Centar je specijalizovan za dijagnostiku, konzervativni tretman i hirurško lečenje oboljenja uha, grla i nosa kod dece i odraslih.

Naši eksperti

Doc. dr Ivan Baljošević

specijalista otorinolaringologije

Prof. dr Aleksandar Trivić

specijalista otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije

Prof. dr Milan Jovanović

specijalista otorinolaringologije

Doc. dr Ana Jotić

specijalista otorinolaringologije

Prim. dr Petar Vasiljević

specijalista otorinolaringologije

dr Vladan Šubarević

specijalista otorinolaringologije

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi i dijagnostika
 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste, do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora, do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled specijaliste

  Doc. dr Ivan Baljošević

  5.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste, do 15 dana

  Doc. dr Ivan Baljošević

  5.000,00

 • 3.500,00

 • Audiometrija

  3.500,00

 • Timpanometrija

  3.000,00

 • Pregled specijaliste sa ispiranjem ušiju

  7.000,00

 • Pregled specijaliste sa vestibulometrijom

  8.000,00

 • Pregled specijaliste sa timpanometrijom

  Doc. dr Ivan Baljošević

  5.000,00

 • Operacije
 • Septolastika

  operacija devijacije nosne pregrade

  108.000,00

 • Septolastika sa FESS i tonzilektomija

  operacija devijacije nosne pregrade uz uklanjanje krajnika

  235.000,00

 • Polipektomija nosnih hodnika

  Endonazalna polipektomija

  108.000,00

 • Repozicija nosa, u intravenskoj anesteziji

  76.500,00

 • Operacija krajnika (tonzilektomija)

  dva ili sva tri

  90.000,00

 • Operacija trećeg krajnika (adenoidektomija)

  66.000,00

 • Operacija sva tri krajnika sa ugradnjom aeracionih cevčica

  95.000,00

 • >Operacija trećeg krajnika sa ugradnjom aeracionih cevčica

  78.000,00

 • Ugradnja aeracionih cevčica

  78.000,00

 • Vađenje aeracionih cevčica, u intravenskoj anesteziji

  60.000,00

 • Timpanoplastika

  117.500,00

 • Otoplastika - jednostrano

  korekcija otapostaze ("klempavih" ušiju)

  72.000,00

 • Otoplastika - obostrano

  korekcija otapostaze ("klempavih" ušiju)

  114.000,00

 • Uklanjanje tumorske promene ždrela

  Ekcizija tumorske promene farinksa

  106.000,00

 • Epifaringoskopija i ekstirpacija ciste farinksa

  uključuje i histopatologiju

  141.000,00

 • Mukotomija sa ACT

  88.250,00

 • Ekscizija tumora ušnog kanala

  88.125,00