specijalista opšte hirurgije, supspecijalista kardiohirurgije

Dr Vukićević je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

Specijalista je opšte hirurgije sa supspecijalizacijom iz kardiohirurgije.

Stručno se usavršavao u Univerzitetskoj bolnici u Ženevi (Švajcarska), kao i na Univerzitetskoj klinici u Štutgartu (Nemačka) i Univerzitetu Konkuk u Seulu (Južna Koreja).

Najveći deo radnog iskustva iz oblasti kardiovaskularne hirurgije stekao je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. Danas je zaposlen kao kardiohirurg na Klinici za kardiohirurgiju Vojnomedicinske akademije (VMA).

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • operacije proširenih vena
  • punkcije i drenaže srčane maramice kod preteće tamponade srca
  • punkcije i drenaže grudnog koša
  • davanje ekspertskog mišljenja prilikom postavljanja kardioloških i kardiovaskularnih dijagnoza
  • opšte hirurške preglede sa predlogom za dalju dijagnostiku

Autor je i koautor više naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima, kao i četiri poglavlja u udžbeniku „Kardiologija”. Asistent je na Katedri za hirurgiju na Medicinskom fakultetu VMA.

Dr Vukićević obavlja preglede na engleskom jeziku.

Veliki je kolekcionar muzike. Aktivno prati košarku, džudo i američki fudbal.

Nazad