neurohirurg


Dr Mićović je završio Medicinski fakultet u Beogradu XXXX. godine.
Specijalista je neurohirurgije.
Usavršavao se u Italiji, Engleskoj, Švajcarskoj, Francuskoj i Turskoj. 

Ima više od 20 godina radnog iskustva u struci. Bio je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • preglede opšte neurohirurgije
  • preglede dečije neurohirurgije

U slobodno vreme se bavi video-produkcijom i dizajnom.
Dr Mićović govori engleski i francuski jezik.