Biografija

Radno iskustvo i obrazovanje

Prim. Vasiljević je specijalista otorinolaringologije sa višegodišnjim radnim iskustvom kako u državnim tako i privatnim ustanovama. Kao lekar specijalista radi na Klinici za uvo, grlo i nos KBC Zvezdara od 2008. godine, a od 2016. godine je načelnik polikliničke službe Klinike.

  • 2000. godine - završio Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2005. godine - položio specijalistički ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

  • 2018. godine - stekao zvanje primarijusa

Stručno usavršavanje

Učestvovao je i prezentovao radove na mnogobrojim domaćim i inostranim kongresima. Aktivni učesnik na više evropskih ORL kongresa, simpozijuma sa stručnim radovima. Uspešno je završio instrukcione kurseve u SAD, Holandiji i Švajcerskoj iz hirurgije glave i vrata.

Strani jezici

  • Engleski jezik