Debelo crevo je završni deo sistema za varenje, koji se nastavlja na tanko crevo. Uloga debelog creva je da prihvata sadržaj iz tankog creva i iz njega apsorbuje vodu i soli. Debelo crevo je jedan od bitnijih organa u telu koji služi za dektoksikaciju.

Debelo crevo se anatomski sastoji iz cekuma sa apendiksom (slepo crevo), ascedentnog kolona (uzlaznog – desnog dela), trasnverzalnog (poprečnog) kolona, descedentnog (silaznog – levog dela) kolona i sigmoidnog kolona sa završnim delom debelog creva (rektum).

Kada se radi?

Debelo crevo može biti zahvaćeno različitim patološkim stanjima nastalim u toku života usled različitih spoljašnjih faktora ili urođenim bolestima i stanjima – polipi, druge tumorozne promene, kancer, divertikulitis, ulcerozni kolitis, Kronova bolest, različiti enteritisi itd.
Neka od ovih stanja su akutna i prolaze nakon odgovarajućeg tretmana, a neka su hronična i mogu zahtevati hiruršku intervenciju u sklopu lečenja i sprečavanja komplikacija.

Hirurgija debelog creva

Hirurške procedure podrazumevaju uklanjanje promena u crevima sa odstranjenjem dela debelog creva (hemikolektomija, subtotalna kolektomija, resekcija) ili celog creva (amputacija rektuma) sa pravljenjem anastomoza, odnosno spajanjem ostatka debelog creva sa tankim crevom ili drugim krajem debelog creva.
Ukoliko je potrebno, prilikom ovih operacija je moguće i izvođenje različitih vrsta stoma (izvođenje otvora creva na prednjem trbušnom zidu – kolostoma, ileostoma itd) i uklanjanje eventualno zahvaćenih limfnih čvorova.

U Opštoj bolnici “Aurora” su Vam dostupne sledeće procedure:

• Desna hemikolektomija sa anastomozom
• Leva hemikolektomija sa anastomozom
• Leva hemikolektomija sa anastomozom i protektivnom ileostomom
• Resekcija debelog creva sa kolostomom – Hartmann
• Subtotalna kolektomija sa ileokolonoanastomozom
• Resekcija debelog creva sa anastomozom
• Prednje gornja resekcija sa kolorektoanastomozom
• Prednje niska resekcija rektuma sa staplerskom anastomozom
• Amputacija rektuma po Miles-u
• Izvođenje kolostome

HEMIKOLEKTOMIJA

Hemikolektomija je hirurška procedura prilikom koje se može ukloniti leva ili desna polovina debelog creva. Operacija se najčešće izvodi laparaskopski, ali se može izvoditi i otvorena (klasična) operacija, a uzorak creva se šalje na patohistološku analizu u cilju postavljanja definitivne dijagnoze.

Način izvođenja

Najčešće se radi laparaskopska operacija, uz pomoć laparaskopa i posebnih hirurških instrumenata, koji se uvode kroz male rezove na trbušnom zidu u abdominalnu duplju. Laparaskop na svom vrhu ima kameru pomoću koje se vizualizuju organi u trbuhu. Pomoću instrumenata se uklanja deo debelog creva – desna polovina, leva polovina ili transverzalni kolon – zajedno sa pripadajućim krvnim sudovima određenog dela creva i limfnim čvorovima. Zatim se pravi anastomoza, odnosno spajanje preostalog dela debelog creva sa tankim crevom.

Potencijalni rizici

Može se desiti da bude potrebno promeniti hirurški pristup u toku same operacije i sa laparaskopske preći na klasičnu metodu.
Kao i kod svake operacije, postoji mogućnost od nastanka različitih komplikacija. Retko se dešavaju krvarenje i infekcija. Komplikacije koje se mogu eventualno pojaviti su curenje sadržaja u nivou anastomoze creva, opstrukcija prolaska sadržaja usled grča, priraslica ili iz drugih razloga, abdominalne kolike (bolovi).
Ukoliko se ipak pojavi neko od navedenih stanja, naš medicinski tim će biti u pripravnosti.

Priprema

Preoperativna priprema podrazumeva razgovor pacijenta sa hirurgom, psihičku pripremu za operaciju, pregled i obavljanje dijagnostičkih procedura.
Prilikom razgovora sa lekarom, pacijent dobija sve informacije o operativnom zahvatu i donosi odluku o tome da li će biti podvrgnut zahvatu, dobija sve neophodne informacije o dijagnostičkim i laboratorijskim procedurama koje treba da obavi.
Anesteziolog u sklopu preoperativne pripreme obavlja pregled, uzima podatke o tegobama, njihovom intenzitetu i trajanju, sadašnjim bolestima, ranijim opeacijama, alergijama na lekove ili hranu i eventualnim neželjenim reakcijama na lekove i/ili anesteziju. Tom prilikom pacijent dobija informacije o daljim procedurama koje treba da obavi i ispunjava pristanak na operativno lečenje. Pristanak o operativnom lečenju podrazumeva da je pacijent dobio sve neophodne informacije o operativnom zahvatu, eventualnim rizicima od komplikacija i toku daljeg lečenja.
U sklopu preoperativne pripreme najčešće se obavljaju različiti pregledi i analize, o kojima će Vas detaljno obavestiti naše medicinsko osoblje na čelu sa hirurgom.

