specijalista interne medicine, supspecijalista gastroenterohepatologije

Doc. dr Dragana Mijač završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine.
Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz gastroenterohepatologije.

Stručno se usavršavala u bolnici „New Haven Yale University Hospital“ u gradu Nju Hejven, u američkoj državi Konektikat.

Zaposlena je na Klinici za gastroenterologiju pri Kliničkom centru Srbije od 2000. godine.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njen posao obuhvata:

• Specijalističke preglede
• Ultrazvuk abdomena
• Gastroskopiju
• Kolonoskopiju

Dr Mijač je odbranila doktorsku tezu 2016. godine, a zvanje docenta stekla 2018.

Autor je i koautor više radova objavljenih u celini u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i većeg broja saopštenja na stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu.