Cenovnik usluga

 • Kućne posete lekara
 • Kućna poseta lekara opšte prakse, centar

  12.000,00

 • Kućna poseta lekara opšte prakse, periferija

  14.000,00

 • Kućna poseta specijaliste, centar

  14.000,00

 • Kućna poseta specijaliste, periferija

  16.000,00

 • Kućna poseta lekara, noću

  18.000,00

 • Kontrolni pregled u kućnoj poseti lekara opšte prakse, centar

  do 15 dana

  10.800,00

 • Kontrolni pregled u kućnoj poseti lekara opšte prakse, periferija

  do 15 dana

  12.600,00

 • Kontrolni pregled specijaliste u kućnoj poseti, centar

  do 15 dana

  12.600,00

 • Kontrolni pregled specijaliste u kućnoj poseti, periferija

  do 15 dana

  14.400,00

 • Kućna poseta pedijatra, centar

  14.000,00

 • Kućna poseta pedijatra, periferija

  16.000,00

 • Kućna poseta pedijatra, noću

  18.000,00

 • Dijagnostika
 • EKG na terenu

  2.000,00

 • EKG na terenu, u nastavku pregleda

  1.000,00

 • Ultrazvuk na terenu, centar

  16.000,00

 • Ultrazvuk na terenu, periferija

  18.000,00

 • Color-doppler krvnih sudova na terenu, centar

  18.000,00

 • Color-doppler krvnih sudova na terenu, periferija

  20.000,00

 • Rentgen na terenu, centar

  11.600,00

 • Rentgen na terenu, periferija

  15.600,00

 • Elektromioneurografija (EMNG) na terenu

  24.000,00

 • Terapija
 • Davanje intramuskularne injekcije, centar

  3.000,00

 • Davanje intramuskularne injekcije, periferija

  4.000,00

 • Davanje intramuskularne injekcije, u produžetku kućne posete

  1.500,00

 • Davanje infuzije, centar

  5.000,00

 • Davanje infuzije, periferija

  6.000,00

 • Davanje infuzije, u produžetku kućne posete

  3.500,00

 • Transfuzija u kućnim uslovima u prisustvu lekara

  cena derivata krvi nije uračunata

  25.000,00

 • Terapija
 • Kućna poseta urologa i plasiranje urinarnog katetera, centar

  16.000,00

 • Kućna poseta urologa i plasiranje urinarnog katetera, periferija

  18.000,00

 • Zamena urinarnog katetera ili ispiranje od strane tehničara, centar

  5.000,00

 • Zamena urinarnog katetera ili ispiranje od strane tehničara, periferija

  7.000,00

 • Pregled lekara u kućnoj poseti sa davanjem klizme, centar

  19.000,00

 • Pregled lekara u kućnoj poseti sa davanjem klizme, periferija

  21.000,00

 • Davanje klizme u kućnim uslovima od strane tehničara

  5.500,00

 • Nega
 • Previjanje u kućnoj poseti

  5.000,00

 • Kupanje pacijenta u kućnoj poseti

  5.000,00