Pregled kod fizijatra traje oko 30 minuta i njega čine:

 • Anamneza, gde se obavlja razgovor sa pacijentom o tegobama i njihovom trajanju, intenzitetu i terapiji, načinu povređivanja, ukoliko je posredi povreda, ranijim operacijama i ranijim oboljenjima, kao i oboljenjima u porodici.

 • Uvid u medicinsku dokumentaciju, ukoliko ona postoji.

 • Fizički pregled, koji podrazumeva procenu funkcionalnog stanja pacijenta, držanja tela i hoda, pokretljivosti kičme i svih zglobova, tonusa, trofike i snage mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu), refleksne aktivnosti, senzibiliteta, stanja periferne cirkulacije.

 • Antropometrijska merenja - obim i dužina ekstremiteta, telesna visina i masa.

Na osnovu pregleda fizijatar daje savet i preporuku o daljoj dijagnostici ukoliko je potrebna, ili preporuku o terapiji i daljem lečenju.

Naši eksperti

Prim. dr Olivera Ilić Stojanović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

subspecijalista reumatologije

dr Slobodan Branković

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

dr Rade Jagodić

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Prof. dr Dragana Ćirović

specijalista pedijatrije

fizijatar

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi
 • Pregled kod fizijatra

  6.000,00

 • Pregled kod fizijatra, profesor

  6.400,00

 • Kontrolni pregled kod fizijatra

  5.400,00

 • Kontrolni pregled kod fizijatra, profesor

  6.000,00

 • Fizikalna terapija

  3.500,00

 • Intervencije
 • Punkcija zgloba sa pregledom

  8.000,00

 • Pregled sa davanjem intraartikularne injekcije

  8.000,00

 • Kontrolni pregled sa intraartikularnim davanjem leka

  6.000,00