MIRINGOTOMIJA

Paracenteza je zasecanje bubne opne kojim se omogućuje pražnjenje sadržaja iz srednjeg uha.

Radi se retko, obično kod težih upala srednjeg uha koje ne prolaze nakon antibiotske terapije, kao i kod dugotrajnog seroznog otitisa.

Najčešće se kombinuje sa antibiotskom terapijom.

Kada se radi?

Nakupljeni sadržaj može izazvati destrukciju slušnih koščica ili stvaranje priraslica, što utiče na kvalitet sluha.

Način izvođenja

Intervencija se radi kod dece ili odraslih, a način izvođenja i vrstu anestezije određuje lekar na osnovu individualnog pristupa.

Miringotomija je bezbedna i kratkotrajna procedura, sa niskim rizikom od komplikacija. Nakon ove intervencije, mali rez na bubnoj opni relativno brzo zarasta.

Tokom paracenteze je moguće uzeti bris za laboratorijsku analizu.

Takođe, može se postaviti cevčica za dreniranje sadržaja, čije vreme uklanjanja određuje lekar, na osnovu individualnog pristupa.

Oporavak

Može se očekivati manje krvarenje iz uha. Detaljne instrukcije o nezi i periodu oporavka dobićete od lekara.

Potencijalni rizici

Komplikacije su retke, ali kao i kod svake hirurške intervencije, mogu se pojaviti krvarenje, oštećenje bubne opne ili povreda neke od okolnih struktura, što potencijalno utiče na ishod intervencije i kvalitet sluha.

Cenovnik

  • PARACENTEZA (MIRINGOTOMIJA)

    USLUGA CENA
    Paracenteza (Miringotomija) 0000

Zakazivanje