Kako kuca Vaše srce?

Zakažite kontrolu funkcije pejsmejkera bez čekanja!

U opštoj bolnici „Aurora” počeo je da radi prvi privatni centar za kontrolu pejsmejkera.

Pejsmejker je aparat koji se ugrađuje kod pacijenata koji imaju veliko usporenje rada srca (bradikardiju) ili u slučaju poremećenog srčanog ritma (aritmija). Programiran je tako da ne dozvoljava da broj otkucaja padne ispod željene frekvence.

Kontrola funkcije pejsmejkera je izuzetano značajna zbog sticanja uvida u stanje baterije elektrostimulatora i otpora elektrode. Baterija se menja onda kada generator počne da pokazuje znake slabljenja, a taj proces je postepen i nikad se ne dešava naglo.

Prva kontrola je obično mesec dana nakon ugradnje, potom za tri meseca i dalje na svakih 6 meseci. Za svaki tip pejsmekera postoji odgovarajući programer.

U Opštoj bolnici “Aurora” možete obaviti kontrolu svog pejsmejkera za regulaciju sporog srčanog rada (VVIR i DDDR), kontrolu pejsmejker defibrilatora (ICD) i pejsmejkera za terapiju srčane slabosti (CRT-P ili CRT-D). Osim kontrole aparata, u našem Centru možete dobiti ekspertsko mišljenje o potrebi za ugradnjom pejsmejkera

dr med. Velibor Jovanović

    kardiolog

Biografija

 • Kontrola pejsmejkera za regulaciju sporog srčanog rada (VVIR i DDDR)

  USLUGA CENA
  Kontrola pejsmejkera za regulaciju sporog srčanog rada (VVIR i DDDR) 9 900
  Potrebno je da pacijent zna vrstu (VVIR ili DDDR) pejsmejkera i ime proizvođača (Medtronic, St Jude, Biotronik, Boston).
  Na kontrolu je potrebno poneti postojeću medicinsku dokumentaciju ako ona postoji.
  Kontrolu radi dr med. Velibor Jovanović.
 • Kontrola pejsmejker defibrilatora (ICD) i pejsmejkera za terapiju srčane slabosti (CRT-P ili CRT-D)

  USLUGA CENA
  Kontrola pejsmejker defibrilatora (ICD) i pejsmejkera za terapiju srčane slabosti (CRT-P ili CRT-D) 12 000
  Potrebno je da pacijent zna vrstu (VVIR ili DDDR) pejsmejkera i ime proizvođača (Medtronic, St Jude, Biotronik, Boston).
  Na kontrolu je potrebno poneti postojeću medicinsku dokumentaciju ako ona postoji.
  Kontrolu radi dr med. Velibor Jovanović.
 • Ekspertsko mišljenje o potrebi ugradnje pejsmejkera

  USLUGA CENA
  Ekspertsko mišljenje o potrebi ugradnje pejsmejkera 12 000
  Ekspertsko mišljenje daje dr med. Velibor Jovanović.
 • Kontrola pejsmejkera za regulaciju sporog srčanog rada ( VVIR i DDDR ) i kardiološki pregled

  USLUGA CENA
  Kontrola pejsmejkera za regulaciju sporog srčanog rada ( VVIR i DDDR ) i kardiološki pregled 13 900
  Potrebno je da pacijent zna vrstu (VVIR ili DDDR) pejsmejkera i ime proizvođača (Medtronic, St Jude, Biotronik, Boston).
  Na kontrolu je potrebno poneti postojeću medicinsku dokumentaciju ako ona postoji.
  Kontrolu radi dr med. Velibor Jovanović.
 • Kontrola pejsmejker defibrilatora ( ICD ) i pejsmejkera za terapiju srčane slabosti ( CRT-P ili CRT-D ) i kardiološki pregled

  USLUGA CENA
  Kontrola pejsmejker defibrilatora ( ICD ) i pejsmejkera za terapiju srčane slabosti ( CRT-P ili CRT-D ) i kardiološki pregled 15 900
  Potrebno je da pacijent zna vrstu (VVIR ili DDDR) pejsmejkera i ime proizvođača (Medtronic, St Jude, Biotronik, Boston).
  Na kontrolu je potrebno poneti postojeću medicinsku dokumentaciju ako ona postoji.
  Kontrolu radi dr med. Velibor Jovanović.
 • Kontrola pejsmejkera za regulaciju sporog srčanog rada (VVIR i DDDR) i kardiološki pregled i UZ srca

