internista, gastroenterolog

Dr med. Lena Martinović završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1995. godine.

Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz gastroenterohepatologije.

Zaposlena je na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju pri Kliničkom Centru Srbije.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njen posao obuhvata:

  • Dijagnozu i lečenje internističkih bolesti
  • Dijagnozu i lečenje bolesti gastroenterointestinalnih poremećaja
  • Lečenje i nutriciju pacijenata u jedinici intenzivne nege
  • Ultrazvuk abdomena
  • Gastroskopiju
  • Kolonoskopiju
  • Slepu biopsiju jetre
  • Abdominalnu punkciju

Dr Martinović stekla je zvanje magistra medicinskih nauka 2016. godine. Autor i koautor je stručnih studija, predavač na stručnim i naučnim skupovima i konferencijama, kao i učesnik mnogih naučnih projekata. Redovno pohađa regionalne i internacionalne stručne simpozijume i Kongrese.

Poseduje sertifikate sa Endoskopske radionice pri Vojnomedicinskoj Akademiji (Beograd, 2005.), ESPEN osnovni kurs kliničke nutricije i metabolizma (Zagreb, 2006.), ESPEN naprednog kursa kliničke nutricije (Dubrovnik, 2008.), ESPEN kursa parenteralne nutricije (Prag, 2016.).

Slobodno vreme provodi u šetnji prirodom, čitanju, časovima joge, sviranju klavira, bavljenju sportovima, pre svega skijanjem.

Govori tečno engleski jezik.