Specijalista opšte hirurgije, endokrini hirurg

Dr sci. med. Nikola Slijepčević završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Specijalista je opšte hirurgije.

Usavršavao se iz oblasti endokrine hirurgije u Londonu i San Francisku.

Od 2003. godine do danas radi u Centru za endokrinu hirugiju, Kliničkog Centra Srbije, osim u periodu od 2006 do 2010. godine kada je radio na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Kliničkog Centra Srbije.

 

U Opštoj bolnici „Aurora“ njegov posao obuhvata:

  •          Preglede iz oblasti endokrine hirurgije (štitna žlezda, paraštitna žlezda)
  •          Biopsiju štitne žlezde
  •          Hirurško lečenje bolesti štitne žlezde
  •          Hirurško lečenje bolesti paraštitnih žlezda

Klinički je asistent za predmet opšta hirurgija sa anesteziologijom i sekretar katedre endokrine hirurgije na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Beogradu. Kao autor ili koautor objavio je preko 80 naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u udžbenicima. Član je domaćih i svetskih stručnih udruženja, a rezultate svojih istraživanja prezentovao je na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Doktorirao je na mikrokarcinomu štitaste žlezde na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Slijepčević obavlja preglede na engleskom jeziku (koji mu je i maternji jezik) , a služi se i francuskim.

Dr Slijepčević u slobodno vreme voli da putuje, a pasionirani je kolekcionar muzike.

Nazad