  USLUGA CENA
  Kontrola pejsmejkera za regulaciju sporog srčanog rada (VVIR i DDDR) i kardiološki pregled i UZ srca 17 900
  Potrebno je da pacijent zna vrstu (VVIR ili DDDR) pejsmejkera i ime proizvođača (Medtronic, St Jude, Biotronik, Boston).
  Na kontrolu je potrebno poneti postojeću medicinsku dokumentaciju ako ona postoji.
  Kontrolu radi dr med. Velibor Jovanović.
  Ultrazvuk srca radi dr med. Lidija Jevđić.
 • Kontrola pejsmejker defibrilatora (ICD) i pejsmejkera za terapiju srčane slabosti (CRT-P ili CRT-D) i kardiološki pregled i UZ srca

  USLUGA CENA
  Kontrola pejsmejker defibrilatora (ICD) i pejsmejkera za terapiju srčane slabosti (CRT-P ili CRT-D) i kardiološki pregled i UZ srca 19 900
  Potrebno je da pacijent zna vrstu (VVIR ili DDDR) pejsmejkera i ime proizvođača (Medtronic, St Jude, Biotronik, Boston).
  Na kontrolu je potrebno poneti postojeću medicinsku dokumentaciju ako ona postoji.
  Kontrolu radi dr med. Velibor Jovanović.
  Ultrazvuk srca radi dr med. Lidija Jevđić.
 • Holter EKG 24h

  USLUGA CENA
  Holter EKG 24h 8 500
  Usluga obuhvata postavljanje i skidanje 24h holtera EKG-a od strane medicinskih tehničara, očitavanje i opis snimka koje vrši lekar specijalista kardiolog.
  Neophodno je imati spisak lekova koje pacijent koristi i vreme njihovog uzimanja. Neophodno je voditi dnevnik aktivnosti tokom nošenja holtera.
  Postoji mogućnost snimanja i 48h i 72h a svakih dodatnih 24h se naplaćuje 2 500 rsd.
 • Holter EKG 24h i kardiološki pregled

  USLUGA CENA
  Holter EKG 24h i kardiološki pregled 13 500
  Usluga obuhvata postavljanje i skidanje 24h holtera EKG-a od strane medicinskih tehničara, očitavanje i opis snimka koje vrši lekar specijalista kardiolog.
  Neophodno je imati spisak lekova koje pacijent koristi i vreme njihovog uzimanja. Neophodno je voditi dnevnik aktivnosti tokom nošenja holtera.
  Postoji mogućnost snimanja i 48h i 72h, a svakih dodatnih 24h se naplaćuje 2 500 rsd.
 • Holter TA 24h

  USLUGA CENA
  Holter TA 24h 7 500
  Usluga obuhvata postavljanje i skidanje 24h holtera od strane medicinskih tehničara, očitavanje i opis snimka koje vrši lekar specijalista kardiolog.
  Neophodno je imati spisak lekova koje pacijent koristi i vreme njihovog uzimanja. Neophodno je voditi dnevnik aktivnosti tokom nošenja holtera.
 • Holter TA 24h i kardiološki pregled

  USLUGA CENA
  Holter TA 24h i kardiološki pregled 12 500
  Usluga obuhvata postavljanje i skidanje 24h holtera pritiska od strane medicinskih tehničara, očitavanje i opis snimka koje vrši lekar specijalista kardiolog.
  Neophodno je imati spisak lekova koje pacijent koristi i vreme njihovog uzimanja. Neophodno je voditi dnevnik aktivnosti tokom nošenja holtera.
 • Šta znači pacemaker i koji je srpski naziv?

  Pacemaker je engleska složenica i sastoji se od imenice pace, koja znači „korak, tempo” i imenice maker, koja znači „stvaralac, onaj koji pravi”. U medicinskoj terminologiji, imenica pacemaker označava uređaj koji prati rad srca tj električnu aktivnost, te po potrebi šalje električne impulse koji aktiviraju srčani mišić i tako održavaju normalan srčani ritam. U srpskom jeziku se upotrebljava engleski naziv pacemaker (izgovara se pejsmejker) i srpski nazivi stimulator srčanoga rada, srčani stimulator, stimulator srca, srčani elektrostimulator.

 • Šta je cilj redovnih kontrola funkcije pejsmejkera?

  Potrebno je da redovno kontrolišete rad Vašeg pejsmejkera, u skladu sa savetom Vašeg specijaliste. Kontrole imaju za cilj praćenje funkcije i parametara. Neadekvatan rad ili oštećenje, pre svega elektrode pejsmejkera, ne mora podrazumevati odmah i javljanje simptoma već se to najčešće razvija u dužem vremenskom periodu, a rezultuje neadekvatnim funkcionisanjem ili odsustvom osnovne funkcije zbog koje je i ugrađen, što je u pojedinim slučajevima i životno ugrožavajuće. Na redovnim kontrolama je često potrebno i fino podešavanje rada ili specijalnih funkcija, a svakako se vrši i procena očekivanog trajanja baterije kako bi se blagovremeno planirala zamena uređaja.

