Apscesi predstavljaju gnojne kolekcije u obliku cista, koje se mogu javiti bilo gde u abdomenu. Najčešće se pojavljuju nakon operacija, trauma, infekcija u stomaku, posebno kod komplikovanih stanja kao što je, na primer, perforacija (pucanje) slepog creva.

Lečenje intraabdominalnih apscesa se vrši hirurškim putem, odnosno drenažom, uz antibiotsku terapiju.

Način izvođenja intervencije

Ova intervencija se radi u opštoj anesteziji.

Hirurg pravi rez na trbušnom zidu, pomera i pregleda organe, dolazi do apscesa, otvara ga i drenira. Nakon završene intervencije, rez se zašiva i štiti se zavojem.

Preoperativna priprema

Preoperativna priprema podrazumeva razgovor pacijenta sa hirurgom, psihičku pripremu za operaciju, pregled i obavljanje dijagnostičkih procedura.

Prilikom razgovora sa lekarom, pacijent dobija sve informacije o operativnom zahvatu i donosi odluku o tome da li će biti podvrgnut zahvatu. Takođe dobija sve neophodne informacije o dijagnostičkim i laboratorijskim procedurama koje treba da obavi.

Anesteziolog u sklopu preoperativne pripreme vrši pregled, uzima podatke o tegobama, njihovom intenzitetu i trajanju, sadašnjim bolestima, ranijim operacijama, alergijama na lekove ili hranu i eventualnim neželjenim reakcijama na lekove i/ili anesteziju.

Tom prilikom pacijent se informiše o daljim procedurama koje treba da obavi i daje pismenu saglasnost za operaciju. Pristanak na operativno lečenje podrazumeva da je pacijent dobio sve neophodne informacije o operativnom zahvatu, eventualnim rizicima od komplikacija i toku daljeg lečenja.

U sklopu preoperativne pripreme najčešće se obavljaju sledeći pregledi i analize:

  1. Internistički pregled
  2. Laboratorijske analize: kompletna krvna slika, CRP, sedimentacija eritrocita, urea, kreatinin, enzimi jetre, urin, krvna grupa i Rh faktor, protrombinsko vreme (PV), vreme krvarenja i vreme zgrušavanja krvi
  3. EKG
  4. Rendgen pluća i srca i po potrebi druge pretrage.

Neposredna priprema pred anesteziju i operaciju

Nemojte ništa jesti ni piti, kao ni konzumirati cigarete, od večeri pre operacije.

Obavezno obavestite anesteziologa o svim lekovima koje trenutno uzimate (posebno ukoliko koristite aspirin ili lekove koji utiču na zgrušavanje krvi) i tegobama koje imate.

Pre operacije je potrebno ukloniti zubnu protezu, naočare, kontaktna sočiva i nakit.

Oporavak

Preporučeno vreme boravka u bolnici iznosi 7-10 dana.

Za kompletan oporavak potrebno je obično 3-4 nedelje, a u slučaju laparoskopske operacije nedelju dana.

Tokom oporavka, možda ćete osećati bolove slabijeg intenziteta. Od našeg medicinskog tima dobićete detaljna uputstva o pravilnom tretmanu operativne rane.

Potencijalni rizici

Kao i kod svake operacije, rizik zavisi i od zdravstvenog stanja pacijenta. Od komplikacija se mogu javiti: krvarenje, infekcija, povreda okolnih organa, priraslice na trbuhu itd.

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Nazad