Prijapizam je iznenadna i neželjena bolna erekcija koja može trajati više sati.

Ovo akutno urološko oboljenje nastaje usled prepreke u protoku krvi u venskom sistemu ili usled promena na arterijama u polnom organu muškarca (penis), što za posledicu ima nemogućnost pražnjenja kavernoznih tela, čije je punjenje u erekciji i naknadno pražnjenje normalna reakcija.

Nemogućnost oticanja krvi iz polnog organa izaziva tvrdu erekciju koja je ograničena na kavernozno telo, dok su ostali delovi muškog polnog organa meki (glans i kavernozna tela mokraćne cevi).

Simptomi

Simptomi prijapizma su bol i bolna erekcija polnog organa koja može da traje od nekoliko sati do nekoliko nedelja ako se ne primeni odgovarajuće lečenje.

U slučaju dugotrajnijeg prijapizma mogu se javiti ozbiljne posledice: nastanak vezivnih promena i gubitak elastičnosti u polnom organu, nemogućnost erekcije i impotencija.

Uzroci

Uzroci nastanka prijapizma su brojni: neurogeni (povrede i bolesti mozga ili kičmene moždine), maligne bolesti polnog organa (sarkom), krvna oboljenja (leukemija, anemija srpastih ćelija), lokalni ili mehanički uzroci, upotreba različitih lekova (psihijatrijski lekovi, injekcije koje se daju u polni organ pri lečenju impotencije, itd.).

Lečenje može biti konzervativno i operativno.

Konzervativno lečenje

Prilikom konzervativnog lečenja koriste se različiti lekovi protiv bolova i zgrušavanja krvi, spinalne blokade, ispiranje sunđerastih tela polnog organa heparinom, transfuzije krvi kod anemije srpastih ćelija, itd.

Konzervativno lečenje može da smanji bolnu erekciju, ali često kao posledica ostaje impotencija.

Operativno lečenje

Prijapizam se može operativno lečiti spajanjem vene safene sa kavernoznim telima polnog organa ili obostranom punkcijom, koja se danas smatra najboljom metodom u lečenju ovog oboljenja. Tim postupkom se odvodi krvni zastoj iz kavernoznih tela penisa. Punkcijom se brzo otklanjaju bolne erekcije. Ako je punkcija učinjena ubrzo posle pojave prijapizma, očuvana je sposobnost erekcije i nema impotencije.

Oporavak

Hiruruška intervencija se izvodi u opštoj anesteziji, uz preporučeni jednodnevni boravak u bolnici.

Cenovnik

 • Pane 1

 • Pane 2

 • Prof. dr Zoran Džamić

  Prof. dr Zoran Džamić

      urolog

  Biografija

 • Ass. dr Boris Kajmaković

  Ass. dr
  Boris Kajmaković

      urolog

  Biografija

 • Dr med. Aleksandar Supić

  Dr med. Aleksandar Supić

      urolog

  Biografija

 • Dr med. Goran Savić

  Dr med. Goran Savić

  urolog

  Biografija

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Nazad