Biopsija pljuvačnih žlezda predstavlja malu hiruršku intervenciju prilikom koje se uzima uzorak tkiva pljuvačne žlezde i šalje na laboratorijsku analizu.

Ekstirpacija kalkulusa (kamena) iz pljuvačnih žlezda veoma je slična procedura, sličnog načina izvođenja, sa vađenjem kalkulusa iz pljuvačne žlezde.

Kada se radi?

Biopsija pljuvačnih žlezda radi se u cilju dijagnostikovanja autoimunih bolesti (npr. Šegrenov sindrom), zapaljenja ili malignih bolesti pljuvačnih žlezda.

Nakon primarnog pregleda kod lekara, ukoliko postoji sumnja na neku od ovih bolesti ili stanja, utvrđuje se indikacija za biopsiju.

Priprema

Pre biopsije nije potrebna posebna priprema, ali ćete uputstva o daljem postupku dobiti od Vašeg lekara.

Način izvođenja

Biopsija malih pljuvačnih žlezda radi se najčešće u ambulantnim uslovima, u lokalnoj anesteziji.

Pristup pacijentu je individualan, tako da lekar određuje način izvođenja intervencije.

Pravi se mali rez u predelu usne odakle se uzima uzorak tkiva, nakon čega se postavlja šav.

Intervencija traje kratko i bezbedna je.

Oporavak

Konci se skidaju kad od intervencije prođe oko nedelju dana, koliko otprilike traje i oporavak.

Potencijalni rizici

Procedura je bezbedna, a rizik od komplikacija je mali. Kao i kod svake hirurške intrevencije, eventualno se javljaju otok, krvarenje, infekcija itd.

Cenovnik

  • BIOPSIJA MALIH PLJUVAČNIH ŽLEZDA

    USLUGA CENA
    Biopsija malih pljuvačnih žlezda 0000
    Usluga obuhvata izvođenje intervencije. Laboratorijska analiza dobijenog materijala se naplaćuje posebno.

Zakazivanje