specijalista opšte hirurgije, supspecijalista vaskularne hirurgije

image

Dr Babić završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2003. godine. Magistrirao je 2007., a doktorske studije 2012. godine.
Specijalista je opšte hirurgije sa supspecijalizacijom iz vaskularne hirurgije sa angiologijom.

Dr Babić radi na Klinici za vaskularnu hirurgiju pri Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ od 2003. godine, gde je i predavač u školi za ultrazvučnu dijagnostiku periferne arterijske bolesti „IKVB Dedinje“.

U opštoj bolnici „Aurora“ njegov posao obuhvata:

• preoperativnu pripremu, operativno lečenje i postoperativno lečenje pacijenata na jedinici poluintenzivne nege
• ultrazvučnu dijagnostiku arterijskih i venskih oboljenja
• hirurško lečenje arterijskih oboljenja
• lečenje bolesti karotidnih arterija:

  karotidna endarterektomija
  rekonstrukcija karotidnih arterija graftom
  resekcija i rekonstrukcija aneurizmatske bolesti karotidnih arterija
  rekonstrukcija karotidnih arterija zbog patoloških elongacija- kinkinga i coilinga
  resekcija glomus tumora

• transpoziciju potključnih arterija
• hirurgiju aneurizmatske bolesti abdominalne aorte
• elektivna i urgentna hirurgija zbog rupture
• hirurške tretmane aorto-ilijačne steno-okluzivne bolesti uključujući aortobifemoralni i ilijako-femoralni bajpas
• lečenje periferne arterijske bolesti uključujući profundoplastiku, natkoleni i potkoleni femoro-poplitealni bajpas sa korišćenjem autovenskog ili sintetskog grafta
• tretmane komplikacija u vaskularnoj hirurgiji
• tretmane povreda koje zahvataju krvne sudove
• lumbalna simpatektomija
• tretmane hroničnih rana
• tretmane bolesti vena donjih ekstremiteta

  endovenski laserski tretman sa mikroflebektomijom
  hirurško lečenje odnosno klasične operacije vena
  skleroterapiju kapilarne mreže
  tretman proširenih vena korišćenjem pene

Dr Babić je asistent na katedri Opšte hirurgije – Vaskularna hirurgija, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2015-2018, da bi 2018. godine bio ponovo reizabran za istu funkciju.

Ima bogato iskustvo po pitanju akademskog usavršavanja, na kojem aktivno radi tokom svoje celokupne karijere.

Dr Babić je učesnik studije Asymptomatic Carotid Surgery Trial pod pokroviteljstvom Britanske kraljevske akademije, kao i projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom „Karotidna bolest u Srbiji – patološka dinamika, prevencija, dijagnostika i inovativni terapijski postupci“.

Stalni je recenzent međunarodnih časopisa Cardiovascular and Interventional Radiology i Annals of Vascular Surgery, a već sedam godina za redom dobitnik je nagrade CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) za recenzije radova.

Dr Babić je autor velikog broja radova u svetski priznatim stručnim časopisima. U zborniku Međunarodnog skupa autor je oko 40 izvoda, dok je u Zborniku Nacionalnog skupa autor je preko 15 izvoda. Takođe je i autor preko 10 poglavlja u udžbenicima i praktikumima.

Dr Babić autor je velikog broja originalnih radova, među kojima se ističu:
Babić S, Tanasković S, Nešković M, Gajin P, Nenezić D, Stevanović P, Aleksić N, Ševković M, Ilijevski N, Matić P, Popov P, Vučurević G, Unić-Stojanović D, Radak D., Surgical Treatment of Proximal Segmental Occlusion of the Internal Carotid Artery.
Babic S, Radak Dj, Ilijevski N, Tanaskovic S. Therapeutic Choice for the Treatment of Subcranial Positioned Bilateral Kinking of Internal Carotid Artery With Dissection.
Babic S, Mitrasinovic A, Gajin P, Ilijevski N, and Radak D. Missed Dissection as a Result of the Ascending Pharyngeal Artery Arising from the Internal Carotid Artery.
Babić S, Radak D, Matić P, Kovačević V, Jocić D. Non-Inflammatory Aortoiliac Aneurysm with Ureteral Obstruction and Consequent Hydronephrosis.
Babic S, Radak D, Sotirovic V, Unic-Stojanovic D, Babic D, Popov P, Sagic D. Technical strategy in a patient with symptomatic thoracic aneurysm near the origin of the left subclavian artery and left internal thoracic artery coronary graft.
Babic S, Sagic D, Radak D, Antonic Z, Otasevic P, Kovacevic V, Tanaskovic S, Ruzicic D, Aleksic N, Vucurevic G. Initial and Long-Term Results of Endovascular Therapy for Chronic Total Occlusion of the Subclavian Artery.
Babic S. Tanasković S., Lozuk B, Samardžić D, Popov P, Gajin P, Matić P, Marić V, Radak Dj. Treatment of stump complications after above-knee amputation using negative-pressure wound therapy.

Dr Babić govori engleski i nemački jezik.

Nazad