Ass. dr Miljan Milanović

specijalista opšte hirurgije

U Opštoj bolnici "Aurora" njegov posao obuhvata:

  • specijalistički pregledi

  • laparoskopska abdominalna hirurgija (operacije želuca, žučne kese, debelog i tankog creva i dr.)

  • klasična abdominalna hirurgija (operacije želuca, žučne kese, debelog i tankog creva i dr.)

Radno iskustvo

  • 2020. Klinički asistent na Katedri hirurgije i anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

  • 2014. Specijalista opšte hirurgije, Klinika za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

  • 2009. – 2014. Specijalizacija iz opšte hirurgije. Klinika za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

  • 1999-2006. Doktor medicine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja u inostranstvu

  • 2019. Odeljenje za transplantaciju jetre i hepatobilijarnu hirurgiju, Kings College Hospital, London, kod prof. dr Nigel Heaton

  • 2018. "THD course Mini invasive surgery for the treatment of hemorrhoids and faecal incontinence", Catholic University - A. Gemelli Hospital, Rome, Italy

Strani jezici

  • Engleski jezik