Prim. dr Miloš Popović

specijalista opšte hirurgije

Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Minimalno-invazivno i klasično hirurško lečenje oboljenja digestivnog trakta

 • Konsultativni specijalistički pregledi

 • Dijagnostičke kolonoskopije

 • Kolonoskopije sa polipektomijom

Radno iskustvo i obrazovanje

 • 1992. - 1994. Opšta hirurgija, Urgentni Centar, Klinički centar Srbije

 • 1995. - 1996. Opšta hirurgija, Klinika za digestivnu hirurgiju (Prva hirurška klinika), Klinički centar Srbije

 • 1996. - 2015. III Odeljenje za hirurgiju debelog creva i anusa, Klinika za digestivnu hirurgiju (Prva hirurška klinika), Klinički centar Srbije

 • 2016. Nečelnik dnevne bolnice za prevenciju i rano otkrivanje tumora debelog creva, Klinički centar Srbije

 • Jedan od osnivača Društva koloproktologa Jugoslavije 1997. godine, a član je Evropske asocijacije koloproktologa (ESCP).

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet u Beogradu 1990. godine

 • Specijalizacija Opšte Hirurgije 1996. godine

 • Magisterium iz hirurške anatomije 2001. godine

Strani jezici

 • Engleski jezik