spec. za tropske i infektivne bolesti
sup. gastroenterohepatologije

Doc. dr Ljiljana Jemuović završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1980. godine. Specijalizaciju iz infektivnih i tropskih bolesti, kao i supspecijalizaciju iz gastroenterohepatologije, završila je tokom svog rada na Klinici za infektivne i tropske bolesti „Prof. dr Kosta Todorović“ pri Kliničkom centru Srbije.

Magistarske i doktorske studije iz oblasti virusnih hepatitisa (B i C), odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1998).

Stručno se usavršavala u Torinu (Italija).

Dr Jemuović je bila docent na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za predmet „infektivne bolesti“.

Autor je monografije „Hronični virusni hepatitis C“ i ko-autor knjige „Akutne infektivne bolesti“. Objavila je preko 70 radova u nacionalnim i međunarodnim stručnim časopisima, a kao glavni istraživač učestvovala je u mnogim studijama o lečenju virusnih hepatitisa B i C.

Menađžersko iskustvo u zdravstvu, dr Jemuović  je sticala tokom rada u farmaceutskoj kompaniji „Roche d.o.o“, na različitim funkcijama.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njen posao obuhvata:

  • Pregled kod infektologa (hepatologa)
  • Ultrazvuk trbuha
  • Biopsiju jetre
  • Lumbalnu punkciju
  • Utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • Savetovanje i preporučivanje terapije
  • Tumačenje laboratorijskih i rezultata drugih dijagnostičkih analiza
  • Ekspertsko mišljenje

Aktivni je član više stručnih udruženja Srpskog lekarskog društva (Infektološke i Hepatološke sekcije), učesnik svetskih i domaćih stručnih skupova, kako iz oblasti virusnih hepatitisa tako i iz oblasti menadžmenta u medicini.

U slobodno vreme, dr Jemuović uživa u književnosti, muzici i umetnosti.

Dr Jemuović obavlja preglede na engleskom jeziku.

Nazad