specijalista urologije

Dr Kajmakovć završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2001. godine.

Specijalista je urologije.

Stručno se usavršavao u Salzburgu i Insbruku (Austrija), Pragu (Češka), Barseloni (Španija), na Malti i u Sloveniji.

Na Klinici za urologiju Kliničkog centra Srbije radi od 2007. godine.

U bolnici „Aurora“ njegov posao obuhvata:

 • opšti urološki pregled
 • EHO urotrakta
 • urološku dijagnostiku
 • DRE
 • EHO
 • Cistoskopija
 • transrektalni ultrazvuk prostate (TRUS)
 • TRUS vođenu biopsiju prostate
 • otvorenu i laparaskopsku hirurgiju svih benignih i malignih uroloških bolesti
 • endoskopsku hirurgiju
 • operacije stenoze uretre
 • TUR prostate
 • TUR tumora mokraćne bešike
 • TUR vrata mokraćne bešike
 • endolithotripsiju

Dr Kajmaković je pionir laparaskopske hirurgije u Srbiji.

Član je Svetskog udruženje urologa (SUI), Evropske asocijacija urologa (EAU), Udruženje urologa Srbije (UUS), Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS) i Internacionalne akademije minimalno invanzivne hirurgie (IAMS).

Autor i koautor je preko 35 naučnih i stručnih radova iz obrasti urologije i minimalno invazivne hirurgije (laparoskopije), kao i predavač na domaćim i međunarodnim skupovima iz ovih oblasti.

Od 2015. godine je asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Kajmaković obavlja preglede na engleskom i slovenačkom jeziku.

Slobodno vreme odvaja za putovanja i čitanje.

Nazad