internista, infektolog


imageDr Milošević je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Specijalista je infektologije sa supspecijalizacijom iz gastroenterohepatologije.Osamnaestogodišnje radno iskustvo sticala je na Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Radila je u Domu zdravlja „Clinicanova” kao konsultant.U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata: 

  • preglede pacijenata u slučajevima infektivnih bolesti
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • preglede pacijenata sa hroničnim bolestima jetre
  • ultrazvuk abdomena
  • biopsiju jetre
  • gornju endoskopiju

Autor je i koautor više od 20 radova.
Dr Milošević govori engleski jezik.

Nazad