O ultrazvučnom pregledu zglobova

Ultrazvučni pregled zgloba i okolnih struktura je neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć ultrazvučnih talasa daje sliku mišića, tetiva, ligamenata i zglobova. Koristi se u otkrivanju reumatoloških oboljenja i u slučaju povreda. Pregled traje oko 15 minuta, a po potrebi i duže. Za pregled nije potrebna priprema.

Indikacije

  • Otkrivanje upala ili rascepa tetiva, rascepa mišića, tumorskih masa na mišiću ili kolekcije tečnosti, oštećenja ligamenata

  • Otkrivanje upala ili prisustva tečnosti u zglobu ili burzi

  • Otkrivanje ranih promena na zglobovima u sklopu reumatoidnog artiritisa

  • Otkrivanje benignih i malignih tumora mekih tkiva

Kako se izvodi

  • U zavisnosti od razloga zbog kog se radi ultrazvučni pregled zgloba i okolnih mekih tkiva biće potrebno da tokom pregleda sedite ili ležite. Kako bi lekar iz različitih uglova uočio izgled zglobova, mišića, tetiva ili ligamenata može biti potrebno da tokom pregleda menjate položaj ili poziciju dela tela koji se ispituje

  • Lekar stavlja poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. Sonda je mali plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase i postavlja se na zglob pacijenta. Gel ima ulogu da poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh između kože i sonde

Cenovnik

Ultrazvučna dijagnostika