internista, endokrinolog

Dr Stojković je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1995. godine.
Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz endokrinologije.

Radi na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma pri Kliničkom centru Srbije. Bila je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • endokrinološke preglede (uža sfera interesovanja: oboljenja štitne žlezde)
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju

Dr Stojković je kao autor i koautor-saradnik objavila preko 130 radova na srpskom i engleskom jeziku.

Član je Srpskog tiroidnog društva, Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i andropauzu Srbije (MUMIA) i Evropskog udruženja endokrinologa.

Nazad