Tipovi pejsmejkera

 • Antibradikardni pejsmejker za spori srčani rad

  Indikacije tj. preporuke za ugradnju trajnog pejsmejkera, regulisane su preporukama koje donosi Evropsko kardiološko društvo svakih nekoliko godina.
  Najčešće indikacije uključuju simptomatske bolesnike sa pretkomorskim treperenjem ili lepršanjem uz spor komorski ritam, bolesti sinusnog čvora – mesta gde se stvaraju srčani impulsi i atrioventrikularni blok – poremećaj ili prekid u normalnom provođenju srčanih impulsa iz pretkomore u komoru.
  Neophodno je da znate da su lekari tokom sagledavanja potrebe da Vam se ugradi pejsmejker procenili da potreba i korist od operacije prevazilaze potencijalne rizike. Pejsmejker je srčani elektrostimulator, električni ugrаdni kardiovaskularni uređaj koji prati Vaš srčani rad i po potrebi šalje električne impulse Vašem srcu radi aktivacije srčanog mišića i održavanja normalnog srčanog ritma. Sastoji se od tela uređaja koji se ugrađuje pod kožu i jedne ili više elektroda koje se putem vena postavljaju unutar srca.
  Za lečenje usporenog srčanog rada se koriste jednokomorni (stimulacija jedne srčane šupljine, najčešće desne komore) i dvokomorni (dve srčane šupljine, obično desne pretkomore i desne komore) pejsmejkeri.

 • Resinhronizacioni pejsmejker sa ili bez defibrilatorske funkcije (CRT-P/CRT-D)

  Indikacije tj. preporuke za ugradnju CRT-P/CRT-D pejsmejkera, regulisane su preporukama koje donosi Evropsko kardiološko društvo svakih nekoliko godina.
  Indikacije uključuju simptomatske bolesnike sa teškom srčanom slabošću uz određene mehaničke (oslabljena sistolna funkcija) i električne karakteristike srčanog rada (blok grane sprovodnog sistema srca, širina srčanog impulsa).
  Rezultati svetskih studija pokazuju da se nakon operacije srčana funkcija poboljša i smanje se simptomi srčane slabosti kod oko 70% bolesnika. Neophodno je da znate da su lekari tokom sagledavanja potrebe da Vam se ugradi ovaj tip pejsmejkera procenili da potreba i potencijalna korist od operacije prevazilaze moguće rizike i komplikacije.
  Resinhronizacioni pejsmejker je tip srčanog elektrostimulatora, električni ugrаdni kardiovaskularni uređaj koji svojom aktivnošću usklađuje i normalizuje rad između desne pretkomore, leve i desne komore i na taj način poboljšava funkciju leve komore. Sastoji se od tela uređaja koji se ugrađuje pod kožu i dve ili tri elektrode koje se putem vena ramenog pojasa i grudnog koša postavljaju unutar srca.

 • Implantabilni kardioverter defibrilator (ICD)

  Indikacije tj. preporuke za ugradnju ICD pejsmejkera, regulisane su preporukama koje donosi Evropsko kardiološko društvo svakih nekoliko godina.
  Indikacije uključuju primarnu i sekundarnu prevenciju naprasne srčane smrti kod bolesnika sa srčanom slabošću i oslabljenom sistolnom funkcijom leve komore, bolesnike sa malignim komorskim poremećajima ritma sa ili bez strukturnog oboljenja srčanog mišića, nasledne poremećaje u srčanoj elektrofiziologiji.
  Neophodno je da znate da su lekari tokom sagledavanja potrebe da Vam se ugradi ovaj tip pejsmjkera procenili da potreba za defibrilatorom i potencijalna korist od operacije prevazilaze moguće rizike i komplikacije.
  Kardioverter defibrilator pejsmejker je tip srčanog implantabilnog eletronskog uređaja koji svojom aktivnošću (elektrošokom ili brzom električnom stimulacijom), prekida maligne komorske poremećaje ritma i uspostavlja normalan rad. Sastoji se od tela uređaja koji se ugrađuje pod kožu i jedne ili dve elektrode koje se putem vena ramenog pojasa i grudnog koša postavljaju unutar srca.

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Biografija

 • Paket 1

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 • Paket 2

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 • Paket 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 • Paket 4

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pogledajte više

PDF

Zakazivanje
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Biografija

 • Paket 1

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 • Paket 2

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 • Paket 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 • Paket 4

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pogledajte više

PDF

Zakazivanje
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Biografija

 • Paket 1

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 • Paket 2

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 • Paket 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 • Paket 4

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pogledajte više

PDF

Zakazivanje