Bužiranje uretre

Cirkumcizija

Epididimektomija

Hirurško lečenje cistokele

Hirurško lečenje hipospadije

Hirursko plasiranje perkutane nefrostome

Operacija hidrocele

Operacija torzije testisa

Operacija varikocele

Punkcija i sklerozacija ciste bubrega

Transuretralna resekcija prostate i bešike

Operativno lečenje stenoze uretre

Hirurško lečenje prijapizma

Instilacija BCG vakcine u mokraćnu bešiku

Stres inkontinencija

Orhidopeksija

Prostatektomija

Vazektomija

Uretrocistografija sa kontrastom

Plasiranje cistofiksa

Endoskopsko uklanjanje kamena u ureteru (Cistolitotripsija)