grudni i endokrini hirurg

Dr Dejan Ilinčić završio je Medicinski fakultet Univeziteta u Novom Sadu 2000. godine.

Specijalista je grudne hirurgije i subspecijalista endokrine hirurgije.

Usavršavao se u Brazilu, Nemačkoj i Italiji.

Radio je na na Klinici za grudnu hirurgiju pri Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njegov posao obuhvata:

  • hirurške preglede
  • ambulantne hirurške intervencije
  • minimalno invazivne operacije štitne i paraštitne žlezde

Dr Ilinčić je autor i koautor brojnih stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, kao i više poglavlja u udžbenicima. Član je domaćih i svetskih stručnih udruženja, uključujući Evropsko udruženje grudnih hirurga. Učesnik je brojnih skupova u zemlji i inostranstvu, kao i koistraživač u dve međunarodne onkološke studije.

Dr Ilinčić tečno govori engleski jezik.

Nazad