,00

 • HBe At

  1.500,00

 • Anti HBc (ukupni)

  1.500,00

 • HBc IgM At

  1.500,00

 • HCV Western Blot

  8.800,00

 • HCV ukupna At

  1.500,00

 • HSV 1 IgG, IgM

  3.000,00

 • HSV 2 IgG, IgM

  3.000,00

 • Helicobacter pylori - IgG Antitelo

  imunologija

  1.500,00

 • Helicobacter pylori - IgA Antitelo

  imunologija

  1.500,00

 • Nutritivni panel

  5.000,00

 • Inhalatorni panel

  5.000,00

 • Imunoelktroferaza

  3.200,00

 • Epstein Barr IgG

  1.500,00

 • Epstein Barr IgM

  1.500,00

 • Morbili IgG

  1.500,00

 • Morbili IgM

  1.500,00

 • MTHFR

  3.600,00

 • Faktor V Laiden

  3.600,00

 • PCR na 6 SDT (seks. prenosivih bolesti)

  12.000,00

 • LSA/LP

  2.000,00

 • Specifični alergeni-ambrozija

  2.200,00

 • Karotipizacija fetalnog tkiva PCR

  18.000,00

 • Mycoplasma pneumonie IgM

  1.300,00

 • Varicela zoster virus IgM

  1.500,00

 • Varicela zoster virus IgG

  1.500,00

 • Adenovirus IgM

  1.500,00

 • Adenovirus IgG

  1.500,00

 • PCR intolerancija na glukozu

  6.000,00

 • Candida IgG

  1.900,00

 • Bartonela IgM

  4.080,00

 • Bartonela IgG

  4.080,00

 • Antiretikulinska antitela

  2.050,00

 • Lekovi u krvi
 • Karbamazepam

  1.200,00

 • Fenobarbiton

  1.200,00

 • Levetriacetan

  6.600,00

 • Lamictal

  3.800,00

 • Panel 5 droga u urinu

  2.600,00

 • Panel 10 droga u urinu

  3.500,00

 • Acidum valproicum

  1.200,00

 • Urin
 • Celokupan pregled urina

  400,00

 • Proteini u urinu 24h

  500,00

 • Mikroalbuminurija

  900,00

 • Kalcijum u urinu 24h

  400,00

 • Fosfor u urinu 24h

  400,00

 • Alfa amilaza u 24h

  500,00

 • Pankreasna amilaza

  500,00

 • Mokraćna kiselina

  200,00

 • Klirens kreatinina u 24h urinu

  500,00

 • Klirens uree u 24h urinu

  500,00

 • 17-OH kortikosteroidi

  1.800,00

 • 17 ketosteroidi

  1.800,00

 • Aldosteron u urinu

  1.500,00

 • Kateholamini u urinu

  3.500,00

 • Adrenalin u urinu

  1.500,00

 • Noradrenalin u urinu

  1.500,00

 • Dopamin u urinu

  1.500,00

 • VMA

  1.500,00

 • Metanefrin u 24h urinu

  3.000,00

 • Free metanefrin u urinu

  4.500,00

 • Normetanefrin u urinu

  4.000,00

 • Serotonin u urinu

  4.500,00

 • 5-HIAA

  1.800,00

 • Fenol

  1.000,00

 • Mikrobiologija
 • Bris uha

  700,00

 • Bris grla

  700,00

 • Bris nosa

  700,00

 • Brzi test na influencu

  1.440,00

 • Brzi test SARS-CoV-2 (COVID-19)

  2.500,00

 • Bris oka

  700,00

 • Bris rane

  700,00

 • Bris jezika

  700,00

 • Bris kože

  700,00

 • Bris desni

  700,00

 • Bris uretre

  700,00

 • Bris dojke

  700,00

 • Bris vulve

  700,00

 • Bris abdomena

  700,00

 • Određivanje grupe vaginalnog sekreta

  500,00

 • Vaginalni bris

  700,00

 • Cervikalni bris

  700,00

 • Trichomonas vaginalis

  600,00

 • Gonokok

  600,00

 • Perianalni bris

  700,00

 • Bris glansa

  700,00

 • Bris prepucijuma

  700,00

 • Bris na ananerobne bakterije

  1.350,00

 • Chlamydia trachomatis (DIF)

  1.500,00

 • Mycoplasma hominis

  1.500,00

 • Ureaplasma urealyticum

  1.500,00

 • Ureaplasma PCR

  3.600,00

 • Urinokultura

  800,00

 • Koprokultura

  800,00

 • Hemokultura

  2.500,00

 • Sputum

  800,00

 • Sputum na gljivice

  800,00

 • Stolica na okultno krvarenje

  1.000,00

 • Stolica na Helicobacter pylori

  mikrobiologija

  1.500,00

 • Stolica na parazite

  1.500,00

 • Stolica na C. difficile toxin A i B

  3.300,00

 • Stolica na Adenovirus

  500,00

 • Stolica na ROTA virus

  500,00

 • Stolica na gljivice

  800,00

 • Bris cerviksa - HPV tipizacija

  10.100,00

 • HPV tipizacija

  15.000,00

 • Baketrijska vaginoza

  700,00

 • PCR na Chlamidia, Mycoplasma, Ureaplasma iz uzorka sperme

  7.800,00

 • Analiza punktata (antibiogram)

  1.000,00

 • Analiza punktata - aerobne bakterije

  800,00

 • Analiza punktata - anaerobne bakterije

  1.400,00

 • Analiza krpelja (PCR)

  3.900,00

 • Bakteriologija CVK

  1.000,00

 • Bakteriologija vrha urinarnog katetera

  700,00

 • TPHA test

  500,00

 • VDRL test

  500,00

 • Spermogram

  2.000,00

 • Spermokultura

  800,00

 • Uzorak kože na glivice

  850,00

 • Histopatologija
 • Papa test

  2.000,00

 • Citološki uzorci

  2.000,00

 • Patohistologija PDL 1

  12.200,00

 • Kiretmani

  5.500,00

 • Operativni materijal (do 5 kalupa i do 10 kalupa)

  13.500,00

 • Konizati

  5.000,00

 • Endoskopske biopsije

  5.000,00

 • Ex tempore biopsija

  16.500,00

 • HP nalaz

  5.500,00

 • Imunohistohemija 2 At

  11.000,00

 • Imunohistohemija - 4 At

  17.250,00

 • Imunohistohemija 5 - 10 At

  23.170,00

 • Imunohistohemija 10 - 20 At

  28.320,00

 • Imunohistohemija

  36.000,00

 • Gasne analize
 • Gasne analize

  6.000,00