Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Opšti psihijatrijski pregledi (anksiozna stanja, panični poremećaj, depresije, bipolarni i psihotični poremećaji, demencije)

 • Psihoterapijske seanse (stres, panika, depresija)

Biografija

Posebna sfera interesovanja

Stres, Menadžerski stres, Burnout, psihoterapija paničnog poremećaja, depresije i anksioznih stanja

Radno iskustvo

 • Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Srbije

 • Načelnik V Kliničkog odeljenja Klinike za psihijatriju UKCS

 • Koordinator za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju (KME) Klinike za Psihijatriju UKCS

 • Predstavnik Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO) za oblast alkoholizma pri Ministarstvu Zdravlja Republike Srbije

 • Pomoćnik urednika časopisa "Engrami"

Obrazovanje

 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine

 • Magistrirao iz oblasti Psihijatrija/smer:Psihoterapija 2007. na Med. fakultetu u Beogradu

 • Doktor medicinskih nauka, iz oblasti Psihijatrija / Profesionalni Stres, doktorirao 2012. na Med. fakultetu u Beogradu

 • Psihoterapeut kognitivno-bihejvioralne orijentacije, 4-godišnja edukacija Instituta Albert Elis (Njujork) - REBT/KBT

 • EMDR terapeut, Nivo II (Bafalo, Njujork)

 • Specijalista psihijatrije, specijalizirao 2012. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Publikacije

 • Vićentić S, Nenadović M, Nenadović N, Simonović P. Analysis of quality of life and anxiety in patients with different forms of epilepsy. Israel Journal of Psychiatry, 2013; 50 (1): 55-60.

 • Vićentić S, Jašović Gašić M, Milovanović A, Lečić Tosevski D, Nenadović M, Damjanović A, Dunjić Kostić B, Jovanović AA. Burnout, quality of life and emotional profile in general practitioners and psychiatrists. WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation, 2013; 45(1):129-38.

 • Milovanović A, Milovanović J, KonstatinovićLj, Vićentić S, Pavlović B, Kojić A, Marmut Z, Čemerikić D, Galjak M, Milovanović A. Oxido-reductive brain status after acute aluminium poisoning – the role of free radicals. Acta Veterinaria, 2013; 63(2-3): 145-157.

 • Nenadović M, Jašović-Gašić M, Vićentić S, Nenadović N, Simonović P. Anxiety in epileptic patients. Psychiatr Danub. 2011; 23(3): 264-9.

 • Nenadović M, Vićentić S, Nenadović N, Jašović-Gašić M. Correlation of pre-morbid alcoholism and changes in the level of biogenic amine metabolites in cerebrospinal fluid of accute brain infarction patients. Psychiatr Danub. 2011; 23(2): 165-70.

 • Vićentić S, Jovanović A, Dunjić B, Pavlović Z, Nenadović M, Nenadović N. [Professional stress in general practitioners and psychiatrists--the level of psycologic distress and burnout risk]. Vojnosanit Pregl. 2010; 67(9): 741-6.

 • Vićentić S, Šapić R, Damjanović A, Vekić B, Lončar Z, Dimitrijević I, Ilanković A, Jovanović AA. Burnout of formal caregivers of children with cerebral palsy. Israel journal of psychiatry and related sciences 2016; (in press).

Članstvo profesionalnim udruženjima

 • Član Udruženja psihjatara Srbije

 • Član Srpskog lekarskog društva

 • Član Lekarske komore Srbije

 • Član Asocijacije EMDR terapeuta Srbije / Evropske Asocijacije EMDR terapeuta

 • Saradnik Društva za neuronauke Srbije

Druge profesionalne aktivnosti

 • Recenzent vrhunskog međunarodnog časopisa “Journal of Medical Internet Research”, Thomson Reuters JCR lista, M21

 • Recenzent vrhunskog međunarodnog časopisa “Academic Psychiatry”, Thomson Reuters JCR, M21

Strani jezici

 • Engleski jezik

 • Francuski jezik

 • Nemački jezik