Biografija

Radno iskustvo

 • Specijalista je ginekologije i akušerstva. Zaposlen je u GAK "Narodni Front"

Obrazovanje

 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine

 • Specijalista ginekologije i akušerstva od 2004. godine

 • Odbranio magistarsku tezu u Beogradu 2007. godine

 • Odbranio doktorsku disertaciju u Beogradu 2013. godine

 • Asistent na katedri za Ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2016. godine

Usavršavanja

 • Evropska škola za onkologiju u Beogradu 2004. godine

 • Nacionalna škola za patologiju cerviksa i kolposkoiju u Beogradu 2005. godine

 • Američko društvo za ginekološku laparoskopiju –advance course u Nišu 2008. godine

 • Škola za savremenu histeroskopiju u Mariboru 2009. godine

 • Laparoskopska dijagnostika i terapija u ginekologiji Sremska Mitrovica 2010. godine

 • Učešće na Prvom kongresu perinatalne medicine u organizaciji SUGO u Beogradu 2010. godine

 • Edukativni kurs Prve kategorije –Cervikalni karcinom st.Ia-Ib. Mogućnosti dijagnostike i terapijski modaliteti lečenja u organizaciji Instituta za Onkologiju Vojvodine 2010. godine

 • Učešće na stručnom sastanku Laparaskopska dijagnostika i terapija u ginekologiji u organizaciji SLD u Sremskoj Mitrovici 2010. godine

 • Učešće na Simpozijumu Nova saznanja o modernoj kontracepciji u Beogradu 2011. godine

 • Učešće na Medjunarodnoj konferenciji o reproduktivnim tehnologijama u Beogradu 2011. godine

 • 9th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine Paris 2011. godine

 • 10th MSRM Congress Budva,Montenegro 2012. godine

 • Pohađao kurs II kategorije Fluorokinoloni korak ispred bakterijske rezistencije u Beogradu 2012. godine

 • Učešće na XXIII European Congress on Perinatal Medicine Paris 2012. godine

 • Edukativni kurs Prve kategorije Novi trendovi u dijagnostici i terapiji karcinoma grlića materice Novi Sad 2012. godine

 • Učešće na kongresu Infekcije u trudnoći Nova saznanja I istraživanja Novi Sad 2013. godine

 • 7th Diczfalusy Award Lecture Symposium on reproductive health Beograd 2013. godine

 • Učešće na programu kontinuirane edukacije Psihološka podrška onkološkim bolesnicama Psihoonkologija Beograd 2013. godine

 • Novi trendovi u dijagnostici i terapiji karcinoma grlića materice Beograd 2013. godine

 • Škola za minimalno invazivnu hirurgiju Maidston Velika Britanija 2014. godine

 • Učešće na Prvom  slovenačko srpskom simpozijumu o novinama u ginekologiji i akušerstvu Beograd 2014. godine

 • Učešće na stručnom sastanku Vaginalne infekcije Beograd 2015.godine

 • Učešće na stručnom sastanku Aktuelna dostignuća u savremenoj ginekologiji i akušerstvu Beograd 2015. godine

 • Učešće na 16th World Congress on Human Reproduction Berlin 2015. godine

 • Učešće na simpozijumu Savremeno shvatanje preoperativne pripreme osoblja pacijenata i materijala u ginekologiji i akušerstvu Beograd 2015. godine

 • Učešće na 59. Ginekološko-akušerskoj nedelji SLD Beograd 2015. godine

 • Predavač na 2nd Congress of Minimal Invasive Gynaecology Beograd 2015. godine

 • Klinička stipendija AKH Ginekološko akušerska klinika- Klinički centar Beč  Austrija 2015. godine

 • Učešće na simpozijumu Rađanje ili odumiranje Srbije Beograd 2016. godine

 • Učešće na 60. Ginekološko-akušerskoj nedelji SLD Beograd 2016. godine

 • Predavač u Školi opstetričkog ultrazvuka Beograd 2016. godine

 • Učešće na 15th World Congress in Fetal Medicine Španija 2016. godine

 • Učešće na III kongresu Minimalno invazivne ginekologije Srbije Novi Sad 2016. godine

 • Učešće na Kongresu Stres urinarna inkontinencija-problem o kojem se ne priča, Ribarska Banja 2017. godine

 • Učešće u naučno-kliničkoj poseti univerzitetskoj klinici za ženske bolesti UKF AKH Beč 2017. godine

 • Predavač u Školi perinatološkog 3D/4D ultrazvuka Beograd  2018.god

 • Učešće na II ECPD International simpozium on Controversy in infertility and perinatology Vrdnička Kula 2018. godine

 • Učešće na ECPM XXVI European Congress of Perinatal Medicine St. Petersburg 2018. godine

Strani jezici

 • Engleski jezik