Šta je mamografija?

Mamografija predstavlja rendgensku dijagnostičku metodu kojom se vrši pregled dojki. Može biti preventivna ili skrining mamografija, i dijagnostička. Vrši se pomoću aparata koji se zove mamograf.

Kada treba uraditi pregled?

Skrining mamografija se preporučuje prvi put između 40. i 45. godine života osim ako Vam je lekar ne indikuje ranije. Nakon prve mamografije, savetuje se da se mamografija ponavlja svake druge godine, a klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki jednom godišnje. Kod žena mlađih od 40. godina je efikasniji ultrazvučni pregled zbog hormonskih promena koje se događaju u mlađem dobu.

Dijagnostička mamografija nema starosnu granicu i radi se kod žena kod kojih je na palpatornom i/ili ultrzavučnom pregledu uočena neka promena u tkivu dojke.

Kako se izvodi?

rilikom snimanja, savetuje se da stojite mirno, bez pomeranja i sledite uputstva rendgen tehničara. Možda će se od Vas zatražiti da u nekom trenutku zadržite dah, kako bi snimci bili jasni.

Dojke se blago pritiskaju pomoću sprave koja je prikačena za mamograf, kako bi se snimanje moglo obaviti u više pravaca. Postavljanje dojki ponaosob u pravilan položaj može izazvati kratkotrajnu neprijatnost.

Ovaj pregled traje oko 30 minuta. Nakon mamografije se možete vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Napomene

Ukoliko niste u menopauzi, preporuka za vreme obavljanja mamografije je između 7. i 10. dana menstrualnog ciklusa.

Sa sobom na pregled ponesite svu medicinsku dokumentaciju.

Doza zračenja koa se primenjuje za snimanje ne izlaže Vas riziku. Ali ukoliko sumnjate na trudnoću ili ste trudni, obavezno to naglasite lekaru.

U slučaju da nalaz mamografije nije jasan, biće vam predložena dalja radiološka dijagnostika.

Cenovnik usluga

  • Mamografija

    6.500,00

  • Konzilijarni onkološki RTG

    11 snimaka

    15.000,00