image

Doc. dr Nemanja Đenić

INTERNISTA, KARDIOLOG

Dr med. Lidija Jevđić

INTERNISTA, KARDIOLOG

Dr med. Danijela Vraneš

INTERNISTA, KARDIOLOG

Prof. dr Rada Ješić

INTERNISTA, GASTROENTEROLOG

Prof. dr Dragan Tomić

INTERNISTA, GASTROENTEROLOG

Doc. dr Dragana Mijač

INTERNISTA, GASTROENTEROLOG

Mr sci. med. dr Lena Martinović

INTERNISTA, GASTROENTEROLOG

Mr sci. med. dr Miroslav Đurašinović

INTERNISTA, GASTROENTEROLOG

Dr med. Milan Špuran

INTERNISTA, GASTROENTEROLOG

Prof. dr Srđan Popović

INTERNISTA, ENDOKRINOLOG

Prof. dr Božo Trbojević

INTERNISTA, ENDOKRINOLOG

Ass. dr med. Marija Maćešić

INTERNISTA, ENDOKRINOLOG
image

Prof. dr Ana Vidović

INTERNISTA, HEMATOLOG
image

Dr med. Milan Grujić

INTERNISTA, PULMOLOG

Dr med. Ana Stojanović

INTERNISTA, PULMOLOG

Dr med. Tatjana Radosavljević

INTERNISTA, PULMOLOG
image

Prof. dr Aleksandra Perić Popović

INTERNISTA, ALERGOLOG

Dr med. Radovan Miljanović

INTERNISTA, ALERGOLOG

Prof. dr Zoran Kovačević

INTERNISTA, NEFROLOG

Ass. dr Voin Brković

INTERNISTA, NEFROLOG

Ass. dr Ksenija Božić Gardašević

INTERNISTA, REUMATOLOG
image

Mr sci. med. dr Snežana Novković

INTERNISTA, REUMATOLOG
image

Prof. dr Dejan Nikolić

ONKOHIRURG
image

Ass. dr Srđan Nikolić

ONKOHIRURG

Dr med. Zafir Murtezani

INTERNISTA, ONKOLOG

Prof. dr Aleksandar Simić

OPŠTI I DIGESTIVNI HIRURG
image

Prof. dr Aleksandar Karamarković

OPŠTI I DIGESTIVNI HIRURG

Doc. dr sci. med. Miljan Ćeranić

OPŠTI HIRURG, KOLOPROKTOLOG
image

Prof. dr Miroslav Ilić

OPŠTI I BARIJATRIJSKI HIRURG

Doc. dr sci. med. Andrija Antić

OPŠTI HIRURG, HERNIOLOG

Ass. dr Ognjan Skrobić

OPŠTI HIRURG

Prim. dr Goran Ivić

OPŠTI I DIGESTIVNI HIRURG

Prof. dr Uroš Zoranović

VASKULARNI HIRURG
image

Dr med. Predrag Jovanović

VASKULARNI HIRURG

Ass. dr sci. med. Radomir Aničić

GINEKOLOG
image

Dr med. Dragana Maglić

GINEKOLOG
image

Dr sci. med. Zoran Stanković

GINEKOLOG
image

Dr med. Milica Skrobić

GINEKOLOG
image

Dr med. Radojka Cerovac Popović

GINEKOLOG
image

Dr med. Miodrag Krisulović

GINEKOLOG

Dr med. Aleksandar Supić

UROLOG

Dr med. Goran Savić

UROLOG

Dr med. Jelena Đukić

ANESTEZIOLOG

Dr med. Jovan Mihajlović

ANESTEZIOLOG

Dr med. Volođa Stanković

ANESTEZIOLOG

Dr med. Marina Stojanović

ANESTEZIOLOG
image

Dr med. Radmili Oliver

RADIOLOG
image

Dr med. Uroš Miladinović

RADIOLOG
image

Dr med. Stevan Vasiljević

RADIOLOG

Prof. dr Milan Đukić

PEDIJATAR, KARDIOLOG

Prof. dr Nedeljko Radlović

PEDIJATAR, GASTROENTEROLOG

Prof. dr Dragana Ćirović

PEDIJATAR, SPEC. FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Doc. dr Dušan Paripović

PEDIJATAR, NEFROLOG

Doc. dr sci. med. Vladislav Vukomanović

PEDIJATAR, KARDIOLOG

Prim. dr sci. med. Snežana Radić

PEDIJATAR, PULMOLOG

Dr med. Nina Ristić

PEDIJATAR, GASTROENTEROHEPATOLOG

Dr med. Ivan Milovanović

PEDIJATAR, GASTROENTEROLOG

Dr med. Dragomir Đokić

PEDIJATAR, HEMATOLOG

Dr med. Slobodan Gazikalović

PEDIJATAR, RADIOLOG

Prof. dr Milorad Pavlović

INTERNISTA, INFEKTOLOG

Doc. dr Ljiljana Jemuović

INFEKTOLOG, GASTROENTEROHEPATOLOG

Prof. dr sci. med. Milan Jovanović

OTORINOLARINGOLOG
image

Doc. dr Ivan Baljošević

OTORINOLARINGOLOG
image

Doc. dr Bojan Pavlović

OTORINOLARINGOLOG

Prim. dr Petar Vasiljević

OTORINOLARINGOLOG

Dr med. Jasna Rebić Jelić

OFTALMOLOG
dr rade jagodic

Dr med. Rade Jagodić

SPEC. FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Dr med. Slobodan Branković

SPEC. FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
image

Mr sci. med. dr Veroslava Stanković

DIJETOLOG

Dr med. Maja Marković

LEKAR OPŠTE MEDICINE

Dr med. Smiljana Krstić

LEKAR OPŠTE MEDICINE

Dr med. Milena Marjanović

LEKAR OPŠTE MEDICINE

Dr med. Jelena Stamenković

LEKAR OPŠTE MEDICINE

Dr med. Miljana Mitić

LEKAR OPŠTE MEDICINE

Dr med. Vesna Jokić

LEKAR OPŠTE MEDICINE