Neposredna priprema pred operaciju i anesteziju

Nemojte jesti ni piti ništa, kao ni konzumirati cigarete, od večeri pre operacije. O svim trenutnim lekovima (posebno ukoliko uzimate aspirin ili lekove koji utiču na zgrušavanje krvi) i tegobama koje imate, obavezno obavestite anesteziologa. Pre operacije je potrebno ukloniti zubnu protezu, naočare, kontaktna sočiva i nakit. Potrebno je isprazniti creva pre operacije klizmom ili na drugi način.
Ukoliko se intervencija radi hitno, nije moguće obaviti kompletnu preoperativnu pripremu.

Oporavak

Najveći broj osoba brzo nakon operacije može da počne sa peroralnim unosom hrane. Savetuje se aktiviranje nakon operacije prvo u vidu sedenja u krevetu, a zatim i šetnje.
Nekada može biti potrebno i plasiranje drena u toku operacije u cilju evakuacije sadržaja iz abdominalne duplje. Konci i dren se skidaju na osnovu konsultacije sa lekarom. Par nedelja nakon operacije se savetuje izbegavanje fizičkog napora i izbegavanje upravljanja motornim vozilom.
Ishrana treba da se prilagodi periodu oporavka – količinski mali obroci, više puta u toku dana, uz izbegavanje jake i začinjene hrane.

KOLOSTOMA

Hirurška intervencija izvođenja kolostome predstavlja pravljenje otvora debelog creva na prednjem trbušnom zidu, tako što se kraj debelog creva povezuje sa kožom i oko otvora se postavlja kesa za skupljanje sadržaja, koja se redovno menja. Kolostoma se najčešće izvodi laparaskopskim putem. Priprema je ista kao i za ostale intervencije na debelom crevu.

Potencijalni rizici

Može se desiti da bude potrebno promeniti hirurški pristup u toku same operacije, sa laparaskopske preći na klasičnu metodu.
Kao i kod svake operacije, postoji mogućnost od nastanka različitih komplikacija. Retko se dešavaju krvarenje i infekcija. Pojava kile u okolini stome je jedna od čestih komplikacija, ali su u pitanju najčešće manje kile koje ne zahtevaju uvek hirurško lečenje. Osim kile, može se pojaviti suženje kolostome, retrakcija usled povlačenja debelog creva u trbuh ili prolaps.

Oporavak

Naš medicinski tim će Vas edukovati o pravilnom i samostalnom održavanju kolostome i menjanju kesa.
Savetuje se aktiviranje nakon operacije prvo u vidu sedenja u krevetu, a zatim i šetnje. Par nedelja nakon operacije se savetuje izbegavanje fizičkog napora i izbegavanje upravljanja motornim vozilom.
Ishrana treba da se prilagodi periodu oporavka – količinski mali obroci, više puta u toku dana, uz izbegavanje jake i začinjene hrane.

Cenovnik

 • Hemikolektomija

  USLUGA CENA
  Desna hemikolektomija sa anastomozom 400 000
  Leva hemikolektomija sa anastomozom 560 000
  Leva hemikolektomija sa anastomozom i protektivnom ileostomom 590 000
 • Resekcije

  USLUGA CENA
  Resekcija debelog creva sa kolostomom – Hartmann 470 000
  Resekcija debelog creva sa anastomozom 380 000
  Prednje gornja resekcija sa kolorektoanastomozom 560 000
  Prednje niska resekcija rektuma sa staplerskom anastomozom 870 000
  Amputacija rektuma po Miles-u 700 000
 • Subtotalna kolektomija sa ileokolonoanastomozom

  USLUGA CENA
  Subtotalna kolektomija sa ileokolonoanastomozom 610 000
 • Izvođenje kolostome

  USLUGA CENA
  Izvođenje kolostome 275 000
 • dr med. Srđan Radibratović

  dr med. Srđan Radibratović

      opšti hirurg

  Biografija

 • dr med. Jugoslav Ajtić

  dr med. Jugoslav Ajtić

      opšti i traumatološki hirurg

  Biografija

 • Prim. mr sci. med. dr Miloš Popović

  Prim. mr sci. med. dr Miloš Popović

      opšti hirurg

  Biografija

 • dr med. Miroslav Cvetanović

  dr med. Miroslav Cvetanović

      specijalista opšte hirurgije

  Biografija

 • dr med. Jelena Jovanović

  dr med. Jelena Jovanović

      specijalista opšte hirurgije

  Biografija

 • dr med. Branislav Jovanović

  dr med. Branislav Jovanović

      specijalista opšte hirurgije

  Biografija

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Nazad