Pilonidalni sinus predstavlja čvorić na koži na vrhu trtične kosti, a najčešće nastaje kao posledica urasle dlake i zapaljenskog procesa, pri čemu se formira gnojna kolekcija – apsces.

Hronično prisutan pilonidalni sinus koji se tokom aktivne infekcije ne leči na adekvatan način može dovesti do nastanka tumora kože.

Laserska operacija

Operacija pilonidalnog sinusa upotrebom lasera je minimalmno invazivna hirurška tehnika koja podrazumeva uvođenje laserskog fibera kroz već postojeće rupice sinusne fistule koje su veličine oko 1mm i destrukciji fistuloznog kanala laserskom energijom (svetlosna energija)

Prednosti laserske operacije u odnosu na klasičnu hiruršku eksciziju:

 • Nema ekstenzivnog odstranjivanja tkiva (hirurkog sečenja)
 • Operativna rane koje su veličine do 2mm zarastaju za 2 do 3 nedelje (potpuno zarastanje)
 • Nema potrebe za previjanjem nakon operacije
 • Kontrole su najčešće jednom u 7 dana
 • Pacijent istoga dana ili sutradan napušta bolnicu “one day surgery”
 • Postoperativni bol je sveden na minimum ili ga uopšte nema
 • Rana se kod kuće u postoperativnom periodu tušira uz upotrebu blagih sapuna
 • Pacijent se u roku 2-3 dana može vratiti svojim svakodnevnim obavezama i uobičajenom stilu života

Klasično hirurško ekscizija

Hirurški tretman se može izvoditi i u ambulantnim uslovima u lokalnoj, opštoj, a ponekad i epiduralnoj anesteziji.

Ukoliko se intervencija obavlja u lokalnoj anesteziji, bićete svesni, ali nećete osećati bol.

Ukoliko se hirurško uklanjanje apscesa radi u opštoj anesteziji, potrebno je da obavite preoperativnu pripremu. Tokom intervencije nećete biti svesni i nekoliko dana ćete boraviti u bolnici.

Nakon davanja anestezije, hirurg pravi rez na apscesu da bi se ispraznio sadržaj.

U određenim slučajevima rana može ostati otvorena kako bi sama zarasla, što smanjuje rizik od ponovne pojave pilonidalnog sinusa. Rana se može i zašiti. Ponekad je potrebno postaviti i sistem za drenažu, koji se kasnije skida.

Preoperativna priprema

Preoperativna priprema podrazumeva razgovor pacijenta sa hirurgom, psihičku pripremu za operaciju, pregled i obavljanje dijagnostičkih procedura.

Prilikom razgovora sa lekarom, pacijent dobija sve informacije o operativnom zahvatu i donosi odluku o tome da li će biti podvrgnut zahvatu. Takođe dobija sve neophodne informacije o dijagnostičkim i laboratorijskim procedurama koje treba da obavi.

Anesteziolog u sklopu preoperativne pripreme vrši pregled, uzima podatke o tegobama, njihovom intenzitetu i trajanju, sadašnjim bolestima, ranijim operacijama, alergijama na lekove ili hranu i eventualnim neželjenim reakcijama na lekove i/ili anesteziju.

Tom prilikom pacijent se informiše o daljim procedurama koje treba da obavi i daje pismenu saglasnost za operaciju. Pristanak na operativno lečenje podrazumeva da je pacijent dobio sve neophodne informacije o operativnom zahvatu, eventualnim rizicima od komplikacija i toku daljeg lečenja.

U sklopu preoperativne pripreme najčešće se obavljaju sledeći pregledi i analize:

 1. Internistički pregled
 2. Laboratorijske analize: kompletna krvna slika, CRP, sedimentacija eritrocita, urea, kreatinin, enzimi jetre, urin, krvna grupa i Rh faktor, protrombinsko vreme (PV), vreme krvarenja i vreme zgrušavanja krvi
 3. EKG
 4. Rendgen pluća i srca i po potrebi druge pretrage

Neposredna priprema pred anesteziju i operaciju

Nemojte ništa jesti ni piti, kao ni konzumirati cigarete, od večeri pre operacije.

Obavezno obavestite anesteziologa o svim lekovima koje trenutno uzimate (posebno ukoliko koristite aspirin ili lekove koji utiču na zgrušavanje krvi) i tegobama koje imate.

Pre operacije je potrebno ukloniti zubnu protezu, naočare, kontaktna sočiva i nakit.

Oporavak

Nakon intervencije, od izrazitog je značaja nega rane u vidu redovnih previjanja i pregleda, jer postoji rizik od nastanka infekcije. Adekvatna higijena i oblačenje su takođe mere predostrožnosti za smanjenje rizika od infekcije.

Cenovnik

 • HIRURŠKO LEČENJE PILONIDALNOG SINUSA, LOKALNA ANESTEZIJA

  USLUGA CENA
  Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa, lokalna anestezija 40 000
  Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje.
 • HIRURŠKO LEČENJE PILONIDALNOG SINUSA, OPŠTA ANESTEZIJA

  USLUGA CENA
  Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa, opšta anestezija 60 000
  Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
 • KOMPLIKOVANI PILONIDALNI SINUS

  USLUGA CENA
  Komplikovani pilonidalni sinus 100 000
  Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
 • LASERSKA OPERACIJA PILONIDALNOG SINUSA, OPŠTA ANESTEZIJA

  USLUGA CENA
  Laserska operacija pilonidalnog sinusa, opšta anestezija 120 000
  Usluga obuhvata izvođenje intervencije i prvi kontrolni pregled/previjanje. Preoperativna priprema se naplaćuje posebno.
 • Prim. mr sci. med. dr Miloš Popović

  Prim. mr sci. med. dr Miloš Popović

      opšti hirurg

  Biografija

 • dr med. Srđan Radibratović

  dr med. Srđan Radibratović

      opšti hirurg

  Biografija

 • dr med. Jugoslav Ajtić

  dr med. Jugoslav Ajtić

      opšti i traumatološki hirurg

  Biografija

 • dr med. Miroslav Cvetanović

  dr med. Miroslav Cvetanović

      specijalista opšte hirurgije

  Biografija

 • dr med. Jelena Jovanović

  dr med. Jelena Jovanović

      specijalista opšte hirurgije

  Biografija

 • dr med. Branislav Jovanović

  dr med. Branislav Jovanović

      specijalista opšte hirurgije

  Biografija

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Nazad