kardiolog

photo
Dr Perić je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini 1998. godine.
Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije.

Radio je kao klinički lekar u Koronarnoj jedinici Interne klinike Kliničko-bolničkog centra u Prištini i kao docent na katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini. Bio je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • sve vrste kardioloških pregleda
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • tumačenje EKG zapisa i rezultata spirometrije
  • 24-satni holter monitoring EKG-a
  • ultrazvuk i kolor-dopler srca i krvnih sudova srca