otorinolaringolog

Doc. dr Ivan Baljošević je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini 1991. godine.

Specijalista je otorinolaringologije.

Stručno se usavršavao u Austriji, Nemačkoj i Belgiji.
Radno iskustvo sticao je u Službi za dečiju otorinolaringologiju, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, gde se nalazi na mestu Šefa odeljenja.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

• Otorinolaringološke preglede
• Merenje sluha pomoću timpanometrije
• Merenje sluha tonalnom audiometrijom
• Operacije adenoidnih vegetacija
• Implantacija ventilacionih cevčica
• Tonziloadenoidektomija
• Operacija devijacije nosne pregrade
• Estetske operacije nosa (rinoplastike)
• Hirurška korekcija deformisanih ušnih školjki
• Operacije perforacija na bubnoj opni (timpanoplastike)

U zvanje Naučnog saradnika izabran je 2015.godine.
U zvanje docenta na Stomatološkom fakutetu u Pančevu izabran je 2017. godine.

Autor je i koautor preko 60 naučnih i stručnih radova iz oblasti otorinolaringologije. Aktivno učestvuje kao predavač na domaćim i međunarodnim skupovima.

Doc. Dr Ivan Baljošević je član predsedništva Evropskog udruženja pedijatrijskih otorinolaringologa.

Nazad