Resekcije tankog creva se mogu raditi iz više razloga. Najčešći su:

• hronične inflamatorne bolesti creva
• odumiranje dela creva
• tumori
• oštećenje creva nakon zračne terapije
• uvrtanje creva
• postojanje divertikuluma

Tanko crevo predstavlja deo sistema za varenje i počinje dvanaestopalačnim crevom (duodenumom), nastavlja se jejunumom i završava ileumom, koji se nastavlja u debelo crevo.

U zavisnosti od uzroka, resekcije tankog creva mogu se završiti ili anastomozom (spajanjem creva), ili izvođenjem tankog creva na prednji trbušni zid (formiranjem stome).

Postoji više vrsta anastomoza (spajanja) koje se mogu vršiti prilikom resekcije tankog creva, o čemu odlučuje hirurg u dogovoru sa pacijentom, na osnovu individualnog sagledavanja opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

Oporavak zavisi od zdravstvenog stanja pacijenta i primarnog oboljenja, i katkada traje do 3 nedelje. U nekim slučajevima može biti potrebna primena određenih lekova ili unošenje hranljivih materija intravenskim putem (parenteralna ishrana), određena dijeta i nadoknada elektrolita i minerala.

Cenovnik

 • Resekcija tankog creva

  USLUGA CENA
  Resekcija tankog creva sa anastomozom 320 000
  Resekcija tankog creva sa ileostomom 320 000
 • Ileostoma

  USLUGA CENA
  Izvođenje bipolarne ileostome 250 000
  Okluzija ileostome 275 000
 • dr med. Srđan Radibratović

  dr med. Srđan Radibratović

      opšti hirurg

  Biografija

 • dr med. Jugoslav Ajtić

  dr med. Jugoslav Ajtić

      opšti i traumatološki hirurg

  Biografija

 • Prim. mr sci. med. dr Miloš Popović

  Prim. mr sci. med. dr Miloš Popović

      opšti hirurg

  Biografija

 • dr med. Miroslav Cvetanović

  dr med. Miroslav Cvetanović

      specijalista opšte hirurgije

  Biografija

 • dr med. Jelena Jovanović

  dr med. Jelena Jovanović

      specijalista opšte hirurgije

  Biografija

 • dr med. Branislav Jovanović

  dr med. Branislav Jovanović

      specijalista opšte hirurgije

  Biografija

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Nazad