Centar je specijalizovan za dijagnostiku, konzervativni tretman i minimalno-invazivno i klasično hirurško lečenje oboljenja jetre, žučne kese, žučnih puteva i slezine.

Naši eksperti

Prof. dr Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Nikica Grubor

specijalista hepatobiliopankreatične i kolorektalne hirurgije

Prof. dr Aleksandar Karamarković

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista digestivne hirurgije

Prof. dr Dejan Stevanović

specijalista opšte hirurgije

Ass. dr Ognjan Skrobić

specijalista opšte hirurgije

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste, do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora, do 15 dana

  6.000,00

 • Dijagnostika
 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • RTG dijagnostika, prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika, drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom, u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog RTG snimka, drugo mišljenje

  2.000,00

 • Opis donetog CT snimka, drugo mišljenje

  12.800,00

 • Hirurgija žučne kese i žučnih puteva
 • Operacija žučne kese

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Holecistektomija

  140.000,00 - 220.000,00

 • Operacija žučne kese

  klasično

  Holecistektomija

  140.000,00 - 220.000,00

 • Hitna operacija žučne kese

  Holecistektomija

  260.000,00

 • Operacija uklanjanja kamena iz žučnih puteva

  holecistektomija sa holedohotomijom i T-drenažom

  350.000,00

 • Hepatiko-jejuno anastomoza

  bajpas u oticanju žuči

  500.000,00

 • Hirurgija jetre i slezine
 • Biopsija jetre

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  160.000,00

 • Splenektomija

  300.000,00

 • Hitna splenektomija

  450.000,00