opšti hirurg


Dr Tadić završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu XXXX. godine.
Specijalista je opšte hirurgije. 

Zaposlen je na Prvoj hirurškoj klinici pri Kliničkom centru Srbije, na Odeljenju za rekonstruktivnu hirurgiju žučnih vodova i hirurgiju pankreasa i slezine. Radio je u Domu zdravlja „Clinicanova” kao konsultant.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • hirurške intervencije iz domena hepatobiliopankreatične hirurgije
  • laparoskopsku holecistektomiju
  • apendektomiju
  • biopsiju limfnih žlezda
  • operacije preponske, umbilikalne i ostalih kila trbušnog zida
  • sve ambulantne hirurške procedure

    – uklanjanje mladeža, keratoza, fibroma, ateroma i lipoma, incizije i drenaže kožnih apscesa i pilonidalnih sinusa, operacije uraslih noktiju

Dr Tadić ima sertifikate iz prve pomoći i laparoskopske hirurgije bilijarnih puteva. Učestvovao je u mnogim domaćim i međunarodnim hirurškim skupovima, kao i u organizaciji Prvog kongresa endoskopskih hirurga Srbije, koji je održan 2017. godine.

Potpisan je kao autor i koautor ispod više stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Tečno govori engleski jezik.